Skoči na vsebino

NAMERE O BREZPLAČNI ODSVOJITVI

25. 05. 2015

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za obrambo objavlja

 

NAMERO

 

o sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi  naslednjih  nepremičnin:

 

- zemljišče parc. št. 444/8, neplodno, v izmeri 1.561 m2 , k.o. 2194 - Bohinjska Bela

- zemljišče parc. št. 444/10, neplodno, v izmeri 182 m2, obe k.o. 2194 – Bohinjska Bela.

 

Z navedeno pogodbo se odsvaja zemljišče za postavitev spomenika. 

 

 

09. 04. 2015

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012, 24/2013, 10/2014), Ministrstvo za obrambo objavlja 

 

NAMERO 

o sklenitvi pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnine: 

parc. št. 75, v izmeri 6938 m2, s stavbo št. 142, k.o. 832 Goriški Vrh ( ID znak 832-75/0-0).