Skoči na vsebino

ZAŠČITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE


Kritična infrastruktura državnega pomena v Republiki Sloveniji obsega tiste zmogljivosti in storitve, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice na nacionalno varnost, gospodarstvo, ključne družbene funkcije, zdravje, varnost in zaščito ter družbeno blaginjo.

 

Evropska kritična infrastruktura

 

Direktiva Sveta Evropske unije o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (ES), št. 114/2008, v svojem 12. členu narekuje državam članicam izvajanje direktive oziroma sprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z njenimi določili, osredotočena pa je na energetski in prometni sektor. Za izvedbo navedene zahteve je bila na Ministrstvu za obrambo, ki je bilo odgovorno za implementacijo, ob usmerjanju Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture pripravljena Uredba o evropski kritični infrastrukturi, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/2011.

 

Vlada Republike Slovenije je skladno z določili Uredbe o evropski kritični infrastrukturi tudi imenovala kontaktno točko za področje varovanja evropske kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji, ki deluje v Direktoratu za obrambne zadeve ter je vključena v Medresorsko koordinacijsko skupino za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture in ostale člane redno seznanja z vsebinami, obravnavanimi na sestankih in delavnicah Evropske unije. Skladno z določili Uredbe o evropski kritični infrastrukturi so bila izvedena bilateralna srečanja s sosednjimi državami članicami v postopku ugotavljanja potencialne evropske kritične infrastrukture. V dosedanjih postopkih skupaj s pristojnima ministrstvoma evropska kritična infrastruktura na ozemlju Republike Slovenije ni bila ugotovljena.


Kritična infrastruktura državnega pomena

 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. aprila 2014 in št. 80200-2/2015/3, z dne 4. junija 2015, določila kritično infrastrukturo državnega pomena v Republiki Sloveniji.

 

Na podlagi definicije in osnovnih ter sektorskih kriterijev za določanje kritične infrastrukture državnega pomena v Republiki Sloveniji so ministrstva in Banka Slovenije ob usklajevanju v Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji predlagali in utemeljili konkretno kritično infrastrukturo Republike Slovenije po sektorjih kritične infrastrukture, ki je bila predložena Vladi Republike Slovenije v obravnavo in potrditev. Vlada je s sklepom naložila nosilcem kritične infrastrukture državnega pomena oblikovanje ukrepov za njeno zaščito, Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji pa pripravo predloga normativnopravnega akta, ki bo urejal kritično infrastrukturo Republike Slovenije.

 

Zakonodaja in dokumenti

Kontaktne točke


Zaščita kritične infrastrukture


Ministrstvo za obrambo

Direktorat za obrambne zadeve

Sektor za načrtovanje

Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 57

Telefaks: 01 471 16 30


KT EKI: Tea Kranjc, 01 471 22 57
tea.kranjc(at)mors.si


MKS, ZKI: Alenka Čarni, 01 471 22 55

alenka.carni(at)mors.si

ISF, CIPS: Romeo Palčič, 01 471 22 42

romeo.palcic(at)mors.si

 

Omrežje za opozarjanje o ogroženosti
kritične infrastrukture (CIWIN)


Ministrstvo za obrambo

Direktorat za obrambne zadeve

Nacionalni center za krizno upravljanje

Vojkova cesta 55

1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 20

Telefaks: 01 431 82 29

E-pošta: ncku(at)mors.si


Izvršilni predstavnik (CIWIN EXECUTIVE):
Marko Podobnik, 01 230 54 78

marko.podobnik(at)mors.si


Predstavnik za podporo (CIWIN SUPPORT OFFICER):
Franc Ajnihar, 01 230 54 65
franc.ajnihar(at)mors.si