Skoči na vsebino

PROJEKTI ZA IZBOLJŠANJE ZAŠČITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

Republika Slovenija je v okviru Finančne perspektive EU 2014–2020 na področju notranjih zadev upravičena do porabljanja sredstev iz skladov v okviru proračunskega naslova 3 – Svoboda, varnost in pravica. Te finančne instrumente vzpostavljajo štiri uredbe, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta marca 2014 in 16. aprila 2014 potrjene v Svetu EU:

Na državnem nivoju je odgovorni organ upravljanja in nadzora glede črpanja sredstev iz evropskih skladov AMIF in ISF Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropska sredstva, kateri nudi tudi vso potrebno tehnično pomoč. Ministrstvo za obrambo sodeluje kot pooblaščeni in sodelujoči organ za področji kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture, za kateri je v okviru sklada ISF Police namenjenih približno milijon evrov.

 

KONTAKTNI PODATKI

 

ISF, CIPS: Romeo Palčič, 01 471 22 42

romeo.palcic(at)mors.si