Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na tretji svetovni konferenci o zmanjšanju tveganj nesreč na Japonskem državni sekretar MO spregovoril o izzivih nacionalnega sistema varstva pred nesrečami ter zavezanosti skupnim prizadevanjem za zmanjšanje tveganja

Tretja svetovna konferenca Združenih narodov o zmanjšanju tveganja nesreč (WCDRR – World Conference on Disaster Risk Reduction) v Sendaiju na Japonskem  poteka v luči sprejemanja Hjoškega akcijskega okvira po letu 2015: obvladovanje tveganj za dosego odpornosti, ki bo nadgradil Hjoški akcijski okvir za obdobje 2005–2015 ter začrtal politične in strokovne smernice v prihodnjem petnajstletnem obdobju.


Vodja slovenske delegacije, državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Miloš Bizjak, je na konferenci v okviru plenarnega zasedanja predstavil poglede in izzive Slovenije v prizadevanjih za povečanje stopnje obvladovanja tveganj za nesreče. V nadaljevanju se je udeležil tudi ministrske okrogle mize na temo Mednarodno sodelovanje v podporo Hjoškemu akcijskemu okviru po letu 2015. Na konferenci, ki se bo končala v sredo, 18. marca, in se je iz Slovenije udeležujejo tudi namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve dr. Eva Nastav in predsednik Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami dr. Matjaž Mikoš, bodo poleg Hjoškega akcijskega okvira po letu 2015 sprejeli tudi politično deklaracijo (Sendai Declaration), katere namen je obnoviti in okrepiti politično zavezanost krepitvi zmanjšanja tveganja nesreč.


Kot je na plenarnem zasedanju povzel mag. Miloš Bizjak, je Slovenija zaradi raznolikosti pokrajine izpostavljena številnim tveganjem in zato se je razvil razvejan sitem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki združuje različne deležnike in temelji na velikem številu prostovoljcev, kot so gasilci, gorski reševalci … Kljub več dolgoletnim izkušnjam pa novi izzivi, ki so vse bolj večplastni, zahtevajo vedno nove pristope in visoko stopnjo zavedanja, da je zmanjševanje tveganj za nesreče in njihovo obvladovanje naša skupna odgovornost, je poudaril državni sekretar. V nadaljevanju je izpostavil velika pričakovanja glede novega bolj ciljno usmerjenega Hjoškega akcijskega okvira po letu 2015, ki bo začrtal prednostne naloge in celovit nadzor na vseh ravneh delovanja, kar bo omogočalo učinkovito izrabo razpoložljivih resursev in usmerjenost v rezultate. Za dosego ciljev je po njegovih besedah treba vzpostaviti učinkovitejši sistem vlaganja v odpornost na nesreče in obvladovanje tveganj, pri čemer je izrazil pričakovanje, da bo nov Hjoški akcijski okvir po letu 2015 veliko pozornost namenil prav trajnostnemu razvoju. Kot je na konferenci še povedal državni sekretar, Slovenija podpira prizadevanja EU in njeno aktivno vlogo pri implementaciji novega akcijskega okvira ter pripravljenost za odprt dialog z vsemi partnerji in deležniki, pa tudi sodelovanje držav v okviru različnih regionalnih pobud in mehanizmov, ki spodbujajo souporabo zmogljivosti pri obvladovanju nesreč. Prav tako bo Slovenija začrtane smernice ustrezno vključila v Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

> Govor državnega sekretarja na spletni strani WCDRR