Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

Iz določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/2015) izhaja, da so javna naročila naročila blaga in storitev v vrednosti od 20.000 evrov (brez DDV)  naprej in gradenj v vrednosti od 40.000 evrov (brez DDV) naprej.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
MORS 25/2017-ODP čiščenje oken in fasadnih stekel Ministrstvo za obrambo 07.08.2017 18.09.2017 do 12:00
MORS 230/2016-ODP čiščenje okolice objektov MORS Ministrstvo za obrambo 10.03.2017 19.04.2017 do 12:00
MORS 54/2017-JNMV Dobava in montaža zaves pod drogove zapornic Ministrstvo za obrambo 24.03.2017 10.04.2017 do 12:00
MORS 57/2017-ON-PZPs FMN VOZLIŠČE Ministrstvo za obrambo 25.04.2017 22.05.2017 do 12:00
MORS-158/2017-ODP GASILSKO VOZILO ZA NEVARNE SNOVI Ministrstvo za obrambo 25.10.2017 04.12.2017 do 12:00
MORS 287/2017 - ODP GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture SV Ministrstvo za obrambo 15.12.2017 12.02.2018 do 12:00
MORS 129/2017-ODP GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture MORS Ministrstvo za obrambo 27.06.2017 07.08.2017 do 12:00
MORS 271/2017 - JNMV Izdelava energetskih izkaznic za stanovanja v upravljanju MORS Ministrstvo za obrambo 23.11.2017 15.01.2018 do 12:00
MORS 197/2017-JNMV Izdelava in vzdrževanje aplikacije "Usposabljanja ICZR" Ministrstvo za obrambo 17.07.2017 14.08.2017 do 12:00
MORS 309/2017-JNMV Izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za nadzidavo garažnega objekta za poslovne prostore na MORS Ministrstvo za obrambo 29.11.2017 20.12.2017 do 12:00
MORS 157/2017-JNMV; 430-187/2017 Izdelava projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko prenovo objektov v vojašnici Postojna Ministrstvo za obrambo 26.06.2017 17.07.2017 do 12:00
MORS 132/2017-ON-PZPS IZGRADNJA OBJEKTA GASILSKO-REŠEVALNE SLUŽBE NA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 03.07.2017 28.08.2017 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

JAVNA NAROČILA NIŽJIH VREDNOSTI