Skoči na vsebino

MEDRESORSKA KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA USKLAJEVANJE PRIPRAV ZA ZAŠČITO KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

Medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture je imenovala Vlada Republike Slovenije s sklepom, št. 01203-17/2012/3, z dne 27. septembra 2012  in spremembami št. 01203-6/2014/3, z dne 24. julija. 2014, 01203-10/2015/3, z dne 29. aprila 2015, št. 01203-10/2015/7, z dne 9. junija 2016. V njeni sestavi so predstavniki ministrstev, pristojnih za obrambo, notranje zadeve, finance, gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo, javno upravo, okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravosodje, izobraževanje, znanost in šport, zdravje in zunanje zadeve, ter predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in Banke Slovenije. 

 

Skupina je s pripravo predloga Zakona o kritični infrastrukturi, ki ga je Vladi v potrditev posredovalo Ministrstvo za obrambo, izvedla naloge, ki jih ji je naložila Vlada Republike Slovenije na področju kritične infrastrukture državnega pomena za Republiko Slovenijo. Zakon o kritični infrastrukturi, ki ga je Državni zbor potrdil na svoji 36. redni seji dne 12. 12. 2017 in  je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 75/17 z dne 22. decembra 2017 v svojih določilih ne opredeljuje delovanja medresorske koordinacijske skupine. Ne glede na to ima skupina svojo vlogo  pri usklajevanju in koordinaciji priprav in nalog za zaščito evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji na podlagi 8. člena Uredbe o evropski kritični infrastrukturi in skladno s sklepom vlade o imenovanju skupine.