Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA RAZMERJA

Objave Ministrstva za obrambo o delovnih razmerjih od 1. JULIJA 2019 na Portalu GOV.SIZbirke / Delovna mesta

 

28. 6. 2019 

 

Obvestilo o končanih javnih objavah

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »skladiščnik V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ljubljana – številka 110-164/2018, ki je bil dne 27. 12. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo dveh prostih strokovno tehničnih delovnih mest »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota – številka 110-15/2019, ki sta bila dne 7. 3. 2019 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper – številka 110-24/2019, ki je bil dne 18. 3. 2019 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

27. 6. 2019 

 

Obvestilo o končananem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za varnost in zdravje pri delu (šifra DM 415003) (m/ž) v Sekretariatugeneralnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za varnost in zdravje pri delu, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom - številka 110-11/2019, ki je bil dne 24. 1. 2019 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.«

 

 

Obvestilo o končananem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za obrambno sodelovanje (šifra DM 101543) v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo, za nedoločen čas - številka 110-49/2019, ki je bil dne 9. 5. 2019 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

17. 6. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

Obveščamo vas, da je bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »strokovni sodelavec VII/1 - lektor« (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo, ki je bila dne 10. 12. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.
 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da so bili na javni objavi, za štiri prosta uradniška delovna mesta SVETOVALEC za evropsko varnost in obrambo (m/ž) v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za evropske zadeve (šifra DM 102476), za določen čas - za čas trajanja posebnega vladnega projekta Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, do marca 2022, s trimesečno poskusno dobo, številka 110-40/2019, ki je bila dne 5. 4. 2019 objavljena na spletni strain Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrani najustreznejši kandidati.

 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bila na javni objavi, za prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC za evropske zadeve (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Sektorju za evropske in mednarodne zadeve (šifra DM 1306), za določen čas - za čas trajanja posebnega vladnega projekta Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, do marca 2022, številka 110-42/2019, ki je bila dne 5. 4. 2019 objavljena na spletni strain Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

Obvestilo o končani javni objavi

Obveščamo vas, da so bili na javni objavi, za štiri prosta uradniška delovna mesta SVETOVALEC za evropsko varnost in obrambo (m/ž) v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za evropske zadeve (šifra DM 102476), za določen čas - za čas trajanja posebnega vladnega projekta Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije, do marca 2022, s trimesečno poskusno dobo, številka 110-40/2019, ki je bila dne 5. 4. 2019 objavljena na spletni strain Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbrani najustreznejši kandidati.

 

 

 

29. 5. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, ki je bila dne 14. 2. 2019 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

21. 5. 2019 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja oddelka (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za splošne zadeve, Oddelku za prometne zadeve – številka 110-23/2019, ki je bil dne 11. 3. 2019 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

16. 5. 2019 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »referent« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za splošne zadeve, Oddelku za upravljanje dokumentarnega gradiva, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

15. 5. 2019 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju in javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja centra za obveščanje« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj – številka 110-138/2018, ki je bil dne 13. 11. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »skladiščnik V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Postojna – številka 110-163/2018, ki je bil dne 27. 12. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

9. 5. 2019 

 

Seznanitev zaposlenih o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za obrambno sodelovanje v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo, za nedoločen čas.

 

 

 

 

 

29. 4. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi
    
Obveščamo vas, da je na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC« (m/ž) za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ravnanje z nepremičninami – številka 110-22/2019, ki je bil dne 4.3.2019 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

 

 

25. 4. 2019 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju
    
Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ravnanje z nepremičninami, za nedoločen čas (šifra DM 101949) – številka 110-166/2018, ki je bil objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

25. 4. 2019 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju
    

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec za mednarodnopravne zadeve" (šifra DM 101183) (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Pravni službi – številka 110-155/2018, ki je bil objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

 

25. 4. 2019 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju
    
Obveščamo vas, da na javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec za obrambno sodelovanje” v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo, za nedoločen čas, številka 110-150/2018, ki je bil dne 17. 1. 2019 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni bil izbran nihče.

 

9. 4. 2019 

 

Seznanitev o končani javni objavi
    
Obveščamo vas, da je na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »varnostni inženir VII/1« (šifra DM 101997) (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za varnost in zdravje pri delu, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom – številka 110-165/2018, ki je bil 8. 1. 2019 objavljen v prostorih prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

8. 4. 2019 

 

Seznanitev o javnem natečaju


Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC za protokol« (m/ž) v Službi za protokol, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

 

 

4. 4. 2019 

 

Seznanitev o končani javni objavi


Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Trbovlje, Regijskem centru za obveščanje Trbovlje, ki je bila dne 28. 12. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

12. 3. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR za investicijske projekte (šifra DM 102456) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za vodenje projektov, za določen čas 6 let – za čas projektnega dela, s polnim delovnim časom, ki je bil dne 18.12.2018 objavljen v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

12. 3. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR za investicijske projekte (šifra DM 102455) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za vodenje projektov, za določen čas 6 let – za čas projektnega dela, s polnim delovnim časom, ki je bil dne 18.12.2018 objavljen v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

11. 3. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta gradbeni nadzornik VII/2-I (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-162/2018, ki je bil dne 11. 1. 2019 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

11. 3. 2019 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA ODDELKA« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za splošne zadeve, Oddelku za prometne zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

7. 3. 2019 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za tri prosta strokovno tehnična delovna mesta »operater v centru za  obveščanje V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

27. 2. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta “SVETOVALEC za delo na EU projektih”

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC za delo na EU projektih« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za civilne zmogljivosti in krizno odzivanje, za določen čas, s polnim delovnim časom – številka 110-154/2018, ki je bila dne 12. 12. 2018 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

25. 2. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC« (m/ž) za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ravnanje z nepremičninami – številka 110-12/2019, ki je bil dne 1. 2. 2019 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

15. 2. 2019 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

13. 2. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovno mesto »svetovalec za obrambno sodelovanje” v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo, za določen čas – številka 110-149/2018, ki je bil 20. 11. 2018 objavljen v prostorih prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

16. 1. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi


Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta vodja centra za obveščanje v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper – številka 110-130/2018, ki je bil dne 10. 9. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

9. 1. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »inšpektor za VNDN« (m/ž) v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavi Maribor, za določen čas, dobo dveh (2) let, ki je bila dne 27. 6. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obvestilo o končani javni objavi


Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo dveh (2) prostih uradniških delovnih mest »inšpektor za VNDN« (m/ž) v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostavi Ljubljana, za določen čas, dobo dveh (2) let, ki je bila dne 27. 6. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

4. 1. 2019 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Slovenj Gradec, Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec, ki je bila dne 29. 8. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

3. 1. 2019 

 

Seznanitev o javni objavi


Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Trbovlje, Regijskem centru za obveščanje Trbvolje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

19. 12. 2018 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju
    
Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC za investicije (m/ž) šifra DM 102212 v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, ki je bil dne 8.8.2018 objavljen v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

13. 12. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec za delo na EU projektih« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za civilne zmogljivosti in krizno odzivanje, za določen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

10. 12. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/1 - LEKTOR« (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

5. 12. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo delovnega mesta »SVETOVALEC za delo na EU projektih« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za civilne zmogljivosti in krizno odzivanje, za določen čas, s polnim delovnim časom – številka 110-144/2018, ki je bila dne 22. 10. 2018 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče od prijavljenih kandidatov.

 

 

5. 12. 2018 

 

Obvestilo o  končanem javnem  natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102278) v Oddelku za pridobivanje kadra, Sektorju za vojaške zadeve, Direktoratu za obrambne zadeve – številka 1003-11/2018, ki je bil dne 7. 6. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

22. 11. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo – številka 1003-9/2018, ki je bila dne 14. 3. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

20. 11. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta "gradbeni nadzornik VII/2-II (m/ž)" v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-122/2018, ki je bila dne 20 8. 2018 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

16. 11. 2018 

 

Obvestilo o  končanem javnem  natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem  natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za  zaklonišča« (m/ž) (šifra DM 1160) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-89/2018, ki je bil dne 28. 5. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

14. 11. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi in javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »skladiščnik V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj – številka 110-112/2018, ki je bil dne 13. 8. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obveščamo vas, da so bili na javnem natečaju za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest »svetovalec« (m/ž) (šifra DM 8015), za določen čas v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za razvojne projekte – številka 110-85/2017, ki je bil dne 12. 2. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrani trije najustreznejši kandidati.

 

13. 11. 2018 

 

Seznanitev o javnem  natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto » VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE « (m/ž) v Upravi RS za  zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

8. 11. 2018 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »podsekretar za gasilstvo« (m/ž) (šifra DM 1260) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-88/2018, ki je bil dne 28. 5. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

5. 11. 2018 

 

Obvestilo o končanih javnih objavah

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »skladiščnik V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ljubljana, ki je bil dne 13. 8. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »skladiščnik V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ptuj, ki je bil dne 13. 8. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

5. 11. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »strokovni sodelavec VII/1 za podporo in izvajanje naročil« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za javna naročila, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (šifra DM 102413).

 

22. 10. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec za delo na EU projektih« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za civilne zmogljivosti in krizno odzivanje, za določen čas, s polnim delovnim časom.

 

22. 10. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »REFERENT ZA OBRAMBNE DOLŽNOSTI« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Kranj, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

17. 10. 2018 

 

Seznanitev zaposlenih o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ravnanje z nepremičninami, za nedoločen čas (šifra DM 102452).

 

 

10. 9. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

31. 8. 2018 

 

Seznanitev zaposlenih o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja centra za obveščanje« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper, ki je bil dne 23. 5. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

 

31. 8. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Slovenj Gradec, Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

30. 8. 2018 

 

Seznanitev zaposlenih o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ki je bil dne 15. 5. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

30. 8. 2018 

 

Seznanitev zaposlenih o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Postojna, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ki je bil dne 15. 5. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

29. 8. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje, za določen čas, s polnim delovnim časom, za delo na projektu.

 

 

28. 8. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »tajnica direktorja V-I« (m/ž) v Inšpektoratu RS za obrambo, za določen čas, do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke.

 

24. 8. 2018 

 

Seznanitev o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »sistemski administrator VI« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve, Oddelku za informacijsko in komunikacijsko podporo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ki je bila dne 16. 5. 2018 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

8. 8. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC za investicije« (šifra DM 102212 v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za ivnesticijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, za nedoločen čas.

 

 

 

6. 8. 2018 

 

Seznanitev o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Celje, Regijskem centru za obveščanje Celje, ki je bil dne 9. 3. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

6. 8. 2018 

 

Seznanitev o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »delovodja V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju – številka 110-51/2017, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

28. 6. 2018 

 

Seznanitev o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Trbovlje, Regijskem centru za obveščanje Trbovlje, ki je bil dne 9. 3. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.«

 

 

 

27. 6. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za dve (2) prosti uradniški delovni mesti »inšpektor za VNDN« (m/ž) v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

27. 6. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za štiri (4) prosta uradniška delovna mesta
»inšpektor za VNDN« (m/ž) v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za določen čas, dobo dveh (2) let, s polnim delovnim časom.

 

 

 

22. 6. 2018 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za javna naročila (šifra DM 102279) za določen čas - številka 1003-8/2018, ki je bil dne 21. 2. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

 

22. 6. 2018 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo (šifra DM 102277) za določen čas - številka 1003-7/2018, ki je bil dne 21. 2. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

30. 5. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/2 - II« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za telekomunikacije – številka 110-84/2017, ki je bila dne 6. 12. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

 

 

 

23. 5. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

21. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »sistemski administrator VI« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve, Oddelku za informacijsko in komunikacijsko podporo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

 

 

15. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Postojna, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

 

15. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

3. 5. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Novo mesto, Regijskem centru za obveščanje Novo mesto, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

10. 4. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (m/ž) (šifra DM 1297) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve, številka 1003-16/2017, ki je bil dne 29. 8. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

22. 3. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo, za določen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

2. 3. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za izvedbo javnih naročil v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za javna naročila, za nedoločen čas, s polovico polnega delovnega časa.

 

 

 

1. 3. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »KADROVIK VI« (m/ž) za nedoločen čas v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za kadrovske zadeve, ki je bil dne 15. 1. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

1. 2. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

31. 1. 2018 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest »SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (m/ž) (šifra DM 1217) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, številka 1003-15/2017, ki je bil dne 29. 8. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran le en ustrezen kandidat.

 

 

30. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-88/2017, ki je bil dne 14. 12. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.«

 

 

15. 1. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »kadrovik VI« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za kadrovske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

9. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

9. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za telekomunikacije – številka 1003-19/2017, ki je bila dne 2. 10. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

8. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za logistiko« (šifra DM 1161) v Oddelku za logistično podporo v Službi za splošne zadeve v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – številka 110-72/2017, ki je bil dne 26.10.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC za identifikacijo in kodifikacijo (šifra DM 102349) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za standardizacijo in kodifikacijo – številka 110-71/2017, ki je bil dne 20. 10. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

3. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC« (šifra DM 101243) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-68/2017, ki je bil dne 20. 10. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

27. 12. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta administrator V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, ki je bil dne 24. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

20. 12. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za področje investicij« (m/ž) (šifra DM 1258) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-19/2017, ki je bil dne 7. 6. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

20. 12. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ptuj, Regijskem centru za obveščanje Ptuj, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

14. 12. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

4. 12. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (šifra DM 705034) v Oddelku za osnovna sredstva in materialno knjigovodstvo v Službi za računovodstvo v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 110-64/2017, ki je bil dne 05.10.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

24. 11. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »administrator V« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

16. 11. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju in javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »receptor IV-varnostnik« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, ki je bila dne 29. 5. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

11. 10. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »koordinator V – vodja točilnice« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

5. 10. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju in javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja centra za obveščanje« (m/ž) (šifra DM 1182) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Maribor, Regijskem centru za obveščanje Maribor – številka 110-6/2017, ki je bil dne 30. 1. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »strokovni sodelavec VII/2 - II« (m/ž) (šifra DM 2018) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-44/2017, ki je bil dne 7. 6. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

19. 9. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ljubljana, Regijskem centru za obveščanje Ljubljana, ki je bila dne 29. 5. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

6. 9. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja službe« (šifra DM 405001) v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 110-42/2017, ki je bil dne 08.06.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 9. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »delovodja V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

13. 6. 2017 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo delovnega mesta SVETOVALEC (m/ž) v  Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje – številka 110-21/2017, ki je bila dne 18. 4. 2017 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

8. 6. 2017 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (m/ž) (šifra DM 1276) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Gasilski šoli – številka 110-7/2017, ki je bil dne 30. 1. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

8. 6. 2017 

 

Seznanitev zaposlenih o javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto »VODJA SLUŽBE« v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA SLUŽBE« v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

> objava MJU

 

15. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta ČISTILKA II-sobarica (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, ki je bila dne 3. 3. 2017 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

5. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, ki je bil dne 2. 3. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

5. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, ki je bil dne 3. 3. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

18. 4. 2017 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje, za določen čas, s polnim delovnim časom, za delo na projektu.

 

 

9. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »referent za vojaške zadeve« (m/ž) (šifra DM 101277) v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Ljubljana – številka 110-62/2016, ki je bil dne 29. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

6. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, Obveščamo vas, da je bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta administrator V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije – številka 110-74/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

3. 3. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RepublikeSlovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto»operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

2. 3. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto» operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

24. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javnem natečaju za zasedbo dveh (2) prostih uradniških delovnih mest »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1218) v Oddelku za evropske projekte, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – številka 1003-20/2016, ki je bil dne 19. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

13. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji
svetovalec (m/ž) šifra DM 101949), za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za
gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin – številka 110-79/2016, ki
je bil dne 17. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

9. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo 3 prostih strokovno-tehničnih delovnih mest »operater v centru za obveščanje V« v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj in Izpostavi URSZR Slovenj Gradec, Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec – številka 110-75/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata. Za prosto strokovno-tehnično delovno mesto v Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota ni bil izbran nihče.

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta računovodja V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za računovodstvo, Oddelku za saldakonte in plačilni promet, ki je bil dne 18. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za programe opremljanja« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za vodenje projektov, ki je bil dne 5. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

3. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo dveh strokovno-tehničnih delovnih mest »pedagog andragog VII/2 - III« (m/ž) (šifra DM 1108) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za gasilstvo – gasilski šoli – številka 110-47/2016, ki je bila dne 19. 7. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.