Skoči na vsebino

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

25. 5. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 49. in 64. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018-ZSPDSLS-1), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016, 11/18-ZSPDSLS-1)

 

 

26. 4. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 49. in 64. členom Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018-ZSPDSLS-1), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013,10/2014, 58/2016, 11/18-ZSPDSLS-1),

 

objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem - KUHINJI Z JEDILNICAMA

 

 

 

 

30.03.2017

 

1. JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (doc) - 13.4.2017

 

Sklep o delnem preklicu prodaje (pdf)

 

 

 

 

 

30. 11. 2016

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE (pdf)