Skoči na vsebino

DOLŽNOSTI POGODBENIKA

 

KODIFIKACIJA SREDSTEV PRESKRBE

 

V skladu s standardom SVS STANAG 4177 (Enoten sistem pridobivanja podatkov) pogodbenik zagotavlja posredovanje kodifikacijskih podatkov nacionalnemu kodifikacijskemu organu MORS.

 

 

Kodificirana sredstva

 

Za sredstva, ki so že kodificirana v skladu z NATO kodifikacijskim sistemom mora pogodbenik zagotoviti spisek obstoječih NATO kodifikacijskih številk (NSN) za vso opremo in nadomestne dele, ki so predmet pogodbe. Spisek mora vsebovati tudi sredstva kupljena od podpogodbenikov ali prodajalcev in mora vsebovati podatke:

 

(a) NSN (NATO kodifikacijsko številko),
(b) Pogodbenikovo kataloško številko,
(c) Kataloško številko pravega proizvajalca (in ime proizvajalca, če ta ni primarni pogodbenik, in
(d) Priznano ime sredstva.

 

 

Nekodificirana sredstva

 

Za sredstva, ki še niso kodificirana mora pogodbenik zagotoviti sledeče informacije:

 

1  Pogodbenik mora zagotoviti kodifikacijskemu organu MORS zadostne tehnične podatke, da omogoči izvedbo kodifikacije novih sredstev v kodifikacijski sistem MORS.

2  Tehnični podatki (za vsako sredstvo) lahko vključujejo proizvajalčeva risbe, standarde ali/in specifikacije. Ne glede na to, katera oblika tehničnih podatkov je zagotovljena, morajo podatki jasno zagotavljati: 

  • ime in naslov pravega proizvajalca oz. organa za razvoj;
  • kataloško številko proizvajalca;
  • črtno kodo proizvajalca;
  • fizikalne karakteristike (material, dimenzije, tolerance);
  • podatke o zmogljivostih (npr. funkcionalne zahteve in zahteve za delovanje kot so hitrost, obremenitev, itd.);
  • električne in/ali elektronske karakteristike;
  • popoln tehnični opis, ki vključuje specifikacije, uporabljene nacionalne in mednarodne standarde in dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo sredstva;
  • risbe (ko so uporabne, posebno za spremenjena sredstva) in trgovsko ali priznano ime sredstva;
  • zahteve za montažo;
  • posebne značilnosti, ki prispevajo k edinstvenosti sredstva in
  • uporaba v končnih sredstvih.

  3  Če obstajajo kakršnekoli omejitve pri objavi tehničnih podatkov je pogodbenik dolžan o tem obvestiti kodifikacijski organ MORS.

  4  V primeru spora pri posredovanja nesprejemljivih tehničnih podatkov s strani pogodbenika prevlada odločitev kodifikacijskega organa MORS.

  5  Za zagotovitev tehničnih podatkov za vsa sredstva, ki so predmet tega pogodbenega dokumenta, odgovarja izključno pogodbenik. Pogodbenik mora vključiti pogodbena določila iz te klavzule, ali ekvivalentno pogodbeno določilo v vse pogodbe s podizvajalci in tako zagotoviti dosegljivost tehničnih podatkov (v primeru podizvajalcev).

  6  Za sredstva, ki jih primarni pogodbenik kupuje pri podizvajalcih, bo primarni pogodbenik zagotovil imena dejanskih proizvajalcev in njihove edinstvene kataloške številke in številke črtnih kod skupaj z potrebno tehnično dokumentacijo.

  7  Vsi podatki bodo posredovani kodifikacijskemu organu MORS do devetdeset dni pred dostavo sredstev. Sredstev ni dovoljeno odpremiti naročniku dokler ni zagotovljena identifikacija sredstev z NATO kodifikacijskimi številkami (NSN).

  8  Za nadaljnja pojasnila o zahtevah, ki se nanašajo na tehnične podatke za kodifikacijo je pristojen kodifikacijski organ MORS.