Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA ZA PODROČJE BLAGA IN STORITEV

Pregled javnih naročil za področje blaga in storitev med 10.000 in 20.000 evri brez DDV, za katera se ne uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju

19. 10. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2018 do 10. ure

MORS 338/2018 - ON - JNNV

Javno naročilo MORS 338/2018 – JNNV, NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH TELEVIZORJEV (doc)

3. 10. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2018 do 12. ure

MORS 318/2018 - ON - JNNV

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za PREDELAVO OSEBNIH VOZIL V VOZILA S PREDNOSTJO (doc)

25. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 2. 10. 2018 do 12. ure

MORS 300/2018-JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 300/2018-JNNV, nakup talnih  plošč  (docx)

19. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 26. 9. 2018 do 10. ure

MORS 286/2018 –  JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 286/2018-JNNV, nakup generatorja vlage – kalibracijske klimatske komore - docx

19. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 27. 9. 2018 do 12. ure

MORS 271/2018 –  JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 271/2018-JNNV, nakup merilne opreme - Analizator Ethernet in Wi-Fi omrežij - doc

21. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: do vključno 28. 6. 2018 do 12. ure

MORS 227/2018-JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 227/2018-JNNV, nakup tekalne steze - doc.

14. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 6. 2018 do 9. ure

MORS 217/2018-JNNV

MORS 217/2018-JNNV - Izvedba rednih zakonskih pregledov gasilnikov in hidrantnega omrežja v objektih SV (vmesno obdobje) - doc

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje / odgovor 1:

Vprašanje: V razpisu nismo zasledili zabeleženo, kaj mora zajemat cena pregleda gasilnika in hidranta!

Odgovor: Zakonski pregled mora zajemati vse potrebno, da se skladno z veljavnimi predpisi pridobi potrdilo o brezhibnem delovanju. V točki 7. Povabilne dokumentacije je natančno navedeno, kaj vse morajo  zajemati ponujene cene.


Vprašanje / odgovor 2:

Vprašanje: V kolikor se pri servisu- pregledu ugotovi, da kakšen rezervni del ni izpraven in ga je potrebno zamenjati se zaračuna po veljavnem ceniku izvajalca (je potrebno cenik priložit k ponudbi)?

Odgovor: Predmet javnega naročila so zgolj redni letni zakonski pregledi in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. V primeru, da je potrebno izvesti servisno vzdrževanje, se potrdila ne izda.

Vprašanje / odgovor 3:

Vprašanje: Prosim za obrazložitev glede cenika rezervnih delov, ker ne vemo koliko gasilnikov je aktiviranih. Cena 1. Gasilnik S6 aktiviran (potrebno ga je napolniti z gasilnim prahom 6kg, zamenjati tesnilo in napolniti z N2 plinom) Cena 2. Splošna kontrola gasilnika

Odgovor: Predmet javnega naročila so zgolj redni letni zakonski pregledi in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. V primeru, da je potrebno izvesti servisno vzdrževanje, se potrdila ne izda. Aktivirani gasilniki niso predmet javnega naročila.

7. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: do vključno 21. 6. 2018 do 12. ure

MORS 198/2018 – ON – JNNV

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16.4.2013) po postopku zbiranja ponudb, za izvedbo študije: STROKOVNE PODLAGE ZA OCENJEVANJE TVEGANJ ZA DELOVANJE KRITIČNE INFRASTRUKTURE – SPOTKI.  - docx.

8. 5. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 17. 5. 2018 do 12. ure

MORS 129/2018–ON–JNNV

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16. 4. 2013), po postopku zbiranja ponudb, za nadgradnjo PREDNOSTNIH LUČI NA VOZILIH TOYOTA 2,8 D za VP.

05. 02. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 2. 2018 do 12. ure

MORS 37/2018-ON-JNNV

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup ZAŠČITNIH INKAPSULARNIH KOMBINEZONOV DRÄGER (doc)

02. 02. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 12. 2. 2018 do 12. ure

MORS 333/2017- ON - JNNV

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup STACIONARNEGA RADIJSKEGA SISTEMA AGA (docx)

30. 3. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 14. 4. 2017 do 12. ure

MORS 64/2017 – JNNV

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti za nakup snemalne naprave (doc)

Prejeto 04.04.2017

Vprašanje 1: 

Kje bo lokacija namestitve opreme (vsaj krajevna opredelitev)?

Odgovor 1:

Lokacija namestitve je skladno z razpisno dokumentacijo ista kot kraj dobave.


Vprašanje 2:

Ali se poleg namestitve opreme zahteva tudi osnovno izobraževanje za uporabo s ponujeno opremo, in če ja, v kakšnem obsegu?

Odgovor 2:

Namestitev opreme vključuje osnovno izobraževanje uporabe predmeta naročila, dveh oseb v obsegu treh ur in v celoti na stroške ponudnika.

24. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 15. 3. 2017 do 12. ure

MORS 39/2017 – JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za Javno naročilo MORS 39/2017 – JNNV, VOJAŠKA TOPOGRAFSKA KARTA RS –  Pohorje (doc)

14. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 22. 2. 2017 do 12. ure

MORS 304/2016 – JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 304/2016 – JNNV, ŠTIRIKOLESNA KOSILNICA S POBIRALNO NAPRAVO (doc)