Skoči na vsebino

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO

 

07. 03. 2016 / Rok za oddajo vlog: 23. 3. 2016 do 12. ure / Podaljšanje roka za oddajo vlog: 5. 4. 2016 do 12. ure

 

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA »Sistem javnega in tihega alarmiranja v RS« - (pdf) (doc

 

16. 03. 2016

> Podaljšanje roka za oddajo vlog o zainteresiranosti (pdf)