Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA

 

1. Kaj je NSN (NATO Stock Number- NATO kodifikacijska številka)?

 

Ko Nacionalni kodifikacijski biro ugotovi, da je sredstvo preskrbe enkratno ali zamenljivo z enakovrednim, se njegova identiteta določi z dodelitvijo NATO kodifikacijske številke (NSN).

 

NATO kodifikacijska številka (NSN), dolžine 13 mest, je sestavljena iz 4 mestne NATO klasifikacijske kode sredstev in 9 mestne NATO identifikacijske številke sredstva (NIIN). Vsi podpisniki so NSN sprejeli kot enotno oznako sredstev oskrbe.

 

NIIN, 9 mestna NATO identifikacijska številka sredstev je sestavljena iz 2 mestne NATO kode nacionalnega kodifikacijskega biroja (NCB) in 7 mestne negovoreče številke, ki jo določi posamezen NCB.

 

PRIMER:

 

1005

42

1234567

NATO klasifikacijska sredstevNATO koda NCBNegovoreča številka
NATO identifikacijska številka sredstva (NIIN)
NATO kodifikacijska številka (NSN)

 

NIIN (NATO identifikacijska številka) je del NSN-a, ki se ne spreminja in ostaja povezan s konceptom sredstva preskrbe skozi celotno življenjsko dobo sredstva.

 

NSN-e se običajno dodeljuje sredstvom, ki so periodično potrebna in so predmet ponavljajočih se logističnih procesov. NSN-e dodeljuje država proizvajalka in ne država, ki potrebuje podatke, kar preprečuje podvajanje NSN-ov.

 

2. Kako lahko kodificiram svoje izdelke?

 

V vsaki državi, ki kodificira sredstva v skladu z NATO kodifikacijskim sistemom, je Nacionalni kodifikacijski biro organ, ki zagotavlja kodifikacijo sredstev te države. Za slovenske proizvode zagotavlja kodifikacijo Oddelek za kodifikacijo v MORS/SSK.

 

3. Kako dolg je postopek pridobitve NSN-ov?

 

Normalna doba za pridobitev NSN-ov je 90 dni. Obstajajo pa tudi nujne procedure za stranke, ki potrebujejo hitrejšo dodelitev NSN-ov. Normalno se NSN-i dodelijo pravočasno v logističnem procesu, da logistične operacije niso kakorkoli okrnjene.

 

4. Kje lahko dobim informacijo o NATO MCRL (Master Cross Reference List)?

 

NATO MCRL (Master Cross Reference List) na zgoščenki vsebuje informacije o sredstvih (NSN-ih), ki so v uporabi v državah, ki uporabljajo NATO kodifikacijski sistem. Več informacij dobite na spletni strani (če imate pravico dostopanja): http://www.nato.int/structur/AC/135/nmcrl/start.htm

 

5. Kdo uporablja sredstva preskrbe?

 

Oborožene sile v NATO državah in v ne-NATO državah, ki uporabljajo NATO kodifikacijski sistem. Nekatera sredstva preskrbe so v uporabi samo ene države, druga pa uporabljajo več držav. NSN-i se uporabljajo skozi celotno življenjsko obdobje sredstva preskrbe, od nabave do odstranitve sredstva iz uporabe. V mnogih državah so NSN-i v uporabi tako v civilnem kot vladnem sektorju.

 

6. Ali lahko zagotovite tehnične informacije o sredstvih preskrbe?

 

Količina dostopnih tehničnih podatkov o sredstvih je odvisna od pravic, ki jih imate. Osnovni podatki o sredstvih preskrbe so dostopni vsem na NATO MCRL. Podrobnejše tehnične informacije lahko pridobite v vašem Nacionalnem kodifikacijskem biroju.

 

7. Kako izvem NSN-e sredstev, ki so proizvod mojega podjetja?

 

V NATO MCRL (glej odgovor 4) ali v vašem Nacionalnem kodifikacijskem biroju. 

 

8. Kako ugotovim kdo izdeluje sredstvo preskrbe iz referenčnih podatkov, ki so povezani z NSN-i?

 

Vsako kataloško številko, ki je povezana z NSN številko, spremlja NCAGE koda (NATO komercialno vladna entitetna koda). Ta petmestna šifra identificira proizvajalca ali organizacijo. Tako NATO kodifikacijski sistem zagotavlja ažurne informacije o imenih, naslovih, telefonskih številkah, itd. proizvajalcev po vsem svetu.

 

9. Kako se lahko prijavimo kot uporabnik tuje NSN šifre?

 

V tem primeru Nacionalni kodifikacijski biro (NCB) sproži enostavno elektronsko transakcijo in jo pošlje v državo, ki je lastnica NSN-a. Nacionalni kodifikacijski biro države (lastnice NSN-a), ki je odgovoren za procese mednarodne kodifikacije in verodostojnost vseh podatkov, pa izdela odgovor in ga pošlje NCB-ju, ki postane uporabnik podatka.

 

10. Kako lahko dodamo referenčno številko novega proizvajalca k obstoječi NSN številki?

 

Kot v točki 9 navežete stike z NCB-jem, ki bo poskrbel za dopolnitev referenčnih podatkov.

 

11. Zakaj bi se trudil s predhodnima točkama?


Tako dodajanje uporabnikov, kot dodajanje kataloških številk izpopolnjuje podatke v NATO kodifikacijskem sistemu. Dodajanje uporabnikov izboljšuje interoperabilnost držav. Dodajanje referenčnih podatkov pa širi izbor dobaviteljev, vzpodbuja konkurenčnost in niža ceno proizvodom.

 

12. Zakaj potrebujemo izvorne tehnične podatke o sredstvu?

 

Tehnični podatki služijo kot pomoč pri izvajanju kodifikacije po popolni opisni metodi. Ti opisi kasneje služijo uporabnikom kodifikacijskih podatkov za določitev katera sredstva preskrbe zadovoljujejo njihovim fizikalnim in drugim zahtevam. Popolni opisi sredstev služijo tudi kot podpora racionalizaciji procesov.

 

13. Kdo vodi NATO kodifikacijski sistem?

 

Odbor AC/135 (Allied Committee 135) je odgovorni organ za vsa kodifikacijska vprašanja (politiko in regulativo) znotraj NATO-a. Sestavljajo ga predstavniki vseh Nacionalnih kodifikacijskih birojev iz držav, ki uporabljajo NATO kodifikacijski sistem. Na rednih sestankih usklajujejo zahteve in spremembe, ki so posledica potreb uporabnikov sistema. Administrativno poslovanje AC/135 vodi NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), ki deluje v Luxemburgu.


14. Ali ne-NATO države uporabljajo NATO kodifikacijski sistem?

 

Da. Trenutno je že več držav, ki niso članice NATO-a in uporabljajo NATO kodifikacijski sistem, kot držav, ki so članice NATO-a.

 

15. Kakšna je vloga pogodbenikov pri kodifikaciji?


Nato kodifikacijski sistem je vladno-vladna funkcija. Normalno je edina vloga pogodbenika ta, da zagotovi tehnično dokumentacijo ali potrdi kataloško številko Nacionalnemu kodifikacijskemu biroju države, ki je lastnica NSN-a. V primeru ko nemško podjetje sklene pogodbo za prodajo oborožitvenega sistema z MORS (SOP), ta v sodelovanju z Nacionalnim kodifikacijskim birojem zagotovi, da se podatki o rezervnih delih sistema uvrstijo v kodifikacijski sistem. Proces pridobitve tehničnih podatkov poteka tako, da MORS (SOP) od pogodbenika (nemškega podjetja) pridobi tehnične podatke Nacionalnemu kodifikacijskemu biroju (NCB). Slovenski NCB bo poskrbel za povezavo z nemškim NCB-jem z namenom dodelitve NSN-ov ter posredoval vse potrebne predhodno pridobljene tehnične podatke, ki so pomoč pri identifikaciji in kodifikaciji sredstev.