Skoči na vsebino

KRITIČNA INFRASTRUKTURA

 

Kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji

 

Kritična infrastruktura državnega pomena v Republiki Sloveniji obsega zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo in druge ključne družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi.  –  Zgibanka KRITIČNA INFRASTRUKTURA V REPUBLIKI SLOVENIJI (pdf) 

 

Ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture, načela in načrtovanje njene zaščite, naloge organov in organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje podpore odločanju, varovanje podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture ureja Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17). 

 

Strokovno usmerjanje in usklajevanje na področju kritične infrastrukture skladno z 20. členom Zakona o kritični infrastrukturi izvaja Ministrstvo za obrambo.

 

V skladu z določili in roki Zakona o kritični infrastrukturi bo Vlada Republike Slovenije določila nosilce sektorjev kritične infrastrukture, z njimi sodelujoče državne organe in prioriteto delovanja sektorjev kritične infrastrukture, kriterije za ugotavljanje kritične infrastrukture in mejne vrednosti kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture ter kritično infrastrukturo državnega pomena. 

 

Do sprejetja navedenih aktov veljajo sklepi Vlade Republike Slovenije s področja kritične infrastrukture, sprejeti pred uveljavitvijo Zakona o kritični infrastrukturi, ki se nanašajo na določitev osnovnih in sektorskih kriterijev kritičnosti za določanje kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji ter določitev kritične infrastrukture državnega pomena v RS.

 

 

Evropska kritična infrastruktura

 

Evropska kritična infrastruktura Republike Slovenije je infrastruktura, ki se nahaja na ozemlju naše države in je določena skladno s predpisi, ki urejajo evropsko kritično infrastrukturo. Evropsko kritično infrastrukturo v Republiki Sloveniji ureja Uredba o evropski kritični infrastrukturi, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/2011.

 

Z Uredbo o evropski kritični infrastrukturi je v pravni red Republike Slovenije prenešena Direktiva Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (ES), št. 114/2008. V skladu z navedenima direktivo in uredbo so bila v postopku ugotavljanja potencialne evropske kritične infrastrukture, ki je stalen proces, izvedena dvostranska srečanja in usklajevanja s sosednjimi državami članicami Evropske unije. V doslej izvedenih pogovorih skupaj s pristojnima ministrstvoma evropska kritična infrastruktura na ozemlju Republike Slovenije ni bila ugotovljena. 

 

 

 

Zakonodaja in dokumenti

Kontaktne točke

Kritična infrastruktura


Ministrstvo za obrambo 

Direktorat za obrambne zadeve

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 52 66

Telefaks: 01 471 29 78

E-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si


Kontaktna točka za zaščito 

evropske kritične infrastrukture v RS: 

Tea Kranjc, 01 471 22 57

tea.kranjc(at)mors.si

 

Omrežje za opozarjanje o ogroženosti
kritične infrastrukture (CIWIN)


Ministrstvo za obrambo

Direktorat za obrambne zadeve

Nacionalni center za krizno upravljanje

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 20

Telefaks: 01 431 82 29

E-pošta: ncku(at)mors.si