Skoči na vsebino

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

18. 12. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), objavlja 

 

javno zbiranje ponudb za prodajo izrabljenega pohištva in sredstev  (PDF)

 

 

 

15. 12. 2017 Rok za oddajo ponudbe: 15. 1. 2018 do 12. ure

Javno zbiranje ponudb za prodajo vozil (pdf)

- priloga 1 (docx)

- seznam vozil: priloga 2 (docx), priloga 2 (pdf)

 

7. 7. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in Sklepa ministrstva št. 4501-10/2016-27 z dne 29. 2. 2016 ter 478-14/2016-15 z dne 26. 6. 2017 objavlja

 

 

javno zbiranje ponudb za prodajo 

protioklepnih sistemov in opreme Factoria, Fagot, Metis ter raket Factoria 9M111M 

 

 

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 and 58/16) and Decision of Defence Minister No. 4501-10/2016-27  dated 29th February 2016 and No. 478-14/2016-15 dated 26th June 2017, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues 

 

 

 

A public invitation to tender for the sale of 

anti-armour Factoria, Fagot, Metis systems and anti-armour 9M111M Factoria missiles

 

 

 

 

31. 3. 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-56/2017-1 z dne 7. 3. 2017 objavlja

 

 

24. 8. 2016

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-278/2015-31 z dne 18. 7. 2016 objavlja

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) and Decision of Defence Minister No. 478-278/2015-31 dated 18th July 2016, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

 

> Video posnetek, Generalni direktor Direktorata za logistiko mag. Željko Kralj o prodaji oklepnih vozil (youtubeMORS): Brane Petrovič, MORS

 

Foto: Borut Podgoršek, MORS

17.02.2016

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-G1, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO ter 76/15 – ZSPDSLS-C), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrstva št. 478-8/2016-4 z dne 4. 2. 2016 objavlja

 

javno zbiranje ponudb za prodajo 120 in 82 mm minometov 

 

 

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12,47/13-ZDU-1G, 50/14,90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO and 76/15 – ZSPDSLS-C) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11,42/12,24/13 and10/14) and Decision of Defence Minister No. 478-8/2016-4 dated 4 February 2016, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence,Vojkovacesta55,1000Ljubljana issues

 

 

 

A public invitation to tender for the sale of 120mm and 82mm mortars

 

 

 

19.11.2015

POMEMBNO OBVESTILO

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, obvešča vse zainteresirane kupce, da bomo upoštevali ponudbe za nakup dveh radarjev AN/TPS-70, ki bodo prispele do vključno 1. 12. 2015 do 12. ure, javno odpiranje ponudb pa bo 2. 12. 2015 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 59 v Ljubljani.

 

 

21.09.2015

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I in 14/15-ZUUJFO), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa ministrice št. 478-104/2015-10 z dne 4. 9. 2015 objavlja

 

javno zbiranje ponudb za prodajo dveh radarjev AN/TPS-70

 

Extension of the tender submission deadline for purchase of two AN/TPS-70 radars

The deadline for tender submission for purchase of AN/TPS-70 radars extends till and including 1st December 2015 till 12.00 hrs. Public opening of tenders changes and will take place at 11.00 hrs on 2nd December 2015 in the premises of the Ministry of Defence, Vojkova cesta 59, Ljubljana.

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I and 14/15-ZUUJFO) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) and Decision of Defence Minister No. 478-104/2015-10 dated 4 September 2015, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues

  

A public invitation to tender for the sale of two AN/TPS-70 radars

 

 

10.08.2015

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I in 14/15-ZUUJFO), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Sklepa državnega sekretarja št. 478-214/2015-5 z dne 28. 7. 2015, objavlja

 

> javno zbiranje ponudb za prodajo dveh letal Pilatus PC-9

 

 

 

Pursuant to Article 22 of the Physical Assets of the State and Local Government Act (Official Gazette of the RS, Nos. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I and 14/15-ZUUJFO) and Article 35 of the Decree on Physical Assets of the State and Local Government (Official Gazette of the RS, Nos. 34/11, 42/12, 24/13 and 10/14) and Decision of the Secretary General No. 478-214/2015-5 dated 28 July 2015, the Republic of Slovenia, Ministry of Defence, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana issues 

 

Important information for tenderers

 

Bank details for payment  of security:

 

Receiver: Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo 

Adress: Vojkova cesta 55

City: Ljubljana

Country code: 705 - Slovenija

Bank account: SI56 0110 0637 0191 114

Swift: BSLJSI2X

 

a public invitation to tender for the sale of two Pilatus PC-9 aircraft

 

  

     

    07.04.2015

    Javno Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja  javno zbiranje ponudb za prodajo neformacijske opreme SV (doc)