Skoči na vsebino

VZDRŽEVANJE SISTEMA PODATKOV - TABELE

Odseki oz. kode odsekov, ki se uporabljajo pri transakcijah

Tabela 1

NAZIV ODSEKAKODA ODSEKA
Vhodno zaglavje    -
Izhodno zaglavje    -
Zapis spremenjenih podatkov    1
Referenčno pregledni odsek    2
Odsek proizvajalcev    8
Identifikacijski podatki      A
Uporabniški podatki (MOE)    B
Referenčni podatki     C
Kontroli odsek podatkovnega sporočila    D
Standardizacijsko relacijski podatki    E
Podatki materialnega managementa    H
Pregledni odgovor    J
Status identifikacije sredstva    K
Izhodni podatki datoteke    L
Opisne karakteristike    M
Podatkovni element s kodo vrnitve    P
Podatkovni element z vrednostjo in kodo vrnitve    Q 
Podatkovni element z vrednostjo    R 
Preklic uporabniške kode (MOE)    T
Kodirani karakteristični podatki    V
Odsek z bodočimi podatki    Z

 

Vrste transakcij glede na vsebino zahteve

Tabela 2

DICNAZIVODSEK
  L07Zahteva za kodifikacijo in avtomatsko registracijo uporabnika   R
  L23 Predlog preklica številke zaloge IH-R
  LARDodajanje referenc in ralacijskih kod   B
  LAUDodajanje uporabniške kode (MOE)   2
  LCRSprememba referenčnih relacijskih kod   C
  LDRBrisanje referenčnih in relacijskih kod   V
  LDUBrisanje uporabniške kode   T
  LFNNadaljevanje povpraševanja    R
  LMDVečkraten vhod kode identifikacijskega dokumenta    IH
  LSAKodifikacija in registracija uporabnika   2
  LSNPoizvedovanje po referencah    2
  LTIPovpraševanje po NATO identifikacijski številki (NIIN)    R

 

Vrste izhodnih transakcij, ki so odgovor na podane zahteve

Tabela 3

DICNAZIVODSEK
  K23   Odgovor na predlog preklica številke zaloge   R
  K27 Vrnitev zahteve za kodifikacijo    OH, R
  KADDodajanje podatkovnih elementov    OH, R
  KAMDodajanje podatkov za materialni management    OH, H 
  KARDodajanje referenčnih in relacijskih kod    OH, C
  KASDodajanje standardizacijskih relacij    OH, E 
  KATDodajanje podatkov “popolnega zapisa sredstva” (TIR)

   OH, A, B, C, (E), (H), M

   ali V ali DD146, (Z)

  KAUDodajanje uporabniške kode    OH, B 
  KCDSprememba podatkovnih elementov    OH, R
  KCGSprememba klasifikacije    OH, R
  KCMSprememba podatkov za materialni management    OH, H
  KCRSprememba referenčnih relacijskih kod    OH, C
  KCSSprememba standardizacijskih relacij    OH, E
  KCZSprememba standardizacijske kode sredstva    OH, E
  KDDBrisanje podatkovnih elementov     OH, R
  KDMBrisanje podatkov za materialni management    OH, H
  KDRBrisanje referenčnih in ralacijskih kod    OH, C
  KDSBrisanje standardizacijskih relacij    OH, E
  KDUBrisanje uporabniške kode    OH, B
  KECIzhod je prekoračil telekomunikacijske omejitve    OH
  KFAPopoln zapis sredstva za odkrivanje duplikatov    L, ZA, B, C(E), (H) M
   ali V, (Z)
  KFDPopoln zapis sredstva    L, A, B, C,(E),(H) M
   ali V, (Z) ali L, K
  KFEPopoln zapis sredstva za zamenjavo ali preklic številke zaloge

   L, A, B, C,(E),(H), (Z)

   ali L, K

  KFF Podatki za zamenjavo    OH, A, B, C
  KFM Obvestilo o povečanju datoteke vzdrževanja sekvenčnih številk    OH
  KFNNadaljevanje rezultatov povpraševanja    OH, R
  KFSStatus identifikacijske številke sredstva (NIIN)   OH, K ali L, K
  KHNVzdrževanje podatkov o proizvajalcih   8
  KIRRezultati povpraševanja   OH ali L
  KKDPreklic dvojnika    OH, K
  KKRPreklic in zamenjava dvojnika    OH, K
  KKUPreklic uporabe   OH, K
  KKV Preklic številke zaloge - sredstvo ni dobavljivo    OH, K
  KMA Ujemanje referenčnih kod     L, A, B, C, (E), (H), M
   ali V ali DD146, (Z)
  KMDVečkraten izhod kode identifikacijskega dokumenta    OH
  KMETočno ujemanje referenčnih kod   L, A, B, C, (E), (H), M
   ali V ali DD146(Z)
  KMPMožno ujemanje referenčnih kod    L, A, B, C, (E), (H), M
   ali V ali DD146(Z)
  KMRReference ujemanja    J, (1)
  KMTZa sredstvo je zaželjeno standardizacijsko ujemanje

   L, A, B, C, (E), (H), M

   ali V

  KNR Ujemanja ni    J, (1)
  KPMNapaka v procesiranju    OH, A, B, C, (E), M
   ali V ali DD146, (Z)
  KREZabeležka zavrnitve    OH, (1), P in/ali Q
  KRPZabeležka možnih dvojnikov    OH
  KRTZabeležka prevzetja    LSA OH
  KRU Zabeležka  pomanjkanja kontrolnih elementov za procesiranje   OH, P ali Q
  KSRRezultati poizvedbe    OH
  KTDPopolni karakteristični podatki    OH, A, M ali V
  KTNPodatki poizvedbe niso dosegljivi    OH ali L
  KWA Kontrolno sporočilo telekomunikacijskega prenosa podatkov    D
  KWFKontrolno sporočilo telekomunikacijskega prejema podatkov    D

 

Seznam vhodnih in pripadajočih izhodnih transakcij

Tabela 4

VHODIZHOD
  L07 (1) (7)   
  L23 (1)    K23  KIR
  L27     K27
  LAB    KAR
  LAD    KAD  KAM  KAT  KCM  KFM
  LAM    KAM
  LAR   KAR  KFA  KFD(2)  KFS  KRE  KRP  KRU  
  LAS    KAR  KAS  KDS
  LAU   KAM  KAT  KAU  KFD(2)  KFS  KRE  KRU
  LBC   KAM  KAT  KCS
  LBK   KAM  KAT  KCS
  LBR   KAM  KAT  KCS
  LBW   KAT  KCS
  LCC   KFM KTD
  LCD   KAM KCD KCM KFM
  LCG   KCG KCS KTD
  LCM   KCM 
  LCP   KAM  KAT
  LCR    KCR  KCS  KFM  KRE  KRU
  LCS    KCS
  LCU   KAM
  LCZ   KCZ
  LDD   KCM  KDD  KFM
  LDM   KDM
  LDR   KDR  KFD(2)  KFM  KFS  KRE  KRU
  LDS   KDS
  LDU   KDU  KFD(2)  KFM  KFS  KRE  KRU
  LFF   KFF (3)
  LFN   K27  KFE  KFN  KFS  KIR  KRE(8)  KRU(8)  KTN
  LGF   KDR  KMD
  LGT   KCD KMD KTD
  LKD   KAS KAT KAU KCS KDS KFM KKD
  LKU   KCS KFM KKU
  LKV   KCS KFM KKV
  LMD (1) (4)   KAR  KAS  KCR  KDR  KFA  KFD(2)
  KFM   KFS  KMD  KRE  KRP  KRU
  LNC   KAM  KAS  KAT
  LNK    KAM  KAS  KAT
  LNR   KAM  KAS  KAT
  LNW   KAS  KAT
  LSA (1)   K27  KAM  KAR  KAT  KAU  KFD(2)  KFS  KMP 
  KMR    KMT  KNR  KRE(5)  KRT  KRU  KSR
  LSN (1)   KMA  KME  KMP  KMR  KMT  KNR  KRE  KRU  KSR
  LTI (1)   KFE   KFS  KIR  KRE  KRU  KTN