Skoči na vsebino

RAZISKAVE IN RAZVOJ

 

Raziskave in razvoj na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije se izvajajo v okviru politike 05 »Znanost in informacijska družba« in programa 0504 »Podpora tehnološkim razvojnim projektom«, v skladu z Zakonom o raziskovalno razvojni dejavnosti, podzakonskimi predpisi Ministrstva za obrambo ter kratkoročnimi in srednjeročnimi planskimi dokumenti ministrstva. 

 

Ministrstvo za obrambo srednjeročno do leta 2020 načrtuje izvajanje predvsem aplikativnih projektov z nizko stopnjo tveganja, ki bodo podpirali razvoj najbolj prioritetnih vojaških in civilnih zmogljivosti. 

 

Aplikativni projekti bodo, kjer bo to mogoče, prednostno projekti z dvojno rabo, pri katerih bomo iskali tudi povezavo z drugimi nacionalno raziskovalnimi razvojnimi programi in projekti (npr. Obzorje 2020). 

 

Z odzivnim in enotnim sistemom obrambnega načrtovanja bomo zagotavljali pogoje za učinkovit in pravočasen razvoj načrtovanih zmogljivosti. 

 

V okviru finančnih možnosti bo ministrstvo na podlagi sprejete odločitve javno pozvalo tudi zainteresirane raziskovalno razvojne institucije k oddaji predlogov za projekte raziskav in razvoja. 

 

V mednarodnem okolju bomo nadaljevali z vključevanjem in sodelovanjem RS na obrambno vojaško raziskovalnem področju v okviru Natove organizacije za znanost in tehnologijo in Evropske obrambne agencije obsegu aktivnega sodelovanja pri vsaj petih aktivnostih letno. S potrebnimi informacijami in nasveti bomo spodbujali udeležbo slovenskih ustanov znanja in gospodarskih družb, tako da bomo organizirali informiranja o projektih v okviru Nata in  Evropske obrambne agencije, v katere se je mogoče vključiti. Nadgrajevali in vzdrževali bomo bazo za informiranje zainteresiranih znanstvenih subjektov in s tem spodbujali njihovo uveljavljanje v mednarodnem okolju. 

 

Kontaktna oseba: dr. Larisa Pograjc, vodja Oddelka za vojaško tehnologijo raziskave in razvoj / Larisa.Pograjc(at)mors.si