Skoči na vsebino

KONFERENCA 2010 - IZZIVI ZOPERSTAVLJANJA TERORIZMU V REGIJI JV EVROPE

Mednarodna regionalna konferenca "Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope"
Maribor, 22. - 26. marec 2010

 

Pozdravno sporočilo načelnika Generalštaba Slovenske vojske

 

Spoštovani,

 

ob tej priložnosti bi vas rad toplo pozdravil in povabil v Slovenijo. V veliko čast mi je, da Slovenska vojska gosti že tretjo mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj s Centrom za civilno-vojaške odnose iz Montereyja in Ambasado Združenih držav Amerike.

 

Mednarodni terorizem predstavlja resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje terorizmu je možno samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni in mednarodni ravni. Zaradi navedenega so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nedržavnih, akademskih in mednarodnih inštitucij pomemben dejavnik v procesu zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope.  Namen mednarodne regionalne konference je ravno poglobitev sodelovanja in izmenjava izkušenj ter dobrih praks na področju zoperstavljanja tej pereči grožnji. Glavna tema prihajajoče konference bo namenjena medorganizacijskemu sodelovanju in koordinaciji aktivnosti v procesih zoperstavljanja terorizmu na nacionalni in mednarodni ravni. Vsebinsko tematika predstavlja nadgradnjo konference, ki je v letu 2008 potekala v Sloveniji in je obravnavala vloge in pristojnosti posameznih subjektov iz nacionalnovarnostnega in mednarodnega okolja na področju zoperstavljanju terorizmu.

 

Veselim se srečanja z vami na prihajajoči konferenci in vas vzpodbujam k čim širši udeležbi.

 

Generalmajor

Mag. Alojz Šteiner

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske

 

>Pozdravno sporočilo načelnika Generalštaba Slovenske vojske (PDF)