Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOFINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VOJNIH VETERANOV

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, za leto 2019

Rok za oddajo vlog: do vključno 19. 11. 2018.

 

 

 

V letih 2015, 2016, 2017 in 2018 so bila društvom in zvezam na podlagi javnih razpisov in podlagi sklenjenih pogodb razdeljena sredstva v evrih:

 

Društvo – zveza201520162017

2017

2018
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

276.771,72

547.525,74

533.717,25

532.702,13

Zveza društev generala Maistra

48.316,36

66.462,32

80.391,54

95.037,28

Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR

15.777,79

26.254,71

36.272,67

37.757,06

Zveza veteranov vojne za Slovenijo

226.251,98

419.547,79

432.248,59

414.104,41

Zveza policijskih veteranskih društev Sever

76.534,39

189.467,22

196.283,28

216.872,06

Zveza društev in klubov MORIS

49.722,99

101.796,40

79.084,490,0

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve

42.119,05

114.046,94

95.709,95

131.224,11

Zveza vojnih invalidov NOV Trst

5.666,15

8.903,93

9.630,50

10.180,00

Zveza koroških partizanov in prijateljev
protifašističnega odpora Celovec
16.575,0830.514,2541.181,27

54.431,69

Društvo MORiS Kočevska Reka

0,00,00,00,0

12.210,94

SKUPAJ757.735,511.504.519,301.504.519,54

1.504.519,68

 

 

 

Z društvom ali zvezo vojnih veteranov s statusom društva v javnem interesu minister za obrambo sklene pogodbo o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega proračuna na podlagi izpolnjenih meril za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna in ob upoštevanju predvsem programa društva ali zveze vojnih veteranov, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, števila članov – vojnih veteranov in premoženja, ki ga ima v lasti društvo ali zveza vojnih veteranov. Ministrstvo praviloma decembra na svojih spletnih straneh objavi javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev (v nadaljevanju: javni razpis), ki vsebuje predvsem:

  • okvirno višino sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje dejavnosti društev,
  • rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje dejavnosti društev,
  • rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
  • kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji prejmejo razpisno dokumentacijo, ter
  • vzorec pogodbe o sofinanciranju.