Skoči na vsebino

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

17. 10. 2018

 

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo 82 mm netrzajnih topov (doc)

Rok za oddajo punudbe:  21. november 2018 do 12. ure

 

 

A public invitation to tender for the sale of 82 mm recoilless cannons (docx)

Deadline for the submission of the tender:  by 12.00 hrs on 21 November 2018

 

 

 

 

 

9. 10. 2018

 

Trajna izločitev sistema zračne obrambe Roland

 

Ministrstvo za obrambo RS je iz uporabe trajno izločilo raketni sistem zračne obrambe Roland in se s slednjim lahko razpolaga (odproda). Če ste zainteresirani za odkup sistema ali delov le tega, je oseba za stike na MO RS g. Kuntarič (e-pošta: aleksander.kuntaric@mors.si).

 

 

27. 9. 2018

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo radijskih naprav (sprejemno oddajni modul) Rockwell Collins ARC 210/629F-11A (doc)

Rok za oddajo punudbe:  7. november 2018 do 12. ure

 

 

A public invitation to tender for the sale of Rockwell Collins ARC 210/629F-11A Radio stations (receiver transmitter module) (doc)

Deadline for the submission of the tender:  by 12.00 hrs on 7 November 2018

 

 

 

 

 

9. 7. 2018

 

Podaljšanje roka za prejem ponudb

Rok za prejem ponudb se podaljša; ponudba mora prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija do vključno 25. julija 2018 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 26. julija 2018 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana, Slovenija

 

Deadline for the submission of the tender is prolonged;

Tenders delivered to the address Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence), Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenia by 12.00 hrs on 25 July 2018 will be taken into consideration.

Public opening of tenders will take place at 10.00 hrs on 26 July 2018 in the premises of the Ministry of Defence, Vojkova cesta 59, Ljubljana, Slovenia.

 

Dopis (doc)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Sprememba objave / Change of publicaton

 

18. 7. 2018 Sprememba objave / Change of publicaton - pdf (slo, en)

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-171/2016-13, z dne 26. 4. 2018 objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo 20 mm protiletalskih ter 82 mm netrzajnih topov - ponudbe do 25. julija 2018 do 12. ure

 

 

Pursuant to Article 51 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, No. 11/18 – ZSPDSLS-1) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-64 dated 1st February 2018, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

A public invitation to tender for the sale of 20 mm antiaircraft and 82 mm recoilless cannons  - tenders by 12.00 hrs on 25 July 2018

 

 

 

 

 

31. 5. 2018

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-171/2016-13, z dne 26. 4. 2018 objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo 20 mm protiletalskih ter 82 mm netrzajnih topov - ponudbe do 25. julija 2018 do 12. ure

 

 

Pursuant to Article 51 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, No. 11/18 – ZSPDSLS-1) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-64 dated 1st February 2018, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

A public invitation to tender for the sale of 20 mm antiaircraft and 82 mm recoilless cannons  - tenders by 12.00 hrs on 25 July 2018

 

 

 

 

 

29. 3. 2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Sklepa ministrstva, št. 478-278/2015-64, z dne 1. 2. 2018 objavlja


- javno zbiranje ponudb za prodajo tankov M-55S - ponudbe do vključno 23. aprila 2018 do 12. ure

 

 

 

Pursuant to Article 51 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, No. 11/18 – ZSPDSLS-1) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-64 dated 1st February 2018, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues 

 

A public invitation to tender for the sale of M-55S tanks - Tenders by 12.00 hrs on 23 April 2018