Skoči na vsebino

OBVESTILA

 

 

07.09.2018

 

Na tej povezavi je objavljena informacija v zvezi z razpisom Evropske obrambne agencije (EDA) na temo pametnih tekstilij.

 

 

 

26.03.2018

 

Obveščamo vas, da bomo s 04.04.2018 na področju soglasij in dovoljenj za promet z obrambnimi proizvodi vzpostavili  SVETOVALNO PISARNO, s katero želimo gospodarskim subjektom poenostaviti pridobitev ustreznih soglasij ali dovoljenj in podrobjene predstaviti naše področje dela. Zato pričakujemo vaša vprašanja, na katera bomo z veseljem odgovorili in na ta način v največji možni meri poenostavili upravni postopek.

 

Svetovalna pisarna bo odprta vsako sredo med 9.00 in 12.00 uro v poslovni stavbi Direktorata za logistiko, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana.

 

Prosimo, da termin rezervirate na e-naslovu ales.nanut(at)mors.si ali pokličete M: 041 736 575, saj je zaradi nemotenega dela pisarne obvezna predhodna najava.

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na zgoraj navedenih kontaktih.

 

 

 

8. 3. 2018

Vlada RS je v četrtek 01.03.2018 sprejela Uredbo o spremembi uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnjih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v petek 02.03.2018 objavljena v Uradnem listu RS št, 14/18 in se začne uporabljati s 05.03.2018. 

 

Sprememba se nanaša na potrditev novega seznama obrambnih proizvodov, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet EU in je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za obrambo.

 

 

21. 6. 2017

Vlada RS je v četrtek, 15. 06. 2017, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v petek, 16. 06. 2017 objavljena v Uradnem listu RS in se začne uporabljati v četrtek, 22. 06. 2017. Pomembnejše spremembe in dopolnitve so naslednje:

 

  • Potrjen je nov seznam obrambnih proizvodov, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet EU do katerega je do katerega je dostop tudi na spletnih straneh Ministrstva za obrambo.
  • Z dopolnitvijo 12. člena se do določene mere odpravljajo administrativne ovire pri transferjih tako v primeru tranzitov kot tudi v primeru začasnih izvozov obrambnih proizvodov.
  • Tudi dopolnitev drugega odstavka 15. člena pomeni določeno odpravo administrativnih ovir in s tem povezanih stroškov.
  • Z novim desetim odstavkom 15. člena se vzpostavlja 24 urna najava tudi v primeru prenosa obrambnih proizvodov.

 

Poleg novosti povezanih s spremembo uredbe bodite pozorni tudi na spremembe glede pošiljanja najav. Obvestila o prevozu in prihodu blaga na mejni prehod morate od03. 07. 2017dalje pošiljati na nov elektronski naslov sitcen(at)mors.si oziroma po faksu na številko 01 431 9022.

 

 

 

16. 12. 2016

Spremenjen je obrazec, ki se nanaša na obveščanje Ministrstva za obrambo v drugem odstavku 14. člena Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov.

 

 

11. 10. 2016

Vlada RS je v četrtek, 29. 09. 2016, na 109 redni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v petek, 30. 09. 2016 objavljena v Uradnem listu RS in je začela veljati naslednji dan po objavi v UL RS. Sprememba se nanaša na nov seznam obrambnih proizvodov, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet EU.

 

02. 06. 2015

Vlada RS je v četrtek, 28. 05. 2015, sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v petek, 29. 05. 2015 objavljena v Uradnem listu RS in je začela veljati naslednji dan po objavi v UL RS. Sprememba se nanaša na nov seznam obrambnih proizvodov, ki sta ga sprejela Evropski parlament in Svet EU.

 

 

29.05.2015

Na strani »Navodilo« so objavljene minimalne zahteve sistema varovanja, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev soglasja (2. – 6. člen uredbe) ali dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo (7. – 11. člen uredbe).

 

 

8. 8. 2014

Pojasnilo Ministrstva za obrambo o postopkih odločanja pri izdaji dovoljenj za izvoz obrambnih proizvodov

(s pobudo ministra za obrambo za zaostritev meril pri izdaji dovoljenj za izvoz obrambnih proizvodov v prihodnosti)

Več ...

 

16. 5. 2014

Vlada RS je v četrtek, 24. 04. 2014, sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v petek, 25. 04. 2014 objavljena v Uradnem listu RS in se začne uporabljati 17. 05. 2014. Sprememba se nanaša na nov seznam obrambnih proizvodov, na katerega je povezava na spletnih straneh Ministrstva za obrambo.

 

21.11.2013

Vabljeni na seminar z naslovom Nadzor mednarodne trgovine, ki ga organizirata Gospodarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Seminar bo v sredo, 27. novembra 2013, ob 9.00 v dvorani C (1. nadstropje) na GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

27.06.2013

Vlada RS je v četrtek, 23. 05. 2013, sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v sredo, 29. 05. 2013 objavljena v Uradnem listu RS. Sprememba se nanaša na nov seznam obrambnih proizvodov, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za obrambo.

 

 

11.10.2012

Na strani Navodilo je dodan nov obrazec POROČILO O PREJEMU OBRAMBNIH PROIZVODOV skladno s spremembami 24. člena uredbe.

 

 

03.10.2012

Vlada RS je v četrtek, 27. 09. 2012, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, ki je bila v ponedeljek, 01. 10. 2012 objavljena v Uradnem listu RS. Predvsem bodite pozorni na naslednje spremembe in dopolnitve:

  • potrjen je nov seznam obrambnih proizvodov, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za obrambo,
  • o realizaciji posla morajo v roku 15 dni poročati Ministrstvu za obrambo tudi tiste pravne ali fizične osebe, ki so dobavile obrambne proizvode državam članicam EU brez dovoljenja za prenos,
  • na enak način morajo poročati pravne ali fizične osebe, ki so prejele obrambne proizvode iz drugi držav članic EU.

 

 

18.05.2012

V avditoriju bivše vojaške gimnazije na Vojkovi cesti 55a, bo 24. maja 2012, javna seznanitev z novimi predpisi ter predstavitev novih postopkov na področju proizvodnje in prometa z obrambnimi proizvodi.

 

18.05.2012

Objavljen je nov obrazec: Vloga za izdajo certifikata