Skoči na vsebino

VOJAŠKA TEHNOLOGIJA IN PODROČJE INTENDANCE

 

V okviru dela s področja vojaške tehnologije in intendance predlagamo sistemske rešitve, sodelujemo pri pripravi standardov, prispevamo k opredelitvi strokovnih zahtev za javno naročanje ter v projektnih skupinah, sodelujemo pri preizkušanju in uvajanju novih sredstev in sistemov v uporabo, seznanjamo se s strokovnimi novostmi ter se vključujemo v delo strokovnih skupin v okviru zavezništva in Evropske zveze. Posamezna področja razvijamo skladno s potrebami, ki so opredeljene v strateških dokumentih Ministrstva za obrambo oz. Slovenske vojske in pri pripravi strokovnih podlag upoštevamo načelo interoperabilnosti znotraj zavezništva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt za področje vojaške tehnologije, raziskav in razvoja:  glavna.pisarna(at)mors.si