Skoči na vsebino

SODELOVANJE NA RAZPISU

Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za sodelovanje na razpisu zveze NATO, NATO agencij in držav NATO članic

Ob pošiljanju podatkov preko obrazca se vam bo namestil sejni piškotek "fe_typo_user" zaradi zaščite pred pošiljanjem vsiljene pošte (spam).

PODATKI O PODJETJU
PODATKI O RAZPISU

 

S klikom na gumb »Pošlji« bodo vneseni podatki elektronsko posredovani pristojni komisiji. To spletno stran s podatki nato natisnite, zakoniti zastopnik naj jo podpiše, potem jo skupaj z izpolnjenimi in podpisanimi prilogami pošljite po faksu na številko (01) 471 17 39. Vse podpisane dokumente, ki ste jih poslali po faksu, pošljite še po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova 55, 1000 Ljubljana.

PRILOG NE POŠILJAJTE NA DRUGE NASLOVE, KER BOSTE S TEM PODALJŠALI ČAS PRIDOBITVE POTRDILA.

 

- Vsa polja označena z zvezdico obvezno izpolnite, sicer je vloga nepopolna.

- Podatki od 1 do 14 in podpisane priloge so obvezni, brez njih je vloga nepopolna.

- Podatka pod 15 in 16 sta obvezna samo pri najavah razpisov z določeno stopnjo tajnosti.

- Podatek pod 16 se nanaša na osebo iz 4. točke prvega odstavka 35b. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 60/06 in Uradni list RS, št. 9/10), ki določa, da organizacija imenuje osebo, pristojno za nadzor in usmerjanje varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.

- Podatki pod 17 do 19 se nanašajo na tujega izvajalca razpisa in njegovo št. (oznako) razpisa

- Podatek 22 je internetni naslov, kjer ste dobili podatke o razpisu – če ste jih dobili po e-pošti  posredujte to pošto na e-naslov komisije:  mknr.rs(at)mors.si
_____________________________________________________________________________________________________ 

IZJAVLJAMO:

- Da dejavnost v najavljenem razpisu sodi v področje dela podjetja

- Da podjetje niti njegov zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (priložena izjava in pooblastilo)

- Da podjetje redno plačuje davke in prispevke

- Da je  podjetje organizacijsko, tehnično, kadrovsko ter finančno sposobno izvesti predmetni posel pod pogoji v najavi razpisa

- Da podjetje ni v stečaju ali prisilni poravnavi

_____________________________________________________________________________________________________

Podjetje se obvezuje, da bo Komisijo za NATO razpise obveščalo o nadaljnjih aktivnostih na tem razpisu (pridobitev razpisne dokumentacije, posredovanje ponudbe ter uspeha na razpisu) po elektronski pošti na naslov mknr.rs(at)mors.si.

 

Obvezne priloge:

Izpolnjen obrazec za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb

Izpolnjena izjava in pooblastilo za MKNR

 

Kraj in datum: 

Zakoniti zastopnik:

(ime in priimek)