Skoči na vsebino

RAZPISI

Zbiranje prijav kandidatov za predvideno napotitev CFS na misijo KFOR na mesto posebnega političnega svetovalca

 

Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana, objavlja razpis o možnosti napotitve civilnih funkcionalnih strokovnjakov (CFS) na poveljstvo KFOR na mesto posebnega političnega svetovalca v poveljnikovi skupini, v Urad za politično svetovanje.

 

Obdobje napotitve se določi s pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja do treh let. Napotitev CFS je načrtovana v začetku leta 2018. Na razpis se lahko prijavijo izključno civilne osebe. Za dodatne informacije vam je z naše strani na voljo mag. Bernard Memon (telefonska številka 01 471 2509, elektronski naslov: Bernard.Memon(at)mors.si).

 

Podrobnosti o razpisu najdete na tej povezavi.

 

 

 

Zbiranje prijav kandidatov za predvideno napotitev CFS na mesto posebnega civilnega svetovalca vodje povezovalne pisarne Nata v Skopju (NATO Liaison Office Skopje).

 

 

Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana, objavlja razpis o možnosti napotitve civilnih funkcionalnih strokovnjakov (CFS) na mesto posebnega civilnega svetovalca vodje povezovalne pisarne Nata v Skopju (NATO Liaison Office Skopje).  Obdobje napotitve se določi s pogodbo o zaposlitvi, in sicer za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja do treh let oziroma do zaključka trajanja mandata vodje povezovalne pisarne iz Republike Slovenije. Napotitev CFS je načrtovana v februarju 2018.

 

Prijavo v pisni obliki pošljite v zaprti ovojnici z oznako: »EVIDENTIRANJE ZA NAPOTITEV V MAKEDONIJO - POSEBNI CIVILNI SVETOVALEC« pod zaporedno štev. 8012-27/2017 na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 18. decembra 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna(at)mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava v pisni obliki se lahko osebno vroči tudi glavni pisarni Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. V kolikor potrebujete dodatne informacije vam je z naše strani na voljo mag. Bernard Memon (telefonska številka 01 471 2509, elektronski naslov bernard.memon(at)mors.si).

 

Podrobnosti o razpisu najdete na tej povezavi.

 

 

 

 

Razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje na obrambnem področju

 

 

Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana, objavlja razpis za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake (CFS) na obrambnem področju.

 

Razpis je namenjen kandidatom iz ministrstev, vladnih služb, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Ministrstva evidentirajo kandidate na podlagi kandidatove prostovoljne odločitve, oziroma jih evidentira Ministrstvo za obrambo na podlagi prijav kandidatov na razpis. Z razpisom za leto 2018 Ministrstvo za obrambo išče kandidate z naslednjih strokovnih področij: strateško komuniciranje, obrambna politika, demobilizacija, razorožitev, reintegracija, gospodarski razvoj, razvoj državnih in lokalnih upravnih zmogljivosti (finance in proračun, pogodbe in javna naročila, pravni sistem..), podpora humanitarnim dejavnostim in javna infrastruktura.

 

Prijava v pisni obliki se posreduje v zaprti ovojnici z oznako: »EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA CFS« pod klasifikacijsko štev. 8012-17/2017 na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 22. decembra 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna(at)mors.si. Prijava v pisni obliki se lahko osebno vroči tudi v glavni pisarni Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Kandidati se lahko za dodatne informacije v zvezi z razpisom neposredno obrnejo tudi na kontaktno osebo v Sektorju za načrtovanje: Bernarda Memona, telefon 01/471 25 09, elektronski naslov bernard.memon(at)mors.si.

 

Podrobnosti o razpisu najdete na tej povezavi.