Skoči na vsebino

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

18. 4. 2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-113/2018-2, z dne 28. 3. 2019 objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo lokov in samostrelov.

 

 

17. 4. 2019

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter Sklepa o trajni izločitvi in razpolaganju (št. 478-113/2018-2 z dne 18. 3. 2019) objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo streliva, minsko eksplozivnih sredstev (MES) ter plastične embalaže streliva.

 

 

 

9. 10. 2018

 

Trajna izločitev sistema zračne obrambe Roland

 

Ministrstvo za obrambo RS je iz uporabe trajno izločilo raketni sistem zračne obrambe Roland in se s slednjim lahko razpolaga (odproda). Če ste zainteresirani za odkup sistema ali delov le tega, je oseba za stike na MO RS g. Kuntarič (e-pošta: aleksander.kuntaric@mors.si).