Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOFINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VOJNIH VETERANOV

 

Z društvom ali zvezo vojnih veteranov s statusom društva v javnem interesu minister za obrambo sklene pogodbo o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega proračuna na podlagi izpolnjenih meril za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna in ob upoštevanju predvsem programa društva ali zveze vojnih veteranov, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, števila članov – vojnih veteranov in premoženja, ki ga ima v lasti društvo ali zveza vojnih veteranov. Ministrstvo praviloma decembra na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev (v nadaljevanju: javni razpis), ki vsebuje predvsem:

  • okvirno višino sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje dejavnosti društev,
  • rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje dejavnosti društev,
  • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
  • kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji prejmejo razpisno dokumentacijo, ter
  • vzorec pogodbe o sofinanciranju.

 

V letih 2015, 2016, 2017 in 2018 so bila društvom in zvezam na podlagi javnih razpisov in podlagi sklenjenih pogodb razdeljena sredstva v evrih:

 

Društvo – zveza201520162017

2017

2018
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

276.771,72

547.525,74

533.717,25

532.702,13

Zveza društev generala Maistra

48.316,36

66.462,32

80.391,54

95.037,28

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR

15.777,79

26.254,71

36.272,67

37.757,06

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

226.251,98

419.547,79

432.248,59

414.104,41

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

76.534,39

189.467,22

196.283,28

216.872,06

Zveza društev in klubov MORIS

49.722,99

101.796,40

79.084,490,0

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

42.119,05

114.046,94

95.709,95

131.224,11

Zveza vojnih invalidov NOV Trst

5.666,15

8.903,93

9.630,50

10.180,00

Zveza koroških partizanov in prijateljev
protifašističnega odpora Celovec
16.575,0830.514,2541.181,27

54.431,69

Društvo MORiS Kočevska Reka

0,00,00,00,0

12.210,94

SKUPAJ757.735,511.504.519,301.504.519,54

1.504.519,68

 

 

Minister za obrambo, je dne 13. 3. 2019, podpisal pogodbe o sofinanciranju nevladnih organizacij v javnem interesu, za leto 2019 in sicer z 11 veteranskimi organizacijami, ki so bile uspešne na Javnem razpisu o sofinanciranju nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2019. Javni razpis je ministrstvo objavilo 22. 10. 2018 na uradni spletni strani ministrstva. Višina proračunskih sredstev, ki jih bodo posamezne veteranske organizacije prejele na podlagi pogodb (sredstva bodo izplačana v treh obrokih), je razvidna iz spodnje tabele:

 

Ime društva / zveze

Znesek v EUR

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

115.787,02

Zveza društev General Maister

90.553,63

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

196.011,29

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

31.218,50

Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije

524.307,82

Zveza društev in klubov MORIS

49.631,35

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

403.609,95

Društvo MORiS Kočevska Reka

23.867,76

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991

14.693,90

Zveza vojnih invalidov NOV TRST

8.584,08

Zveza Koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec

46.253,80

SKUPAJ:

1.504.519,10

 

 

Zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ugotovljenih na podlagi letnih poročil društev/zvez za leti 2015 in 2016, sklepov o popravi pomote in obnove postopkov, so društva/zveze veteranskih organizacij, po javnih razpisih za leto 2015, 2016 in 2017, morala vrniti finančna sredstva v državni proračun, kot sledi: