Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KRITIČNA INFRASTRUKTURA

 

Kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji

 

Kritična infrastruktura Republike Slovenije obsega tiste zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo, in druge ključne družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi.  –  Zgibanka KRITIČNA INFRASTRUKTURA V REPUBLIKI SLOVENIJI (pdf) 

 

Ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture, načela in načrtovanje njene zaščite, naloge organov in organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje podpore odločanju, varovanje podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture ureja Zakon o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17). 

 

Strokovno usmerjanje in usklajevanje na področju kritične infrastrukture skladno z 20. členom Zakona o kritični infrastrukturi izvaja Ministrstvo za obrambo.


V skladu z določili Zakona o kritični infrastrukturi je Vlada Republike Slovenije določila nosilce sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujoče državne organe, kriterije za ugotavljanje kritične infrastrukture in njihove mejne vrednosti ter prioritete delovanja sektorjev kritične infrastrukture. Na podlagi 12. člena Zakona o kritični infrastrukturi je minister za obrambo izdal Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 7/19). Na podlagi kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture je Vlada Republike Slovenije določila kritično infrastrukturo Republike Slovenije in upravljavce kritične infrastrukture Republike Slovenije

 

Evropska kritična infrastruktura

 

Evropska kritična infrastruktura Republike Slovenije je infrastruktura, ki se nahaja na ozemlju naše države in je določena skladno s predpisi, ki urejajo evropsko kritično infrastrukturo. Evropsko kritično infrastrukturo v Republiki Sloveniji ureja Uredba o evropski kritični infrastrukturi, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/2011.

 

Z Uredbo o evropski kritični infrastrukturi je v pravni red Republike Slovenije prenešena Direktiva Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (ES), št. 114/2008. V skladu z navedenima direktivo in uredbo so bila v postopku ugotavljanja potencialne evropske kritične infrastrukture, ki je stalen proces, izvedena dvostranska srečanja in usklajevanja s sosednjimi državami članicami Evropske unije. V doslej izvedenih pogovorih skupaj s pristojnima ministrstvoma evropska kritična infrastruktura na ozemlju Republike Slovenije ni bila ugotovljena. 

 

 

Kontaktne točke

Kritična infrastruktura


Ministrstvo za obrambo 

Direktorat za obrambne zadeve

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 52 66

Telefaks: 01 471 29 78

E-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si


Kontaktna točka za zaščito 

evropske kritične infrastrukture v RS: 

Tea Kranjc, 01 471 22 57

tea.kranjc(at)mors.si

 

Omrežje za opozarjanje o ogroženosti
kritične infrastrukture (CIWIN)


Ministrstvo za obrambo

Direktorat za obrambne zadeve

Nacionalni center za krizno upravljanje

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 20

Telefaks: 01 431 82 29

E-pošta: ncku(at)mors.si