Skoči na vsebino

EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA

Evropska unija - Evropska obrambna agencija (EDA)

EDA podpira države članice EU med drugim pri dejavnostih, povezanih z raziskavami in razvojem tehnologij v podporo obrambnim zmogljivostim v okviru Skupne varnostne in obrambne politike EU.
 
Polnopravne članice agencije so vse države članice EU razen Danske (27 držav) ter z nekaterimi omejitvami pri odločanju tudi Norveška, Srbija in Švica.
 
Nosilec aktivnosti na področju raziskovalne in tehnološke dejavnosti (R&T) v EDA je Direktorat za raziskave in inovacije. Temeljne naloge direktorata so:

 • podpiranje raziskav,
 • usklajevanje in načrtovanje skupnih raziskovalnih dejavnosti  ter
 • proučevanje tehničnih rešitev za prihodnje operativne potrebe:
  • s pospeševanjem raziskav za povečanje varnostnih in obrambnih zmogljivostih ter s tem krepitev evropskega industrijskega in tehnološkega potenciala,
  • s pospeševanjem skupne raziskovalne in tehnološke dejavnosti na področju obrambe,
  • s pospeševanjem obrambnih raziskav in tehnologije s študijami in projekti.

Sodelovanje držav članic se v okviru omenjenega direktorata izvaja preko tematsko zaokroženih sklopov v t.im. »Capability Technology Areas« (v nadaljevanju CapTech). V njih sodelujejo predstavniki ministrstev za obrambo ter lahko tudi drugi vladni in nevladni strokovnjaki (običajno predstavniki industrije, podjetij in inštitucij znanja).

 

Več o dejavnosti CapTechov.

 

Slovenija aktivno sodeluje v skupinah za razvoj:
-    kopenskih sistemov (CapTech Ground Systems – Land),
-    informacijskih sistemov (CapTech Information Systems & Networks),   
-    tehnologij s področja modeliranja in simulacij (CapTech Experimentation, System of Systems, Space Battle lab and Modeling & Simulations),
-    novih materialov in struktur (CapTech Materials & Structures),
-    RKBO in človeških dejavnikov (CapTech CBRN & Human Factors) ter
-    v delovni skupini za razvoj energetskih tehnologij (Energy and Environment Working Group).


Dejavnost CapTech skupin je usmerjena v oblikovanje novih projektov s področja obrambnih raziskav tehnologij za podporo razvoju obrambnih zmogljivosti. V zvezi s tem nastajajo nove možnosti sodelovanja v raziskovalnih projektih z obrambnimi vsebinami. Več informacij.

 

Več o EDA.


V Evropski uniji je v podporo skupni evropski obrambni in varnostni politiki oblikovan Evropski obrambni sklad. V novi finančni perspektivi Evropske unije od leta 2021 do 2027 bo Evropski obrambni sklad (EDF) deloval z namenom pospeševanja raziskav obrambnih tehnologij in razvoja obrambnih zmogljivosti. Za ta namen se zagotavlja 13 milijard EUR.


Evropska komisija je oblikovala dva testna programa, na katerih preizkuša delovanje EDF:

 • Pripravljalni ukrep za obrambne raziskave (Preparatory Action on Defence Research) je usmerjen v raziskave in razvoj obrambnih, za katerega so zagotovljena nepovratna sredstva iz evropskega poračuna.
 • Evropski program za razvoj obrambne industrije (European Defence Industrial Development Programme) pa je usmerjen v razvoj obrambnih zmogljivosti in v letih 2019 – 2020 zagotavlja sofinanciranje razvoja obrambnih zmogljivosti.

 

Kontakt za področje vojaške tehnologije, raziskav in razvoja:  glavna.pisarna(at)mors.si