Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILOGE NAVODILA ZA IZVAJANJE KODIFIKACIJE

Priloga 1: KODIFIKACIJSKA KLAVZULA

 

1.  Pogodbenik se zavezuje, da za materialna sredstva, ki so predvidena za kodifikacijo, zagotovi digitalne informacije, v skladu z definicijo koncepta preskrbe z materialnimi sredstvi.


2.  Pogodbenik se zavezuje, da  izdela nosilec podatkov s podatki, ki so usklajeni z NATO kodifikacijskim sistemom. V primeru nezadostne tehnične opreme ali v primeru manjšega obsega kodifikacije (<50 zapisov), mora pogodbenik dostaviti naslednjo tehnično dokumentacijo:

    • tehnične risbe;
    • specifikacije;
    • drugo dokumentacijo, ki omogoča izvedbo kodifikacije skladno z definicijo in obsegom plana opremljanja z materialnimi sredstvi.  

3.  Pogodbenik je zavezan, da za vsa sredstva, ki jih nabavi od pod-pogodbenika ali od industrije, poleg imena (imen) dejanskega (dejanskih) proizvajalca (proizvajalcev), dostavi tudi podatke iz 2. točke te klavzule.


4.  Za kodifikacijo materialnih sredstev, ki zapadejo med unikatna sredstva preskrbe (Narrow Supply Concept), je potrebno dostaviti tehnično dokumentacijo.


5.  Vsi potrebni podatki in navedbe morajo biti dostavljeni takoj, ko je to možno, oziroma v vsakem primeru najkasneje v veljavnem pogodbenem roku.


6.  Pogodbenik je zavezan, da do izteka pogodbe nemudoma dostavi vse podatke in navedbe v zvezi z vsemi spremembami materialnega sredstva, rezervnih delov in tehničnimi risbami, v kolikor do sprememb pride in so podatki potrebni za izvajanje kodifikacije.


7.  Pogodbenik je zavezan, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik z organizacijsko enozo, ki je zadolžena za standardizacijo in kodifikacijo,  zaradi ureditve  nadaljnjih podrobnosti.

 

Za pogodbenika, čigar sedež je v Republiki Sloveniji ali v kateri od ne-Nato državi, je pristojni kodifikacijski organ Ministrstvo za obrambo, organizacijska enota, ki je zadolžena za standardizacijo in kodifikacijo, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

 

Priloga 2: NATO DOKUMENTI

1.  STANAG 3150
2.  STANAG 3151

3.  STANAG 4177
4.  NATO - Manual of Codification (NMC)
5.  NATO DATA EXCHANGE- HANDBOOK (NADEX) for Codification of Equipment
6.  ACodP1
 

Slovenski dokumenti:

Direktiva za izdelavo letnega načrta financiranja obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za tekoče leto

 

Slovarček:

 

-  NATO (North Atlantic Treaty Organisation) - organizacija sevrnoatlantskega sporazuma;
-  NAMSA (Nato MAINTENANCE and Supply Agency) - agencija za preskrbo in vzdrževanje v NATO;
-  STANAG - standardizacijski sporazum;
-  NCB (Natinal Codificatin Biro) - nacionalni kodifikacijski biro;
-  NSN (Nato Stock Number) - številka zaloge;
-  Supply Classication Code - klasifikacijska številka oskrbe;
-  Narrow Supply Conncept - unikatna preskrba z materialnimi sredstvi;
-  NADEX (Nato Data Exchange) - protokol za izmenjavo podatkov med državami;
-  PzM - države parnerstva za mir.

 

Priloga 3: POSTOPKI ZA KODIFIKACIJO (TABELE)

 

Tabela 1:Postopki za kodifikacijo materialnih sredstev slovenske proizvodnje in proizvodnje ne-NATO držav

 

Aktivnost v procesu

Strokovni

nosilec

(*) Izvajalci

naročila

PogodbenikMORS/SSK
1. Zahteva za kodifikacijo    O   -   -   -
2. Proces podpisa pogodbe s kodifikacijsko klavzulo   -   O   -   -
3. Izbor materialnih sredstev (items of supply)   O   -   -   -
4. Dostopnost orodij za identifikacijo   -   -   -   O
5. Izdelava nosilca podatkov   -   -   O   -
6. Avtomatsko ali ročno preverjanje in številčenje   -   -   -   O
7. Zahteva za uvrstitev dodatnih podatkov v CRP   O   -   -   -
8. Uvrstitev dodatnih podatkov v CRP   -   -   -   O

(*) Za izvajalce naročila se v Ministrstvu za obrambo upoštevajo Temeljni razvojni programi (TRP) ter Sektor za javna naročila.

 

 

Tabela 2:Postopki za kodifikacijo materialnih sredstev proizvodnje NATO držav

 

Aktivnost v procesu

Strokovni

nosilec

(*) Izvajalci

naročila

PogodbenikMORS/SSKNCB
1. Zahteva za kodifikacijo    O   -   -   -  -
2. Proces podpisa pogodbe s kodifikacijsko klavzulo   -   O   -   -  -
3. Izmenjava podatkov   O   -   -   O  O
4. Izbor materialnih sredstev (items of supply)   O   -   -   -  -
5. Dostopnost orodij za identifikacijo v primeru, da jih še nimamo   -   -   -   O  -
6. Izdelava nosilca podatkov   -   -   O   -  -
7. Avtomatska registracija in posredovanje odgovornemu NCBju   -   -   -   O  O
8. Avtomatsko preverjanje in številčenje   -   -   -   -  O
9. Uvrstitev dodatnih podatkov v CRP in objava podatkov   -   -   -   O  -

(*) Izvajalci naročila v Ministrstvu za obrambo (TRP) in Sektor za javna naročila