Skoči na vsebino

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

31. 5. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-171/2016-13, z dne 26. 4. 2018 objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo 20 mm protiletalskih ter 82 mm netrzajnih topov - ponudbe do 11. julija 2018 do 12. ure

 

 

Pursuant to Article 51 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, No. 11/18 – ZSPDSLS-1) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-64 dated 1st February 2018, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

A public invitation to tender for the sale of 20 mm antiaircraft and 82 mm recoilless cannons  - tenders by 12.00 hrs on 11 July 2018

 

 

 

 

 

29. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-278/2015-64, z dne 1. 2. 2018 objavlja


- javno zbiranje ponudb za prodajo tankov M-55S - ponudbe do vključno 23. aprila 2018 do 12. ure

 

 

 

Pursuant to Article 51 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, No. 11/18 – ZSPDSLS-1) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-64 dated 1st February 2018, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues 

 

A public invitation to tender for the sale of M-55S tanks - Tenders by 12.00 hrs on 23 April 2018