Skoči na vsebino

PODELJEVANJE STATUSOV DRUŠTEV ALI ZVEZ V JAVNEM INTERESU

 

 

Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko Ministrstvo za obrambo (v nadaljevanju: ministrstvo) podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov. Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, predvsem na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese njegovega članstva.