Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA ZA PODROČJE BLAGA IN STORITEV

Pregled javnih naročil za področje blaga in storitev med 10.000 in 20.000 evri brez DDV, za katera se ne uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju

 

 

7. 6. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 19. 6. 2019
MORS 199/2019 – ON – JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti na področju obrambe in varnosti za izdelavo RR študije: »MOŽNOSTI RAZVOJA AVTOMATIZIRANIH IN AVTONOMNIH SISTEMOV S PODPORO ZA DELOVANJE« - UxV MORS 199/2019 – ON-JNNV (docx)

 

 

30. 5. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 17. 6. 2019 do 12:00
MORS 48/2019 – ON – JNNV

 

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16.4.2013), po postopku zbiranja ponudb, za dobavo ROBUSTNIH PRENOSNIH RAČUNALNIKOV PANASONIC TOUGHBOOK CF-54.

 

Odgovor na vprašanje ponudnika (PDF)

 

13. 5. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 30. 5. 2019;
28. 5. 2019 / Ustavitev postopka MORS 144/2019-ON-JNNV

MORS 144/2019 – ON-JNNV

 

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo na področju obrambe in varnosti, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16.4.2013) po postopku zbiranja ponudb, za izdelavo študije izvedljivosti: KOLESNO IZVLEČNO VOZILO 8X8 - IZVLEK

 

 

 

13. 5. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 15. 5. 2019 do 12. ure

MORS 175/2019-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 175/2019-JNNV, prenos podatkov – CSD, HSCSD
 

 

19. 3. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 28. 3. do 12. ure

MORS 105/2019-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 105/2019-JNNV, STOJALO ZA HRAMBO PUŠK - docx / pdf
 

 

28. 2. 2019 / Rok za oddajo ponudbe: 14. 3. 2019 do 12. ure

MORS 90/2019 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za Javno naročilo MORS 90/2019 – JNNV, VOJAŠKA TOPOGRAFSKA KARTA RS – območje Maribor (doc)

 

> 11. 3. 2019 Sprememba povabila za Javno naročilo MORS 90/2019 (pdf)

 

 

21. 2. 2019 / Rok za oddajo ponudbe:  1. 3. 2019 do 12. ure

MORS 58/2019-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe Javno naročilo MORS 58/2019-JNNV, OČALA STRELSKA (komplet) - docx

 

> 28. 2. 2019 POJASNILA NA PRISPELA VPRAŠANJA št. 1 - pdf

 

 

 

18. 12. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 11. 1. 2019 do 12. ure

MORS 380/2018 – ON – JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za dobavo VGRADNIH TABLIČNIH RAČUNALNIKOV PANTHER DR 10 MORS 380/2018 – ON – JNNV (doc)

 

Naročnik je do 7. 1. 2019 prejel naslednja vprašanja:


1. VPRAŠANJE: Prosimo za konkretno navedbo vseh zahtevanih tehničnih specifikacij vgradnih računalnikov Panther DR 10, iz JNNV št. MORS 380/2018-JNNV

Obstaja več različnih modelov oz. konfiguracij (npr. military ali industry model, velikost zaslona, vrsta zahtevanega operacijskega sistema, vrsta diska, RAM, zahtevane certifikacije, barva, ostali moduli …).
Iz omenjene RD namreč ni razvidno točno kateri model je zahtevan.

ODGOVOR: Naročnik dopolnjuje opis predmeta naročila iz 8. točke  Povabila k oddaji ponudbe, Tehnična specifikacija in sicer:

1.  Zahtevana konfiguracija za Panther DR10:
      - 4 GB RAM
      - 256 GB SSD
      - OS WIN 10 PRO 64bit (pred naložen).

Ostale zmogljivosti za model MilDef DR10 so standardne in so razvidne iz tehničnih       specifikacij proizvajalca MilDef.

2.   Zahtevana konfiguracija za podnožje Docklite 10:
        - model Standard.

3.   Zahtevana konfiguracija za AD/DC adapter:
       - AC adapter s PowerCord MIL konektorjem.


2. VPRAŠANJE: Prosimo tudi za pojasnilo katera zahteva za garancijski rok se upošteva: v RD zahtevan različen garancijski rok: enkrat 24 mesečni (7.tč. RD Garancijski rok) in enkrat 12 mesečni rok (8. točka RD Tehnične specifikacije).


ODGOVOR: Naročnik potrjuje, da je pravilna zahteva za garancijski rok 24 mesecev. Zato spreminja 6. odstavek 8. točke Povabila k oddaji ponudbe, ki sedaj glasi:
»Garancijska doba blaga mora biti najmanj 24 mesecev od dneva kakovostnega prevzema.«


3. VPRAŠANJE: Prav tako tudi prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj iz trenutno objavljene RD tehnične specifikacije niso enolično določene in ni mogoče pripraviti ustrezne ponudbe.

ODGOVOR: Naročnik podaljšuje rok oddaje ponudbe za 10 dni. Na ta način je novi rok za oddajo ponudbe, ponedeljek, 21. 1. 2019 do 12.00 ure.

 

13. 12. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 18. 12. 2018 do 10. ure

MORS 377/2018-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 377/2018-JNNV, čiščenja grmovja (docx)

 

 

19. 10. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 24. 10. 2018 do 10. ure

MORS 338/2018 - ON - JNNV

 

Javno naročilo MORS 338/2018 – JNNV, NAKUP OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH TELEVIZORJEV (doc)

 

 

3. 10. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 12. 10. 2018 do 12. ure

MORS 318/2018 - ON - JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za PREDELAVO OSEBNIH VOZIL V VOZILA S PREDNOSTJO (doc)

 

 

25. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 2. 10. 2018 do 12. ure

MORS 300/2018-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 300/2018-JNNV, nakup talnih  plošč  (docx)

 

 

19. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 26. 9. 2018 do 10. ure

MORS 286/2018 –  JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 286/2018-JNNV, nakup generatorja vlage – kalibracijske klimatske komore - docx

 

 

19. 9. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 27. 9. 2018 do 12. ure

MORS 271/2018 –  JNNV

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 271/2018-JNNV, nakup merilne opreme - Analizator Ethernet in Wi-Fi omrežij - doc

 

 

21. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: do vključno 28. 6. 2018 do 12. ure

MORS 227/2018-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 227/2018-JNNV, nakup tekalne steze - doc.

 

 

 

14. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 6. 2018 do 9. ure

MORS 217/2018-JNNV

 

MORS 217/2018-JNNV - Izvedba rednih zakonskih pregledov gasilnikov in hidrantnega omrežja v objektih SV (vmesno obdobje) - doc

 

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

 

Vprašanje / odgovor 1:

Vprašanje: V razpisu nismo zasledili zabeleženo, kaj mora zajemat cena pregleda gasilnika in hidranta!

Odgovor: Zakonski pregled mora zajemati vse potrebno, da se skladno z veljavnimi predpisi pridobi potrdilo o brezhibnem delovanju. V točki 7. Povabilne dokumentacije je natančno navedeno, kaj vse morajo  zajemati ponujene cene.


Vprašanje / odgovor 2:

Vprašanje: V kolikor se pri servisu- pregledu ugotovi, da kakšen rezervni del ni izpraven in ga je potrebno zamenjati se zaračuna po veljavnem ceniku izvajalca (je potrebno cenik priložit k ponudbi)?

Odgovor: Predmet javnega naročila so zgolj redni letni zakonski pregledi in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. V primeru, da je potrebno izvesti servisno vzdrževanje, se potrdila ne izda.

 

Vprašanje / odgovor 3:

Vprašanje: Prosim za obrazložitev glede cenika rezervnih delov, ker ne vemo koliko gasilnikov je aktiviranih. Cena 1. Gasilnik S6 aktiviran (potrebno ga je napolniti z gasilnim prahom 6kg, zamenjati tesnilo in napolniti z N2 plinom) Cena 2. Splošna kontrola gasilnika

 

Odgovor: Predmet javnega naročila so zgolj redni letni zakonski pregledi in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. V primeru, da je potrebno izvesti servisno vzdrževanje, se potrdila ne izda. Aktivirani gasilniki niso predmet javnega naročila.

 

 

 

 

 

7. 6. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: do vključno 21. 6. 2018 do 12. ure

MORS 198/2018 – ON – JNNV

 

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16.4.2013) po postopku zbiranja ponudb, za izvedbo študije: STROKOVNE PODLAGE ZA OCENJEVANJE TVEGANJ ZA DELOVANJE KRITIČNE INFRASTRUKTURE – SPOTKI.  - docx.

 

 

 

 

8. 5. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 17. 5. 2018 do 12. ure

MORS 129/2018–ON–JNNV

 

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-8, z dne 16. 4. 2013), po postopku zbiranja ponudb, za nadgradnjo PREDNOSTNIH LUČI NA VOZILIH TOYOTA 2,8 D za VP.

 

 

 

 

 

09. 03. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 26. 3. 2018 do 12. ure

MORS 46/2018-ON-JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup KOLENČNIKOV IN KOMOLČNIKOV MORS 46/2018 – JNNV (docx), format pdf

 

 

05. 02. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 2. 2018 do 12. ure

MORS 37/2018-ON-JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup ZAŠČITNIH INKAPSULARNIH KOMBINEZONOV DRÄGER (doc)

 

 

02. 02. 2018 / Rok za oddajo ponudbe: 12. 2. 2018 do 12. ure

MORS 333/2017- ON - JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup STACIONARNEGA RADIJSKEGA SISTEMA AGA (docx)

 

 

30. 3. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 14. 4. 2017 do 12. ure

MORS 64/2017 – JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti za nakup snemalne naprave (doc)

 

Prejeto 04.04.2017

Vprašanje 1: 

Kje bo lokacija namestitve opreme (vsaj krajevna opredelitev)?

Odgovor 1:

Lokacija namestitve je skladno z razpisno dokumentacijo ista kot kraj dobave.


Vprašanje 2:

Ali se poleg namestitve opreme zahteva tudi osnovno izobraževanje za uporabo s ponujeno opremo, in če ja, v kakšnem obsegu?

Odgovor 2:

Namestitev opreme vključuje osnovno izobraževanje uporabe predmeta naročila, dveh oseb v obsegu treh ur in v celoti na stroške ponudnika.

 

 

24. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 15. 3. 2017 do 12. ure

MORS 39/2017 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za Javno naročilo MORS 39/2017 – JNNV, VOJAŠKA TOPOGRAFSKA KARTA RS –  Pohorje (doc)

 

 

14. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 22. 2. 2017 do 12. ure

MORS 304/2016 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 304/2016 – JNNV, ŠTIRIKOLESNA KOSILNICA S POBIRALNO NAPRAVO (doc)