Skoči na vsebino

DELOVNA RAZMERJA

18. 4. 2017 

 

Obvestilo o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za obrambne zadeve, Sektorju za načrtovanje, Oddelku za obrambno krizno načrtovanje, za določen čas, s polnim delovnim časom, za delo na projektu.

 

 

 

9. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »referent za vojaške zadeve« (m/ž) (šifra DM 101277) v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Ljubljana – številka 110-62/2016, ki je bil dne 29. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

6. 3. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, Obveščamo vas, da je bila na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta administrator V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije – številka 110-74/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.

 

 

 

3. 3. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RepublikeSlovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto»operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

28. 2. 2017 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto
»operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, Uradu za operativo, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj,
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

24. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javnem natečaju za zasedbo dveh (2) prostih uradniških delovnih mest »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1218) v Oddelku za evropske projekte, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje – številka 1003-20/2016, ki je bil dne 19. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

 

13. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji
svetovalec (m/ž) šifra DM 101949), za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za
gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin – številka 110-79/2016, ki
je bil dne 17. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

9. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo 3 prostih strokovno-tehničnih delovnih mest »operater v centru za obveščanje V« v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Kranj, Regijskem centru za obveščanje Kranj in Izpostavi URSZR Slovenj Gradec, Regijskem centru za obveščanje Slovenj Gradec – številka 110-75/2016, ki je bila dne 2. 11. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata. Za prosto strokovno-tehnično delovno mesto v Izpostavi URSZR Murska Sobota, Regijskem centru za obveščanje Murska Sobota ni bil izbran nihče.

 

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega  delovnega mesta računovodja V (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za računovodstvo, Oddelku za saldakonte in plačilni promet, ki je bil dne 18. 11. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

4. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za programe opremljanja« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za opremljanje, Oddelku za vodenje projektov, ki je bil dne 5. 9. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

3. 1. 2017 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da sta bila na javni objavi za zasedbo dveh strokovno-tehničnih delovnih mest »pedagog andragog VII/2 - III« (m/ž) (šifra DM 1108) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za gasilstvo – gasilski šoli – številka 110-47/2016, ki je bila dne 19. 7. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidata.

 

 

 

18. 11. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno tehnično delovno mesto »računovodja V« (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za računovodstvo, Oddelku za saldakonte in plačilni promet, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

17. 11. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin, za določen čas – do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.

 

 

15. 11. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« (m/ž), (šifra DM 101949) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin – številka 110-54/2016, ki je bil dne 5. 10. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče.

 

 

8. 11. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo uradniškega delovnega mesta »podsekretar za IT projekte« (m/ž) (šifra DM 101675) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo – številka 110-56/2016, ki je bila dne 21. 9. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

28. 10. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/2 - I« (m/ž) (šifra DM 100316) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za informatiko in komunikacije, Oddelku za informacijsko infrastrukturo – številka 110-57/2016, ki je bila dne 21. 9. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za
zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, ni bil izbran nihče.

 

 

19. 10. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo, ki je bil dne 28. 7. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

10. 10. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta »finančnik VII/2 - II« (m/ž) (šifra DM 102214) za določen čas v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, Oddelku za proračun – številka 110-44/2016, ki je bil dne 18. 7. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

05. 10. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« (m/ž) v Direktoratu za logistiko, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelku za upravljanje nepremičnin, za določen čas – do vrnitve začasno odsotnega javnega uslužbenca, s polnim delovnim časom.

 

 

29. 09. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »referent za vojaške zadeve« (m/ž), v Direktoratu za obrambne zadeve, Upravi za obrambo Ljubljana, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

19. 09. 2016 

 

Obvestilo o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za dve (2) prosti uradniški delovni mesti »svetovalec pripravnik« (m/ž) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Oddelku za evropske projekte, za določen čas.

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za poslovno planiranje in poročanje« (m/ž) (šifra DM 101820) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje – številka 110-41/2016, ki je bil dne 27. 6. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102275) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje – številka 1003-9/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102278) v Oddelku za pridobivanje kadra, Sektorju za vojaške zadeve, Direktoratu za obrambne zadeve – številka 1003-10/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

07. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102277) v Oddelku za obrambno mulitlateralo, Sektorju za multilateralo in obrambno diplomacijo, Direktoratu za obrambno politiko – številka 1003-6/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec za izvedbo javnih naročil« (m/ž) (šifra DM 101963) v Oddelku za javna naročila v Sektorju za nabavo v Direktoratu za logistiko – številka 110-34/2016, ki je bil dne 6. 6. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102280) v Oddelku za investicijske projekte in vzdrževanje nepremičnin v Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami v Direktoratu za logistiko – številka 1003-8/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

06. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102279) v Oddelku za javna naročila v Sektorju za nabavo v Direktoratu za logistiko – številka 1003-7/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

05. 09. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za mednarodne zadeve« (m/ž), (šifra DM 1207) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-23/2016, ki je bil dne 2. 6. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

01. 09. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec za mednarodne zadeve« (m/ž), (šifra DM 1207) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-23/2016, ki je bil dne 2. 6. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

16. 08. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 102284) v Oddelku za varovanje informacijsko komunikacijskega sistema v Službi za informatiko in komunikacije v Sekretariatu generalnega sekretarja – številka 1003-11/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

 

28. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/1« (m/ž) v Službi za strateško komuniciranje, Oddelku za multimedijsko produkcijo in podporo.

 

 

 

25. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za tri (3) prosta strokovno tehnična delovna
mesta »operater v centru za obveščanje V« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, in sicer:

  • v Izpostavi URSZR Brežice, Regijskem centru za obveščanje Brežice,
  • v Izpostavi URSZR Postojna, Regijskem centru za obveščanje Postojna,
  • v Izpostavi URSZR Trbovlje, Regijskem centru za obveščanje Trbovlje,

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

 

 

19. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za dve (2) prosti strokovno-tehnični delovni mesti »pedagog andragog VII/2 - III« (m/ž), v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS, Oddelku za gasilstvo – gasilski šoli za nedoločen čas, s polnim delovnim časom..

 

 

 

18. 07. 2016 

 

Seznanitev o javni objavi

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljena javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto »finančnik VII/2 - II« (m/ž), v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za finance, Oddelku za proračun, za določen čas – do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom.

 

 

 

07. 07. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »višji referent za zaščito in reševanje« (m/ž), (šifra DM 11005) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Ljubljana – številka 110-19/2016, ki je bil dne 4. 4. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje in na internetni strani Ministrstva za obrambo, izbran kandidat.

 

 

 

07. 07. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »sistemski administrator VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1216) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Sektorju za sistemsko-organizacijske in pravne zadeve, Oddelku za informatiko in komunikacije – številka 1003-14/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

27. 06. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »svetovalec pripravnik« (m/ž), (šifra DM 1217) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Sektorju za operativo – številka 1003-15/2016, ki je bil dne 11. 4. 2016 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče.

 

 

27. 06. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta »finančnik VII/1 pripravnik« (m/ž) (šifra DM 1215) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve– številka 1003-13/2016, ki je bila dne 11. 4. 2016 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbran najustreznejši kandidat.

 

 

27. 06. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu RepublikeSlovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »svetovalec za poslovno planiranje in poročanje« (m/ž), v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za poslovno planiranje, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

07. 06. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec za mednarodne in evropske zadeve« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

04. 04. 2016 

 

Seznanitev o javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »višji referent za zaščito in reševanje« (m/ž), v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostavi URSZR Ljubljana, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

01. 04. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »vodja oddelka« (m/ž), (šifra DM 8013) v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve, Oddelku za evropske projekte – številka 110-99/2015, ki je bil dne 23. 12. 2015 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

 

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

 

 

31. 03. 2016 

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Svetovalec za mednarodno sodelovanje« (m/ž), (šifra 1193) v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Službi za mednarodne in evropske zadeve – številka 110-97/2015, ki je bil dne 23. 12. 2015 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka.

 

Kandidati lahko zaprosilo za vpogled v podatke izbirnega postopka, z navedbo številke zadeve pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

 

17. 03. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta “dokumentalist V” v Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve 

 

»Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo delovnega mesta »dokumentalist V« (m/ž) v  Upravi RS za zaščito in reševanje, Službi za splošne zadeve - številka 110-101/2015, ki je bila dne 24. 12. 2015 objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran najustreznejši kandidat.«

 

 

18. 01. 2016 

 

Obvestilo o končani javni objavi za zasedbo delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC ZA IZVEDBO OBRAMBNIH IN ZAUPNIH NAROČIL« (m/ž), za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za obrambna in zaupna naročila 

 

Obveščamo vas, da je bil na javni objavi za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC ZA IZVEDBO OBRAMBNIH IN ZAUPNIH NAROČIL« za določen čas, v Direktoratu za logistiko, Sektorju za nabavo, Oddelku za obrambna in zaupna naročila – številka 110-95/2015, ki je bila dne 10. 12. 2015 objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, izbrana najustreznejša kandidatka.