Skoči na vsebino

SODELOVANJE V NATO STO

Sodelovanje v organizaciji Nata za znanost in tehnologijo

 

Ministrstvo za obrambo mednarodno sodeluje tudi na področju znanosti in tehnologije pri Natu. Pri tem usklajujemo potrebe ministrstva (predvsem Slovenske vojske) z možnostmi, ki jih ponuja nacionalna raziskovalno razvojna sfera (fakultete, inštituti, razvojno naravnana podjetja, razvojne veje industrije) in se povezujemo z drugim relevantnim mednarodnim okoljem (države članice NATO, partnerji za mir, države mediteranskega dialoga).

 

Organizacija Nata za znanost in tehnologijo -  NATO Science and Technology Organization – (STO) združuje vrhunske znanstvenike zavezništva, ki delujejo tako na vojaškem kot na civilnem področju znanosti z namenom združiti izsledke raziskav v podporo delovanju zavezništva. 

 

Delo je organizirano v sedmih področjih, ki jih predstavljajo tematsko zaokroženi sklopi. Republika Slovenija  trenutno aktivno sodeluje v petih, in sicer: HFM - človeški dejavniki in medicina, IST – informacijski sistemi in tehnologija, MSG – modeliranje in simulacije, SAS – sistemske analize in študije in SET – senzorji in elektronska tehnologija. 

 

Letno se v organizaciji Nata za znanost in tehnologijo odvija okoli sto aktivnosti v obliki delovnih skupin, simpozijev, strokovnih srečanj, serij predavanj in  delavnic. Raziskovanje je široko zastavljeno od idej razvoja, standardizacije, operativnega testiranja v obliki manjših in večjih skupnih vaj NATO do predlogov v operativno uporabo.

 

Ministrstvo za obrambo bo zainteresirano raziskovalno in strokovno javnost obveščalo o aktivnostih in možnosti vključevanja vanje. 

Slovenski strokovnjaki lahko po predhodni odobritvi s strani Ministrstva za obrambo sodelujejo na različne načine: 

  • s prispevki na simpozijih, organiziranih na določene teme, 
  • na strokovnih srečanjih, 
  • s serijami predavanj na določeno temo, na delavnicah in 
  • v tehničnih skupinah*.

Rezultati že zaključenih aktivnosti NATO STO so na voljo na MORS, CRNE, Vojkova 55, Ljubljana. Za podatke brez stopnje tajnosti zadostuje osebni dokument, za podatke s stopnjo tajnosti pa varnostno dovoljenje ustrezne stopnje. 

 

 

Spletna stran:www.sto.nato.int

 

Kontaktni osebi:  

Priporočamo:

  • pregled skupin po področjih na www.cso.nato.int (Panels & Groups, Activities) 
  • spremljanje sistema letnega obveščanja, ki ga bomo predvidoma objavljali v mesecu aprilu v tekočem koledarskem letu.