Skoči na vsebino

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Zadnje objave

21. 03. 2018

Poziv za dodelitev službenega stanovanja v najem

 

Stanovanjska komisija Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo (akt št. 0070-47/2012-11 z dne 28. 1. 2013 in št. 007-117/2016-25 z dne 9. 1. 2018), objavlja POZIV ZA DODELITEV SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM ožjim družinskim članom osebe, ki je padla v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991, kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Rok za prijavo je do vključno četrtka, 5. 4. 2018.

 

· POZIV za dodelitev službenega stanovanja v najem - PDF
· OBRAZEC za prijavo na poziv - doc
· SEZNAM službenih stanovanj - PDF

 

 

08.03.2018

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo RS objavlja namero o brezplačnem prenosu 5 betonskih protioklepnih ovir – tetraedrov društvom in organizacijam, ki delujejo na področju obrambe. Neposredna pogodba bo sklenjena skladno z vsebino namere.

 

 

 

27.02.2018

 

 

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo RS objavlja namero o oddaji v najem enega kompleta minometa 81mm za pomoč pri razvoju obrambne industrije. Neposredna pogodba bo sklenjena skladno z vsebino namere.

 

 

 

22.2.2018

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja NAMERO 

o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, katere predmet so zemljišča:

parc. št. 2778/16 (ID 3779612), na kateri stojita stavbi št. 2204 in št. 2205, parc. št. 2778/19 (ID 6751446) brez stavbe št. 2199, parc. št. 2778/20 (ID 6751447), na kateri stoji stavba št. 2203,  vse k.o. 2455 Sežana in parc. št. 289/36 (ID 590702), na kateri stoji stavba št. 3,  k.o. 2457 Gropada,

ki se zamenjajo za zemljišča: 

parc. št. 2725/311 (ID 6716212), parc. št. 2725/313 (ID 6716208), parc. št. 2725/315 (ID 6716216),  parc. št. 2725/316 (ID6716215), vse k.o. 2455 Sežana.

 

Z menjavo bodo pridobljena zemljišča za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

 

 

7. 2. 2018

137. javna dražba nepremičnin (docx) - 22. 2. 2018

 

 

 

27. 12. 2017

136. javna dražba nepremičnin (docx) - 25. 1. 2018

 

 

 

18. 12. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja 

 

javno zbiranje ponudb za prodajo izrabljenega pohištva in sredstev  (PDF)

 

 

 

15. 12. 2017 Rok za oddajo ponudbe: 15. 1. 2018 do 12. ure

Javno zbiranje ponudb za prodajo vozil (pdf)

- priloga 1 (docx)

- seznam vozil: priloga 2 (docx), priloga 2 (pdf)

 

13. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O


o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe z Mestno občino Ljubljana za zemljišče:

  • parc. št. 752/3, k.o. 1723 Vič, v izmeri 195 m2, parc. št. 752/5, k.o. 1723 Vič, v izmeri 83 m2,  parc. št. 752/6, k.o. 1723 Vič, v izmeri 94 m2, parc. št. 752/8, k.o. 1723 Vič, v izmeri 276 m2, parc. št. 752/9, k.o. 1723 Vič, v izmeri 309 m2, parc. št. 1256/1, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.299 m2, parc. št. 1256/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 37 m2, parc. št. 1256/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 88 m2, parc. št. 1259/2, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 1.407 m2, parc. št. 1259/5, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.736 m2, parc. št. 1261/0, k.o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2.680 m2,parc. št. 1290/2, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 597/10, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 124 m2, parc. št. 597/13, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 299 m2, parc. št. 597/2, k. o. Šmartno ob Savi, v izmeri 268 m2, parc. št. 597/4, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 766 m2, parc. št. 597/9, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 2 m2, parc. št. 600/1, k. o. 1729 Šmartno ob Savi, v izmeri 33 m2, parc. št. 726/0, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 755 m2, parc. št. 730/37, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 1.105 m2,  parc. št. 730/52, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 409 m2, parc. št. 730/63, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 290 m2, parc. št. 835/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 602 m2, parc. št. 835/3, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 117 m2, parc. št. 721/1, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 317 m2, parc. št. 730/68, k. o. 1731 Udmat, v izmeri 343 m2, parc. št. 105/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 27 m2, parc. št. 106/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 15 m2, parc. št. 106/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 2 m2,  parc. št. 107/12, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 1 m2, parc. št. 41/8, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 21 m2,  parc. št. 57/14, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 107 m2, parc. št. 78/6, k. o. 1733 Bizovik, v izmeri 37 m2, parc. št. 678/3, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 806 m2, parc. št. 678/6, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 146 m2,  parc. št. 678/8, k. o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 171 m2, parc. št. 923/70, k. o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, v izmeri 1.079 m2, parc. št. 373/4, k. o. 1751 Tacen, v izmeri 3.125 m2, vse v skupni izmeri 21.173 m2 k čemur se prišteje površina 356 m2.

 

 

 

08. 12. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

 

o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za nedoločen čas, in sicer - telekomunikacijski objekt Janče: - 1 m2 prostora v montažnem zabojniku (tablica MO 16803) in 5 m na antenskem jamborja (inventarna številka MO 10686). 

 

Najemnika bremenijo stroški električnega napajanja, rednega vzdrževanja in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v najemni pogodbi.

 

 

 

 

 

05. 12. 2017

 

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016), Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO 

 

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, objekta, v izmeri 351 m2, inv. št. MO 12082, ki stoji na parc. št. 1771/134, in delno na parc. št. 1771/136, obe k.o. 2490 Postojna, po metodi neposredne pogodbe, za obdobje 5 let, za izvajanje dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu.

 

 

 

 

20. 11. 2017

135. javna dražba nepremičnin (docx) - 7. 12. 2017

 

 

 

27. 10. 2017

 

Na podlagi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 ,76/15) Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

 

O sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin za poslovne prostore v I. nadstropju v izmeri 87,97 m2 v stavbi  št 1254 k.o. 2248 Tolmin, za določen čas 5 let. 

 

 

 

24. 10. 2017

 

Ministrstvo za obrambo objavlja v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)

 

N A M E R O

o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo po metodi neposredne pogodbe – dveh poslovnih prostorov v pritličju v stavbi z naslovom Seidlova cesta 1 v Novem mestu z identifikacijsko oznako 1456-667 na parc. št. 567/0 (ID 846074), k.o. 1456- Novo mesto, in sicer pisarne z oznako P 15 in pisarne z oznako P 16 v skupni izmeri 40,0 m2 za obdobje 5 let.

 

Uporabnika bremenijo obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.