Skoči na vsebino

STATUS NVO V JAVNEM INTERESU

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe in vojnih veteranov

 

Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) lahko nevladni organizaciji podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe oziroma vojnih veteranov.

 

 

Status društva v javnem interesu na področju obrambe >>

 

Ministrstvo podeli status društva v javnem interesu na področju obrambe, če društvo izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ustanovitelji in člani društva niso pravne osebe javnega prava,
  • dejavnost javnega interesa je opredeljena v temeljnem aktu društva,
  • društvo je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
  • društvo je sredstva zadnji dve leti uporabljalo pretežno za opravljanje dejavnosti v javnem interesu in redno izvaja programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
  • društvo ima izdelane programe bodočega delovanja in
  • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

 

 

Status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov >>

 

Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, predvsem na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese njegovega članstva.