Skoči na vsebino

KONTAKTNI PODATKI

 

 

Kontaktne osebe:

 

IME  IN PRIIMEKNASLOVTELEFON / FAKSE NASLOV

mag. Aleš NANUT, vodja oddelka

Vojkova 59 1000 Ljubljana

T: (01) 471 2669

M: 030 710 889

Ales.Nanut(at)mors.si
Martin KRAPEŽVojkova 59 1000 Ljubljana

T: (01) 471 2612

M: 030 711 379

Martin.Krapez(at)mors.si
Mihelca GRAČAN DOLENŠEKVojkova 59 1000 Ljubljana

T: (01) 471 2332

M: 030 708 116

Mihelca.Gracan(at)mors.si
mag. Benjamin SEVŠEKVojkova 59 1000 Ljubljana

T: (01) 471 2328

M: 030 717 407

Benjamin.Sevsek(at)mors.si
Alenka ŠTRITOF LIKARVojkova 59 1000 Ljubljana

T: (01) 471 2331

alenka.stritof.likar(at)mors.si

 

 

 

 

NASLOV: Oddelek za obrambno industrijo in promet z obrambnimi proizvodi se nahaja v poslovni stavbi Direktorata za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.