Skoči na vsebino

VPIS V REGISTER

Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za vpis v register dobaviteljev NATO agencij

Ob pošiljanju podatkov preko obrazca se vam bo namestil sejni piškotek "fe_typo_user" zaradi zaščite pred pošiljanjem vsiljene pošte (spam).

 

S klikom na gumb »Pošlji« bodo vneseni podatki elektronsko posredovani pristojni komisiji. To spletno stran s podatki nato natisnite, zakoniti zastopnik naj jo podpiše, potem jo skupaj z izpolnjenimi in podpisanimi prilogami pošljite po faksu na številko (01) 471 17 39. Vse podpisane dokumente, ki ste jih poslali po faksu, pošljite še po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova 55, 1000 Ljubljana.

PRILOG NE POŠILJAJTE NA DRUGE NASLOVE, KER BOSTE S TEM PODALJŠALI ČAS PRIDOBITVE POTRDILA.

 

- Vsa polja označena z zvezdico obvezno izpolnite, sicer je vloga nepopolna.

- Podatki od 1 do 15 in podpisane priloge so obvezni, brez njih je vloga nepopolna.

- Podatka pod 16 in 17 sta obvezna samo pri vpisih v register z določeno stopnjo tajnosti.

- Podatek pod  17  se nanaša na osebo iz 4. točke prvega odstavka 35b. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 60/06 in Uradni list RS, št. 9/10), ki določa, da organizacija imenuje osebo, pristojno za nadzor in usmerjanje varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.

_____________________________________________________________________________________________________

IZJAVLJAMO:

- Da dejavnosti navedeni v prijavi za vpis v register sodijo v področje dela podjetja

- Da podjetje niti njegov zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (priložena izjava in pooblastilo)

- Da podjetje redno plačuje davke in prispevke

- Da podjetje ni v stečaju ali prisilni poravnavi

 

Podjetje se obvezuje, da bo Komisiji za NATO razpise enkrat letno poročalo o številu zahtevkov za ponudbe, številu izdanih ponudb in številu pridobljenih poslov, ki so kot posledica vpisa v register.  Poročilo  bo podjetje posredovalo na elektronski pošti na naslov mknr.rs(at)mors.si.

_____________________________________________________________________________________________________

Obvezne priloge:

• Kopija »prijave za vpis v register«, s katero ste se prijavili NATO-vi agenciji za vpis v register

Izpolnjen obrazec za potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb

Izpolnjena izjava in pooblastilo za MKNR

 

Kraj in datum: 

Zakoniti zastopnik:

(ime in priimek)