Skoči na vsebino

RAZISKAVE NA PODROČJU ZAŠČITE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

1. Raziskovalni projekt z naslovom Definicija in zaščita kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji je znanstvenoanalitični projekt z namenom prispevati k doseganju cilja oblikovanja nacionalnih mehanizmov za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Projekt je po svoji zasnovi hitri pregled stanja na področju kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. V okviru raziskovalne skupine je bila izdelana medsektorska analiza stanja v Republiki Sloveniji in končno priporočilo. Projekt predstavlja primerno izhodišče za nadaljnje korake v smeri krepitve zaščite kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji.

 

>Definicija in zaščita kritične infrastrukture Republike Slovenije (pdf)

 

 

2. Raziskovalni projekt z naslovom Javno zasebno partnerstvo na področju zaščite kritične infrastrukture: analiza najboljših praks in rešitev je bil zasnovan kot sintetičen projekt, v katerem naj bi strnili konceptualne in praktične vidike javno-zasebnih partnerstev na navedenem področju. Poglavitni cilj raziskovalnega projekta je bil ugotoviti, kdaj, v katerih okoliščinah in v kakšni obliki bi javno-zasebna partnerstva lahko uporabili v Sloveniji za namen zaščite kritične infrastrukture.

 

>Javno zasebno partnerstvo na področju zaščite kritične infrastrukture: analiza najboljših praks in rešitev (pdf)