Skoči na vsebino

SODELOVANJE V EU/EDA

EVROPSKA UNIJA – EVROPSKA OBRAMBNA AGENCIJA (EDA)

 

Ministrstvo za obrambo se vključuje v  področje raziskav in tehnologije tudi pri Evropski obrambni agenciji (European Defence Agency - EDA). Usklajujemo potrebe ministrstva (predvsem Slovenske vojske) z možnostmi, ki jih ponuja nacionalna raziskovalno razvojna sfera (fakultete, instituti, razvojno oblikovana podjetja, razvojne veje industrije) in se povezujemo z relevantnim mednarodnim okoljem (države članice EDA in sodelujoče države).

 

EDA je bila ustanovljena leta 2004 z namenom podpirati države članice EU in Svet EU pri njihovih dejavnostih, povezanih z izboljšanjem evropskih obrambnih zmogljivosti na področju kriznega upravljanja, ter z izvajanjem Skupne varnostne in obrambne politike EU.

 

Polnopravne članice agencije so vse države članice EU razen Danske (27 držav). Na osnovi podpisanih sporazumov sodelujejo tudi Norveška, Srbija in Švica, vendar z nekaterimi omejitvami pri odločanju.

 

EDA izvaja svoje poslanstvo: 

 • s sodelovanjem na področju oborožitve, 
 • z razvojem / oblikovanjem obrambnih zmogljivosti, 
 • z urejanjem evropske obrambne, tehnološke in industrijske baze, 
 • z vzpostavljanjem evropskega trga opreme in oborožitve in 
 • z delovanjem na področju raziskav in tehnologije. 

EDA sestavljajo trije direktorati: 

 • direktorat za načrtovanje sodelovanja in podporo (Cooperation Planning &  Support – CPS), 
 • direktorat za obrambne zmogljivosti, oborožitev in tehnologijo (Capability, Armament & Technology  - CAT) in 
 • direktorat za evropske sinergije in inovacije (European Synergies and Innovation – ESI).

Dejavnosti na področju raziskav in tehnologije potekajo predvsem v direktoratih CAT in ESI.

 

Naloge EDA na področju raziskovalne in tehnološke dejavnosti (R&T):

 • podpiranje raziskav, 
 • usklajevanje in načrtovanje skupnih raziskovalnih dejavnosti  ter 
 • proučevanje tehničnih rešitev za prihodnje operativne potrebe, kar EDA dosega, tako da: 
  • pospešuje raziskave za povečanje varnostnih in obrambnih zmogljivostih ter s tem za krepitev evropskega industrijskega in tehnološkega potenciala, 
  • pospešuje skupne raziskovalne in tehnološke dejavnosti na področju obrambe, 
  • pospešuje obrambne raziskave in tehnologije s študijami in projekti, 
  • upravlja obrambne raziskovalne in tehnološke pogodbe.

Članice EDA lahko uporabljajo mehanizme, ki omogočajo sodelovanje na področju:

 • razvojnih načrtov zmogljivosti (CDP), 
 • usposabljanja in izobraževanja v okviru oborožitvene strategije (EAC), 
 • preizkušanja in ocenjevanja novih tehnologi j/ sistemov (EDTEB), 
 • sodelovanja v različnih skupnih projektih / programih in podobno.

S tem se odpirajo tudi poslovne priložnosti za raziskovalne, razvojne, tehnološke in industrijske organizacije posameznih držav članic. 

 

Spletna stran EDA:www.eda.europa.eu

 

Kontaktni osebi:  

Priporočamo:

 • spremljanje sistema letnega obveščanja o R&T dejavnosti v EDA, ki ga bomo objavljali predvidoma v mesecu aprilu koledarskega leta na spletnih straneh MO.