Skoči na vsebino

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

Neformacijska oprema Slovenske vojske - stanje sredstev za odprodajo na dan 1. 4. 2019

 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/24) Ministrstvo za obrambo objavlja namero o prodaji neformacijske opreme Slovenske vojske in sicer do končne odprodaje, po metodi neposredne pogodbe. Za več informacij pokličite na telefonsko številko (01) 471 21 56 vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

 

 

08.03.2018

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Ministrstvo za obrambo RS objavlja namero o brezplačnem prenosu 5 betonskih protioklepnih ovir – tetraedrov društvom in organizacijam, ki delujejo na področju obrambe. Neposredna pogodba bo sklenjena skladno z vsebino namere.