Skoči na vsebino

DELOVNA RAZMERJA

22. 6. 2018 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za javna naročila (šifra DM 102279) za določen čas - številka 1003-8/2018, ki je bil dne 21. 2. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

 

22. 6. 2018 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik v Direktoratu za obrambno politiko, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Oddelku za obrambno multilateralo (šifra DM 102277) za določen čas - številka 1003-7/2018, ki je bil dne 21. 2. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

30. 5. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/2 - II« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za telekomunikacije – številka 110-84/2017, ki je bila dne 6. 12. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

 

 

 

23. 5. 2018 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA CENTRA ZA OBVEŠČANJE« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, Regijskem centru za obveščanje Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

21. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »sistemski administrator VI« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve, Oddelku za informacijsko in komunikacijsko podporo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

 

 

15. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Postojna, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

 

15. 5. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »SVETOVALEC ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE« (m/ž) v UPRAVI RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Koper, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

3. 5. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Novo mesto, Regijskem centru za obveščanje Novo mesto, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

10. 4. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (m/ž) (šifra DM 1297) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve, številka 1003-16/2017, ki je bil dne 29. 8. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

22. 3. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo, za določen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

2. 3. 2018 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za izvedbo javnih naročil v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za javna naročila, za nedoločen čas, s polovico polnega delovnega časa.

 

 

 

1. 3. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »KADROVIK VI« (m/ž) za nedoločen čas v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za kadrovske zadeve, ki je bil dne 15. 1. 2018 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

1. 2. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

31. 1. 2018 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest »SVETOVALEC PRIPRAVNIK« (m/ž) (šifra DM 1217) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, številka 1003-15/2017, ki je bil dne 29. 8. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran le en ustrezen kandidat.

 

 

30. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-88/2017, ki je bil dne 14. 12. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.«

 

 

15. 1. 2018 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »kadrovik VI« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za kadrovske zadeve, Oddelku za kadrovske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

9. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

9. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za telekomunikacije – številka 1003-19/2017, ki je bila dne 2. 10. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

8. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za logistiko« (šifra DM 1161) v Oddelku za logistično podporo v Službi za splošne zadeve v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – številka 110-72/2017, ki je bil dne 26.10.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC za identifikacijo in kodifikacijo (šifra DM 102349) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za standardizacijo in kodifikacijo – številka 110-71/2017, ki je bil dne 20. 10. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

3. 1. 2018 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »SVETOVALEC« (šifra DM 101243) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin – številka 110-68/2017, ki je bil dne 20. 10. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

27. 12. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta administrator V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, ki je bil dne 24. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

20. 12. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za področje investicij« (m/ž) (šifra DM 1258) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-19/2017, ki je bil dne 7. 6. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

20. 12. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ptuj, Regijskem centru za obveščanje Ptuj, ki je bil dne 9. 11. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

14. 12. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »gradbeni nadzornik VII/2-II« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

4. 12. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (šifra DM 705034) v Oddelku za osnovna sredstva in materialno knjigovodstvo v Službi za računovodstvo v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 110-64/2017, ki je bil dne 05.10.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

24. 11. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »administrator V« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

16. 11. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju in javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »receptor IV-varnostnik« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, ki je bila dne 29. 5. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

11. 10. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »koordinator V – vodja točilnice« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

5. 10. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju in javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja centra za obveščanje« (m/ž) (šifra DM 1182) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Maribor, Regijskem centru za obveščanje Maribor – številka 110-6/2017, ki je bil dne 30. 1. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »strokovni sodelavec VII/2 - II« (m/ž) (šifra DM 2018) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Sektorju za operativo – številka 110-44/2017, ki je bil dne 7. 6. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

19. 9. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Ljubljana, Regijskem centru za obveščanje Ljubljana, ki je bila dne 29. 5. 2017 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

6. 9. 2017 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja službe« (šifra DM 405001) v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 110-42/2017, ki je bil dne 08.06.2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 9. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »delovodja V« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

13. 6. 2017 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo delovnega mesta SVETOVALEC (m/ž) v  Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje – številka 110-21/2017, ki je bila dne 18. 4. 2017 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

8. 6. 2017 

 

Seznanitev o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (m/ž) (šifra DM 1276) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Gasilski šoli – številka 110-7/2017, ki je bil dne 30. 1. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

8. 6. 2017 

 

Seznanitev zaposlenih o javnem natečaju za prosto uradniško delovno mesto »VODJA SLUŽBE« v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »VODJA SLUŽBE« v Službi za finance v Sekretariatu generalnega sekretarja, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

> objava MJU

 

15. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta ČISTILKA II-sobarica (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za podporo usposabljanju, ki je bila dne 3. 3. 2017 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

5. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, ki je bil dne 2. 3. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

5. 5. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, ki je bil dne 3. 3. 2017 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

18. 4. 2017 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje, za določen čas, s polnim delovnim časom, za delo na projektu.

 

 

9. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »referent za vojaške zadeve« (m/ž) (šifra DM 101277) v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Ljubljana – številka 110-62/2016, ki je bil dne 29. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

6. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, Obveščamo vas, da je bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta administrator V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije – številka 110-74/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

3. 3. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RepublikeSlovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto»operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

2. 3. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto» operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

24. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javnem natečaju za zasedbo dveh (2) prostih uradniških delovnih mest »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1218) v Oddelku za evropske projekte, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – številka 1003-20/2016, ki je bil dne 19. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

13. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji
svetovalec (m/ž) šifra DM 101949), za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za
gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin – številka 110-79/2016, ki
je bil dne 17. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

9. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo 3 prostih strokovno-tehničnih delovnih mest »operater v centru za obveščanje V« v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj in Izpostavi URSZR Slovenj Gradec, Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec – številka 110-75/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata. Za prosto strokovno-tehnično delovno mesto v Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota ni bil izbran nihče.

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta računovodja V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za računovodstvo, Oddelku za saldakonte in plačilni promet, ki je bil dne 18. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za programe opremljanja« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za vodenje projektov, ki je bil dne 5. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

3. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo dveh strokovno-tehničnih delovnih mest »pedagog andragog VII/2 - III« (m/ž) (šifra DM 1108) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za gasilstvo – gasilski šoli – številka 110-47/2016, ki je bila dne 19. 7. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

18. 11. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »računovodja V« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za računovodstvo, Oddelku za saldakonte in plačilni promet, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

17. 11. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin, za določen čas – do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.

 

15. 11. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« (m/ž), (šifra DM 101949) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin – številka 110-54/2016, ki je bil dne 5. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče.

 

8. 11. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta »podsekretar za IT projekte« (m/ž) (šifra DM 101675) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo – številka 110-56/2016, ki je bila dne 21. 9. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

28. 10. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/2 - I« (m/ž) (šifra DM 100316) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo – številka 110-57/2016, ki je bila dne 21. 9. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za
zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

19. 10. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo, ki je bil dne 28. 7. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

10. 10. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »finančnik VII/2 - II« (m/ž) (šifra DM 102214) za določen čas v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, Oddelku za proračun – številka 110-44/2016, ki je bil dne 18. 7. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

05. 10. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin, za določen čas – do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.

 

29. 09. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »referent za vojaške zadeve« (m/ž), v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Ljubljana, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

19. 09. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za dve (2) prosti uradniški delovni mesti »svetovalec pripravnik« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Oddelku za evropske projekte, za določen čas.

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za poslovno planiranje in poročanje« (m/ž) (šifra DM 101820) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje – številka 110-41/2016, ki je bil dne 27. 6. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102275) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje – številka 1003-9/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102278) v Oddelku za pridobivanje kadra, Sektorju za vojaške zadeve, Direktoratu za obrambne zadeve – številka 1003-10/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102277) v Oddelku za obrambno mulitlateralo, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Direktoratu za obrambno politiko – številka 1003-6/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za izvedbo javnih naročil« (m/ž) (šifra DM 101963) v Oddelku za javna naročila v Sektorju za nabavo v Direktoratu za logistiko – številka 110-34/2016, ki je bil dne 6. 6. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102280) v Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin v Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami v Direktoratu za logistiko – številka 1003-8/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102279) v Oddelku za javna naročila v Sektorju za nabavo v Direktoratu za logistiko – številka 1003-7/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

05. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za mednarodne zadeve« (m/ž), (šifra DM 1207) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-23/2016, ki je bil dne 2. 6. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

01. 09. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za mednarodne zadeve« (m/ž), (šifra DM 1207) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-23/2016, ki je bil dne 2. 6. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

16. 08. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102284) v Oddelku za varovanje informacijsko komunikacijskega sistema v Službi za informatiko in komunikacije v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 1003-11/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

28. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/1« (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo.

 

 

25. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za tri (3) prosta strokovno tehnična delovna
mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, in sicer:

  • v Izpostavi URSZR Brežice, Regijskem centru za obveščanje Brežice,
  • v Izpostavi URSZR Postojna, Regijskem centru za obveščanje Postojna,
  • v Izpostavi URSZR Trbovlje, Regijskem centru za obveščanje Trbovlje,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

19. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za dve (2) prosti strokovno-tehnični delovni mesti »pedagog andragog VII/2 - III« (m/ž), v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za gasilstvo – gasilski šoli za nedoločen čas, s polnim delovnim časom..

 

 

18. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »finančnik VII/2 - II« (m/ž), v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, Oddelku za proračun, za določen čas – do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom.

 

 

07. 07. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji referent za zaščito in reševanje« (m/ž), (šifra DM 11005) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Ljubljana – številka 110-19/2016, ki je bil dne 4. 4. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran kandidat.

 

 

07. 07. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1216) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Sektorju za sistemsko-organizacijske in pravne zadeve, Oddelku za informatiko in komunikacije – številka 1003-14/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

27. 06. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž), (šifra DM 1217) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Sektorju za operativo – številka 1003-15/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče.

 

27. 06. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »finančnik VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1215) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve– številka 1003-13/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

27. 06. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RepublikeSlovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec za poslovno planiranje in poročanje« (m/ž), v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

07. 06. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec za mednarodne in evropske zadeve« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

04. 04. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji referent za zaščito in reševanje« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Ljubljana, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

01. 04. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (m/ž), (šifra DM 8013) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Oddelku za evropske projekte – številka 110-99/2015, ki je bil dne 23. 12. 2015 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

 

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

 

31. 03. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Svetovalec za mednarodno sodelovanje« (m/ž), (šifra 1193) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-97/2015, ki je bil dne 23. 12. 2015 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

 

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

17. 03. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta “dokumentalist V” v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve 

 

»Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo delovnega mesta »dokumentalist V« (m/ž) v  Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve - številka 110-101/2015, ki je bila dne 24. 12. 2015 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.«

 

18. 01. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC ZA IZVEDBO OBRAMBNIH IN ZAUPNIH NAROČIL« (m/ž), za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za obrambna in zaupna naročila 

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC ZA IZVEDBO OBRAMBNIH IN ZAUPNIH NAROČIL« za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za obrambna in zaupna naročila – številka 110-95/2015, ki je bila dne 10. 12. 2015 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.