Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA

Evropska unija - Evropska obrambna agencija (EDA)

EDA podpira države članice EU med drugim pri dejavnostih, povezanih z raziskavami in razvojem tehnologij v podporo obrambnim zmogljivostim v okviru Skupne varnostne in obrambne politike EU.
 
Polnopravne članice agencije so vse države članice EU razen Danske (27 držav) ter z nekaterimi omejitvami pri odločanju tudi Norveška, Srbija in Švica.
 
Nosilec aktivnosti na področju raziskovalne in tehnološke dejavnosti (R&T) v EDA je Direktorat za raziskave in inovacije. Temeljne naloge direktorata so:

 • podpiranje raziskav,
 • usklajevanje in načrtovanje skupnih raziskovalnih dejavnosti  ter
 • proučevanje tehničnih rešitev za prihodnje operativne potrebe:
  • s pospeševanjem raziskav za povečanje varnostnih in obrambnih zmogljivostih ter s tem krepitev evropskega industrijskega in tehnološkega potenciala,
  • s pospeševanjem skupne raziskovalne in tehnološke dejavnosti na področju obrambe,
  • s pospeševanjem obrambnih raziskav in tehnologije s študijami in projekti.

Sodelovanje držav članic se v okviru omenjenega direktorata izvaja preko tematsko zaokroženih sklopov v t.im. »Capability Technology Areas« (v nadaljevanju CapTech). V njih sodelujejo predstavniki ministrstev za obrambo ter lahko tudi drugi vladni in nevladni strokovnjaki (običajno predstavniki industrije, podjetij in inštitucij znanja).

 

Več o dejavnosti CapTechov.

 

Slovenija aktivno sodeluje v skupinah za razvoj:
-    kopenskih sistemov (CapTech Ground Systems – Land),
-    informacijskih sistemov (CapTech Information Systems & Networks),   
-    tehnologij s področja modeliranja in simulacij (CapTech Experimentation, System of Systems, Space Battle lab and Modeling & Simulations),
-    novih materialov in struktur (CapTech Materials & Structures),
-    RKBO in človeških dejavnikov (CapTech CBRN & Human Factors) ter
-    v delovni skupini za razvoj energetskih tehnologij (Energy and Environment Working Group).


Dejavnost CapTech skupin je usmerjena v oblikovanje novih projektov s področja obrambnih raziskav tehnologij za podporo razvoju obrambnih zmogljivosti. V zvezi s tem nastajajo nove možnosti sodelovanja v raziskovalnih projektih z obrambnimi vsebinami. Več informacij.

 

Več o EDA.


V Evropski uniji je v podporo skupni evropski obrambni in varnostni politiki oblikovan Evropski obrambni sklad. V novi finančni perspektivi Evropske unije od leta 2021 do 2027 bo Evropski obrambni sklad (EDF) deloval z namenom pospeševanja raziskav obrambnih tehnologij in razvoja obrambnih zmogljivosti. Za ta namen se zagotavlja 13 milijard EUR.


Evropska komisija je oblikovala dva testna programa, na katerih preizkuša delovanje EDF:

 • Pripravljalni ukrep za obrambne raziskave (Preparatory Action on Defence Research) je usmerjen v raziskave in razvoj obrambnih, za katerega so zagotovljena nepovratna sredstva iz evropskega poračuna.
 • Evropski program za razvoj obrambne industrije (European Defence Industrial Development Programme) pa je usmerjen v razvoj obrambnih zmogljivosti in v letih 2019 – 2020 zagotavlja sofinanciranje razvoja obrambnih zmogljivosti.

 

Kontakt za področje vojaške tehnologije, raziskav in razvoja:  glavna.pisarna(at)mors.si