Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA ZA PODROČJE BLAGA IN STORITEV

Pregled javnih naročil za področje blaga in storitev med 10.000 in 20.000 evri brez DDV, za katera se ne uporabljajo določbe Zakona o javnem naročanju

 

 

 

 

16. 11. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 24. 11. 2017 do 12. ure

Ogled lokacije: dne 20.11.2017, ob 10. uri v Ankaranu.

 

MORS 318/2017-JNNV

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo, za nakup pomivalnega stroja. (docx)

 

 

- Priloga 1 - Načrt,

priloga 2 - Priključki (PDF).

 

 

 

 

16. 11. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 24. 11. 2017 do 12. ure

Ogled lokacije: dne 20.11.2017, ob 10. uri v Ankaranu.

 

MORS 319/2017-JNNV

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo, za nakup inox opreme za kuhinjo. (docx)

 

- Priloga 1 - Načrt,

priloga 2 - Priključki (PDF).

 

 

 

 

11. 10. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 11. 2017 do 12. ure

MORS 207/2017 - JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti MORS 207/2017 – JNNV, NAKUP FOTOAPARATA Z OPREMO (docx)

 

 

 

 

11. 10. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 13. 10. 2017 do 12. ure

MORS 280/2017 – ON - JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti MORS 280/2017 – JNNV, TISK PUBLIKACIJ (docx)

 

 

 

25. 8. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 4. 9. 2017 do 12. ure

MORS 229/2017 – ON - JNNV

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za nakup BIVALNIH KONTEJNERJEV IN SANITARIJ ZA KFOR PRIŠTINA MORS 229/2017 – ON – JNNV (doc)

 

 

 

30. 3. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 14. 4. 2017 do 12. ure

MORS 64/2017 – JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti za nakup snemalne naprave (doc)

 

Prejeto 04.04.2017

Vprašanje 1: 

Kje bo lokacija namestitve opreme (vsaj krajevna opredelitev)?

Odgovor 1:

Lokacija namestitve je skladno z razpisno dokumentacijo ista kot kraj dobave.


Vprašanje 2:

Ali se poleg namestitve opreme zahteva tudi osnovno izobraževanje za uporabo s ponujeno opremo, in če ja, v kakšnem obsegu?

Odgovor 2:

Namestitev opreme vključuje osnovno izobraževanje uporabe predmeta naročila, dveh oseb v obsegu treh ur in v celoti na stroške ponudnika.

 

 

 

24. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 15. 3. 2017 do 12. ure

MORS 39/2017 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za Javno naročilo MORS 39/2017 – JNNV, VOJAŠKA TOPOGRAFSKA KARTA RS –  Pohorje (doc)

 

 

 

14. 2. 2017 / Rok za oddajo ponudbe: 22. 2. 2017 do 12. ure

MORS 304/2016 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 304/2016 – JNNV, ŠTIRIKOLESNA KOSILNICA S POBIRALNO NAPRAVO (doc)

 

 

 

19. 12. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 18. 1. 2017 do 12. ure

MORS 240/2016 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 240/2016 – JNNV, ZAŠČITNA OPREMA ZA UPORABO SIMULACIJSKEGA STRELIVA (doc)

 

VPRAŠANJE:

»Ob oddaji ponudbe za nakup zaščitne opreme za uporabo simulacijskega streliva, št. 430-239/2016 je zahtevana oddaja vzorcev.

Prosili bi vas za informacijo o tem, če lahko oddamo zaščitno masko glave v črni barvi (model je isti kot v barvi desert tan)? V kolikor bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik pa bi vam potem dobavili zaščitne maske v zahtevani barvi.«

 

ODGOVOR:

Naročnik se strinja s predlaganim.

  

28. 11. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 8. 12. 2016 do 12. ure

MORS 270/2016 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 270/2016 – JNNV, IDENTIFIKACIJSKE KARTICE IN POTROŠNI MATERIAL ZA NJIHOVO IZDELAVO (doc)

  

10. 11. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 24. 11. 2016 do 12. ure

MORS 252/2016 – JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 252/2016 – JNNV, ŠTIRIKOLESNA KOSILNICA S POBIRALNO NAPRAVO

 

  

1. 6. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 20. 6. 2016 do 12. ure

JN MORS 140/2016-JNNV

 

> Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 140/2016-JNNV - NAKUP ENDOSKOPSKE KAMERE (doc)

 

7. 6. 2016 / Odgovor 1

JN MORS 140/2016-JNNV 

 

> Odgovor na vprašanje glede velikosti zaslona endoskopske kamere (pdf)

 

 

 

  

12. 5. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 1. 6. 2016 do 12. ure

JN MORS 83/2016-JNNV

 

> Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 83/2016-JNNV - OBRAMBNI ŠČITI (doc)

 

24. 5. 2016 / Odgovor

JN MORS 83/2016-JNNV

 

> ODGOVOR NA VPRAŠANJE PONUDNIKA - vzorec ščita  (pdf)

 

  

10. 5. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 18. 5. 2016 do 12. ure

JN MORS 118/2016-JNNV

 

> Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo MORS 118/2016-JNNV - USB ključi (pdf)

 

  

21. 4. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 16. 5. 2016 do 12. ure

JN MORS 81/2016-JNNV

 

Povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo nižje vrednosti MORS 81/2016-ON-JNNV, AUDIO SNEMALNIKI (doc) (pdf)

 

  

8. 4. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 21. 4. 2016 do 12. ure

JN MORS 56/2016-JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo.

 

Povabilo k oddaji ponudbe za NAKUP OPREME ZA VZDRŽEVANJE OKOLICE IN POVRŠIN(doc)

 

  

16. 3. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 8. 4. 2016 do 12. ure

JN MORS 79/2016-JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo.

 

Povabilo k oddaji ponudbe za BIVALNA KONTEJNERJA S KUHINJO(doc)

 

  

14. 3. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 8. 4. 2016 do 12. ure

JN MORS 78/2016-JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo.

 

Povabilo k oddaji ponudbe za LETALSKE RADIJSKE POSTAJE (doc)

 

 

21. 3. 2016 / Odgovor 1

JN MORS 78/2016-JNNV 

 

> Odgovor na prošnjo za pojasnilo tehničnih zahtev za podsklop letalske mobilne radijske postaje (pdf) 

 

 

22. 3. 2016 / Odgovor 2

JN MORS 78/2016-JNNV 

 

> Odgovor na prošnjo za pojasnilo tehničnih zahtev - natančnejši opis v zvezi z zahtevano montažo anten za mobilne radijske postaje (pdf)

 

24. 3. 2016 / Odgovor 3

JN MORS 78/2016-JNNV 

 

> Odgovor na prošnjo za pojasnilo tehničnih zahtev - mobilne radijske postaje (pdf)

 

 

 

29. 1. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 15. 2. 2016 do 12. ure

MORS 36/2016 – JNNV

 

Javno naročilo MORS 36/2016-JNNV, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2016.

 

Povabilo k oddaji ponudbe (doc)

 

 

 

 

22. 1. 2016 / Rok za oddajo ponudbe: 4. 2. 2016 do 12. ure

MORS 12/2016 – JNNV

 

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo.

 

VOJAŠKA TOPOGRAFSKA KARTA KARAVANKE - docx

 

Priloga: Vojaška topografska karta - jpg