Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zadnje objave

15. 12. 2017 Rok za oddajo ponudbe: 15. 1. 2018 do 12. ure

Javno zbiranje ponudb za prodajo vozil (pdf)

- priloga 1 (docx)

- seznam vozil: priloga 2 (docx), priloga 2 (pdf)

 

 

13. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O


o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe z Mestno občino Ljubljana za zemljišče:

 • parc. št. 752/3, k.o. 1723 Vič, v izmeri 195 m2, parc. št. 752/5, k.o. 1723 Vič, v izmeri 83 m2,  parc. št. 752/6, k.o. 1723 Vič, v izmeri 94 m2, parc. št. 752/8, k.o. 1723 Vič, v izmeri 276 m2, parc. št. 752/9, k.o. 1723 Vič, v izmeri 309 m2, parc. št. 1256/1, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.299 m2, parc. št. 1256/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 37 m2, parc. št. 1256/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 88 m2, parc. št. 1259/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 1.407 m2, parc. št. 1259/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.736 m2, parc. št. 1261/0, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.680 m2,parc. št. 1290/2, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 597/10, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 124 m2, parc. št. 597/13, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 299 m2, parc. št. 597/2, k. o. Šmartno ob Savi, v izmeri 268 m2, parc. št. 597/4, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 766 m2, parc. št. 597/9, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 600/1, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 33 m2, parc. št. 726/0, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 755 m2, parc. št. 730/37, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 1.105 m2,  parc. št. 730/52, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 409 m2, parc. št. 730/63, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 290 m2, parc. št. 835/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 602 m2, parc. št. 835/3, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 117 m2, parc. št. 721/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 317 m2, parc. št. 730/68, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 343 m2, parc. št. 105/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 27 m2, parc. št. 106/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 15 m2, parc. št. 106/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 2 m2,  parc. št. 107/12, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 1 m2, parc. št. 41/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 21 m2,  parc. št. 57/14, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 107 m2, parc. št. 78/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 37 m2, parc. št. 678/3, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 806 m2, parc. št. 678/6, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 146 m2,  parc. št. 678/8, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 171 m2, parc. št. 923/70, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, v izmeri 1.079 m2, parc. št. 373/4, k. o. 1751 Tacen, v izmeri 3.125 m2, vse v skupni izmeri 21.173 m2 k čemur se prišteje površina 356 m2.

 

 

 

08. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za nedoločen čas, in sicer - telekomunikacijski objekt Janče: - 1 m2 prostora v montažnem zabojniku (tablica MO 16803) in 5 m na antenskem jamborja (inventarna številka MO 10686). 

 

Najemnika bremenijo stroški električnega napajanja, rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v najemni pogodbi.

 

 

05. 12. 2017

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO 

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, objekta, v izmeri 351 m2, inv. št. MO 12082, ki stoji na parc. št. 1771/134, in delno na parc. št. 1771/136, obe k.o. 2490 Postojna, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje 5 let, za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu.

 

 

20. 11. 2017

135. javna dražba nepremičnin (docx) - 7. 12. 2017

 

 

 

27. 10. 2017

 

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v I. nadstropju v izmeri 87,97 m2 v stavbi  št 1254 k.o. 2248 Tolmin, za določen čas 5 let. 

 

 

24. 10. 2017

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe – dveh poslovnih prostorov v pritličju v stavbi z naslovom Seidlova cesta 1 v Novem mestu z identifikacijsko oznako 1456-667 na parc. št. 567/0 (ID 846074), k.o. 1456- Novo mesto, in sicer pisarne z oznako P 15 in pisarne z oznako P 16 v skupni izmeri 40,0 m2 za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

28.9.2017

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe s 14 solastniki stanovanj:

 • na naslovu Ulica Mašera Spasičeva 11, Ljubljana za skladišče v kletnih prostorih površine 118,45 m2 (po evidenci Gurs) v stavbi na parceli št. 58/6, k.o. 2636- Bežigrad, št. stavbe 100, št. posameznega dela stavbe 22, celotni ID znak 2636-100-22, letnik 1966. EI ni potrebna (334. člen EZ-1).

 

 

 

27. 9. 2017

134. javna dražba nepremičnin (doc) - 12. 10. 2017

 

 

 

20.09.2017

 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO o ustanovitvi služnostne pravice za  dostop, gradnjo, obratovanje, vzdrževanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor energetskih infrastrukturnih objektov, vključno z izkopi, na naslednjih nepremičninah, za čas  obratovanja infrastrukture, za potrebe distribucijskega operaterja, po metodi neposredne pogodbe:

 • parc.št. 197/1 (ID 1927625 ), parc.št. 198/1 ( ID 416771), obe k.o. 2101 Rupa.

 

 

 

15. 9. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo: nepremičnine na zemljišču s parcelno številko  2444/2 k.o. 2598 Socerb v izmeri 2430 m2. 

 

 

 

25. 8. 2017

133. javna dražba nepremičnin (doc) - 14. 9. 2017

 

 

 

8. 7. 2017

POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11, z dne 28. 1. 2013), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno srede, 23. 8. 2017.

 

· POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF

· OBRAZEC za prijavo na poziv - doc

· SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

 

14.07.2017

 

Na podlagi 3. odstavka 55 člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo, kot upravljavec parc. št. 1646/1, k.o. 2626 Izola, v deležu do 624/1000, objavlja

 

NAMERO 

o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču, parc. št. 1646/1, k.o. 2626 Izola (ID 4507597), za  graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture; za dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja; za odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja, kot izhaja iz priložene skice, za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja, po metodi neposredne pogodbe.

 

- Potek trase (PDF)

 

 

 

7. 7. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa ministrstva št. 4501-10/2016-27 z dne 29. 2. 2016 ter 478-14/2016-15 z dne 26. 6. 2017 objavlja

 

 

javno zbiranje ponudb za prodajo 

protioklepnih sistemov in opreme Factoria, Fagot, Metis ter raket Factoria 9M111M 

 

 

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 and 58/16) and Decision of Defence Minister No. 4501-10/2016-27  dated 29th February 2016 and No. 478-14/2016-15 dated 26th June 2017, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues 

 

 

 

A public invitation to tender for the sale of 

anti-armour Factoria, Fagot, Metis systems and anti-armour 9M111M Factoria missiles

 

 

 

 

 

27. 6. 2017

Na Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012,  24/2013, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO

O oddaji naslednje nepremičnine:

 • Enosobno stanovanja s kabinetom v objektu Prušnikova ulica  v Ljubljani za obdobje 3 let za profitno najemnino.

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem  stanovanja  sprejema do vključno 15 dni od dneva objave te namere na naslov Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.

 

Prednostni kriterij je vrstni red po dnevu prispelosti vloge.

 

Kontaktna oseba: Ksenija Županc, tel.: 01 471 2897 

 

 

 

27. 6. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, garažnega boksa, v izmeri 32 m2,  na območju vojaškega objekta Ajševica, v stavbi št. 11, z identifikacijskim znakom: 2306-11-1 ( inv. št. MO 11552), ki stoji na parc. št. 261/2, k.o. 2306 Rožna Dolina, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje petih let, za potrebe skladiščenja gasilske opreme.

 

 

 

12. 6. 2017

132. javna dražba nepremičnin (doc) - 29. 6. 2017

 

 

 

12. 5. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe - skladišča z identifikacijsko oznako 2001-529-1(tloris skladišča 552,8 m2, tablica MO 12716) na parc. št. 2076/3 k.o. 2001 Vrhnika (ID) v neto površini 2.191 m2, in sicer za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

 

 

 

9. 5. 2017

131. javna dražba nepremičnin (doc) - 25. 5. 2017

 

 

 

09.05.2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O 

o ustanovitvi stavbne pravice za postavitev spomenika vsem padlim borcem v slovenskih gorah v Bohinjski Beli po metodi neposredne pogodbe, in sicer na parc. št. 444/8 k.o. 2194 – Bohinjska Bela z ID znakom 2194-444/8-0 in parc. št. 444/10 k.o. 2194 – Bohinjska Bela v z ID znakom 2194-444/10-0.

 

Stavbna pravica se ustanovi brezplačno za obdobje 99 let od vknjižbe v zemljiško knjigo.

 

 

20. 04. 2017

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJO VOZIL (pdf) - 30. in 31. maj 2017

OBVESTILO K OBJAVI:
Na podlagi razpoložljive dokumentacije, Ministrstvo za obrambo ne more zagotoviti natančnosti podatkov o letniku izdelave vozil.
 

 

 

5. 4. 2017

130. javna dražba nepremičnin (doc) - 21. 4. 2017

 

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ( Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • Zemljišča s parcelno številko  3486/1 k.o. 1301 Krška vas v izmeri 92801 m2.

 

 

4. 4. 2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in tretje alineje 52. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • zemljišče  s parcelno številko 548/1 k.o. 1729 Šmartno ob Savi  v izmeri 8777 m2.

 

 

 

 

4. 4. 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO  
O oddaji nepremičnin za določen čas enega leta z neposredno pogodbo:  

 • dela zemljišča  s parcelno številko 2076/2 in 2753 obe k.o. 2001 St. Vrhnika, stavbo številka 534 k.o.  2001 St. Vrhnika in prostor v izmeri 43,96 m2 v stavbi št. 535 k.o. 2001 St. Vrhnika.

 

 

 

31. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-56/2017-1 z dne 7. 3. 2017 objavlja

 

 

 

30.03.2017

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (doc) - 13.4.2017

 

Sklep o delnem preklicu prodaje (pdf)

 

 

 

 

 

27. 3. 2017

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe z Občino Hrpelje-Kozina kot osebo javnega prava, za dvosobno stanovanje:

 

 • na naslovu Slavniška cesta 11, št. 9 v I. nad. površine 49,02 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 3228/6, k.o. 2560 - Hrpelje, št. stavbe 79, št. posameznega dela stavbe 9, celotni ID znak 2560-79-9, letnik 1979, Tablica MO 28162. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred B2 32 kWh/m2a). 

 

 

 

23. 3. 2017

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja
 
NAMERO 
O oddaji naslednjih nepremičnin:

 • interne restavracije s kuhinjo in shrambami v pritličju v izmeri 91,58 m2 v nastanitvenem objektu na naslovu Jadranska cesta 77, Ankaran v poletni sezoni od 1. junija do 30. septembra.

 

 

 

21. 3. 2017

 

Ministrstvo za obrambo v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja

N A M E R O

o oddaji dvosobnega stanovanja s kabinetom št. 27, na naslovu Jakčeva ulica 20, Novo mesto, za največ pet mesecev, brez možnosti podaljšanja najema, za profitno najemnino. Stanovanje se najame v obstoječem stanju, kakršnakoli vlaganja in posegi v stanovanje niso dovoljeni. Najemnik nosi tudi obratovalne stroške. 

 

Ministrstvo za obrambo ponudbe za najem stanovanja sprejema do vključno 15 dni od objave te namere na naslov:

- Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana ali

- na e-naslov: glavna.pisarna(at)mors.si.

 

Stanovanje se odda ponudniku, katerega ponudba prispe prva.

 

 

13. 3. 2017

129. javna dražba nepremičnin (doc) - 30. 3. 2017

 

 

 

 

 

28. 2. 2017

128. javna dražba nepremičnin (doc) - 16. 3. 2017

 

 

 

 

 

15. 2. 2017

 

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami) in Uredbe o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (Ur.l. RS 30/2011) Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
O oddaji nepremičnin za določen čas petih let z neposredno pogodbo:

 • poslovnih prostorov na naslovu Ljubljanska cesta 16 v Slovenski Bistrici v izmeri 39,53 m2.

 

 

6. 2. 2017

127. javna dražba nepremičnin (doc) - 23. 2. 2017

 

 

 

 

 

17.1.2017

 

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja
NAMERO
o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

 • parc. št. 1808/11 (ID 6175909), parc. št. 1808/12 (ID 6175910), parc. št. 1845/1(ID 1989537); parc. št. 2264/2, (ID 6175916), vse k.o. 2490 Postojna,
  ki se zamenjajo za zemljišče:
 • parc. št. 2716/5 (ID 6175854), k.o. 2490 Postojna.

Z menjavo bo pridobljeno zemljišče za obrambne potrebe v vojašnici barona A. Čehovina Postojna.

 

 

 

17.1.2017

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe zasedenega stanovanja s sklenjeno najemno pogodbo, za:

 

- dvosobno (zasedeno) stanovanje  na naslovu Ul. Ivana Turšiča 4 v Sežani, št. 43 v IV. nad. površine 50,70 m2 (po evidenci Gurs) s kletjo v stavbi na parceli št. 4226/2 k.o. 2455 - Sežana, št. stavbe 749, št. posameznega dela stavbe 16 celotni ID znak 2455-749-16, letnik 1975, Tablica MO 21331, katerega zemljiškoknjižni vpis se ureja po Zvetlu. Za stavbo v katerem se nahaja stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C 55 kWh/m2a). 

- 50.000,00 eur (brez davka in notarskih storitev, ki jih plača kupec).

 

 

 

12. 1. 2017

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016) Ministrstvo za obrambo objavlja

NAMERO
o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, dela parc. št. 1224, k.o. 2593 Oltra (ID 4762948), po metodi neposredne pogodbe, za obdobje dveh let, za izvajanje dejavnosti občine na področju športa (priloga: skica).