Skoči na vsebino

PROJEKTI ZA IZBOLJŠANJE ZAŠČITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

Republika Slovenija je v okviru Finančne perspektive EU 2014–2020 na področju notranjih zadev upravičena do porabljanja sredstev iz skladov v okviru proračunskega naslova 3 – Svoboda, varnost in pravica. Te finančne instrumente vzpostavljajo štiri uredbe, sprejete na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta marca 2014 in 16. aprila 2014 potrjene v Svetu EU:

Na državnem nivoju je odgovorni organ upravljanja in nadzora glede črpanja sredstev iz evropskih skladov AMIF in ISF Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropska sredstva, kateri nudi tudi vso potrebno tehnično pomoč. Ministrstvo za obrambo sodeluje kot pooblaščeni in sodelujoči organ za področji kriznega upravljanja in zaščite kritične infrastrukture, za kateri je v okviru sklada ISF Police namenjenih približno milijon evrov.

 

Prvi uspešno zaključen projekt s področja kritične infrastrukture, ki ga je času od avgusta 2016 do maja 2018 izvedlo Ministrstvo za obrambo je projekt z naslovom  Potrebna znanja in predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture (PROPU).


Namen projekta sta bili:
–    identifikacija in proučitev potrebnih teoretičnih in praktičnih znanj za načrtovanje učinkovite zaščite kritične infrastrukture,
–    ocena potrebe po dodatnih znanjih upravljavcev kritične infrastrukture, pristojnih ministrstev in Banke Slovenije kot nosilcev posameznih sektorjev kritične infrastrukture ter sodelujočih državnih organov pri izvajanju nalog nosilcev sektorjev kritične infrastrukture.

 

Cilj projekta sta bili:
–    priprava predloga programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture,
–    vzpostavitev podlage za izvajanje usposabljanj upravljavcev in njihovih odgovornih oseb za izvajanje nalog na področju kritične infrastrukture.

 

Predlagani program osnovnega usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture obsega osem ključnih tem, in sicer:

  • kritična infrastruktura in normativnopravna ureditev področja kritične infrastrukture in njene zaščite v RS,
  • evropska kritična infrastruktura in pojmovanje zaščite kritične infrastrukture v Nato,
  • grožnje kritični infrastrukturi in tveganja za njeno zaščito,
  • kritična infrastruktura in terorizem,
  • krizno upravljanje in vodenje na državni ravni,
  • varnostna kultura in varovanje podatkov,
  • informacijska varnost,
  • komuniciranje ob izrednih dogodkih pri delovanju kritične infrastrukture.

Predlog programa usposabljanja, ki je nastal v okviru projekta PROPU za upravljavce kritične infrastrukture, nosilce sektorjev kritične infrastrukture in sodelujoče organe ni obvezujoč, kljub temu pa si želimo, da bi bil podlaga za razvoj in izvedbo enotnih splošnih usposabljanj s področja kritične infrastrukture. Na takšen način bi poenotili raven splošnega znanja pri zaposlenih v organih, ki so vključeni v zaščito kritične infrastrukture.


V okviru projekta PROPU so bile izvedene različne aktivnosti, katerih poudarki so, vključno s predlogom programa splošnega usposabljanja za zaščito kritične infrastrukture, združeni v publikaciji z naslovom Predlog programa usposabljanja upravljavcev kritične infrastrukture.  

 

Končano usposabljanje za zaščito kritične infrastrukture

V sredo, 27. marca, ter v četrtek, 28. marca 2019, je v hotelu Mons v Ljubljani potekalo dvodnevno Osnovno usposabljanje za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Usposabljanje je bilo izvedeno v sklopu EU projekta »Usposabljanje upravljavcev kritične infrastrukture in nosilcev sektorjev kritične infrastrukture« (UNUKI),  ki ga izvaja Direktorat za obrambne zadeve. Izvedba usposabljanja je bila sofinancirana s sredstvi evropskega Sklada za notranjo varnost (ISF).

 

Namen dogodka je bil nosilce sektorjev kritične infrastrukture ter upravljavce kritične infrastrukture seznaniti z vsebinami in področji, ki jim je treba z vidika zaščite kritične infrastrukture posvetiti posebno pozornost.

 

> Osnovno usposabljanje za ZKI (PDF)

 

 

KONTAKTNI PODATKI

 

ISF, CIPS: Romeo Palčič, 01 471 22 42

romeo.palcic(at)mors.si