Skoči na vsebino

DELOVNA PODROČJA

Temeljna delovna področja

 

Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki zadevajo:  

  • obrambni načrt države,
  • razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske,
  • priprave civilne obrambe, upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu,
  • vojaško šolstvo,
  • organizacijo, priprave in izvajanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter v zaščiti in reševanju.