Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROIZVODNJA IN PROMET Z OBRAMBNIMI PROIZVODI

SELITEV SPLETNIH STRANI

S 1. julijem 2019 bo začela delovati nova spletna stran Vlade Republike Slovenije, naša obstoječa spletna stran pa bo vidna samo še eno leto. V tem času se na tej strani vsebine ne bodo več posodabljale.

 

Vse informacije v zvezi s proizvodnjo in prometom vojaškega orožja in opreme so vam na voljo na spletnih straneh SPOT e-VEM.

 

Za dodatne informacije nam prosim pišite na e-naslov obrambna.industrija(at)mors.si.

 

 

Hvala za razumevanje,

Oddelek za obrambno industrijo in promet z obrambnimi proizvodi.

 

 

 

SVETOVALNA PISARNA

 

Obveščamo vas, da smo na področju soglasij in dovoljenj za promet z obrambnimi proizvodi vzpostavili  SVETOVALNO PISARNO. V njej želimo gospodarskim subjektom in ostalim zainteresiranim deležnikom nuditi vse potrebne informacije za pridobitev ustreznih soglasij ali dovoljenj in podrobneje predstaviti naše področje dela.

 

Svetovalna pisarna je odprta vsako sredo med 9.00 in 12.00 uro v poslovni stavbi Direktorata za logistiko, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana.

 

Prosimo, da termin rezervirate na e-naslovu obrambna.industrija(at)mors.si ali pokličete M: 030 710 889, saj je zaradi nemotenega delovanja upravnega organa obvezna predhodna najava.

 

 Republika Slovenija je kot verodostojna članica mednarodne skupnosti ter zaradi zagotavljanja kolektivne varnosti, boja proti terorizmu in zagotavljanja miru, dolžna izvajati nadzor nad prometom z določenimi vrstami blaga, med katere sodi tudi nadzor nad proizvodnjo in prometom z vojaškim orožjem in opremo ter drugimi obrambnimi proizvodi.
 

V skladu s slovenskimi predpisi je ta nadzor v pristojnosti Ministrstva za obrambo. Temeljni predpis s tega področja je  Zakon  o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - UPB 1), ki v 77. členu ureja promet z vojaškim orožjem in opremo, z 78. členom pa se ureja proizvodnja vojaškega orožja in opreme. Poleg tega je RS kot članica Evropske unije dolžna spoštovati tudi predpise EU. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta namreč, dne 06. 05. 2009, sprejela Direktivo 2009/43/ES o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (Uradni list EU L 146/2 SL z dne 10. 06. 2009). Sestavni del te direktive je tudi priloga Seznam obrambnih proizvodov, ki ga Evropska komisija nenehno posodablja, Ministrstvo za obrambo pa ga objavlja na svoji spletni strani.


Na podlagi teh predpisov je Vlada RS julija 2011 sprejela Uredbo o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 59/2011 z dne 25. 07. 2011 – v nadaljnjem besedilu: »uredba«), ki je bila dopolnjena z Uredbo o spremembi uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnjih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov (Uradni list RS št. 36/19).

S to uredbo se določajo način, pogoji in postopek za izdajanje soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo gospodarskim družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravne ali fizične osebe), ter pogoji in postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi in dovoljenj za prenos obrambnih proizvodov. 

 

Neuradno prečiščeno besedilo uredbe št. 8 se nahaja na spletni strani PIRS.SI

 


Posebna oblika dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov je Splošno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov.
 

 

 

 

Osnovni pojmi:

 • Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so poleg vojaškega orožja in opreme po tej uredbi predmet mednarodne izvozne kontrole.
 • Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo,vojaški eksplozivi, oprema) so končni proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško bojevanje in splošno niso v uporabi za civilne namene ali se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene ter bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme.
   
 • Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja.
 • Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.
   
 • Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz, uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU.
 • Dovoljenje za prenos je posebna oblika dovoljenja za promet oziroma posamezni posel, ki omogoča prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU.
   
 • Certifikat je dokument s katerim se potrdi zanesljivost prejemnika obrambnih proizvodov v RS, predvsem njegova sposobnost, da upošteva izvozne omejitve obrambnih proizvodov, prejetih na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice EU.
 • Mednarodno uvozno potrdilo (IIC) je dokument, ki ga lahko, pred izvozom vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo, od uvoznika v RS zahteva izvoznik iz države izvoznice.
 • Potrdilo o dostavi blaga (DVC) je dokument, ki ga lahko, po opravljenem uvozu vojaškega orožja in opreme v RS, od uvoznika tega blaga,  zahteva izvoznik iz države izvoznice.