Skoči na vsebino

O KONFERENCI

> PROGRAM KONFERENCE (PDF, 17.3.2010) 

>Navodila za pisanje prispevkov (PDF)

> Tematska številka Biltena Slovenska vojska, letnik 12/1, marec 2010 (PDF - 2 MB)

 

 

Terorizem je star kot človeštvo samo saj lahko ugotovimo, da se razlogi za teroristične napade skoraj ne spreminjajo. Teroristična dejanja, ki so imela v preteklosti lokalne značilnosti, s svojimi novimi pojavnimi oblikami, dobijo globalne razsežnosti. To nam dokazuje, da države danes niso več edini subjekt mednarodnih odnosov, ki imajo monopol nad sredstvi za izvajanje množičnega nasilja.  S pojavom »novega terorizma« se v javnosti vedno znova odpirajo debate, ki so usmerjene predvsem v opredeljevanje ustreznega razmerja med varnostjo kot osnovno človeško potrebo, na drugi strani pa na nivo ukrepov, ki v izvajanju protiterorističnih aktivnosti zagotavljajo varnost posameznika in družbe kot celote. Pri tem se soočamo z dilemo poseganja na področje človekovih pravic, ki so omejene ali zmanjšane zaradi izvajanja ukrepov zoperstavljanja terorizmu. Teroristi s pridom izkoriščajo dejavnike, ki jih prinašajo procesi globalizacije in visoka raven človekovih pravic, ki predstavljajo odprtost moderne družbe. Če hočemo pravilno opredeliti potrebo po začasnem zmanjševanju človekovih pravic, moramo najprej pravilno razumeti procese, ki so skozi zgodovinsko prizmo zagotavljanja varnosti nastajali v odnosu med posameznikom, državo in mednarodno skupnostjo. Razvoj in uporaba modernih tehnologij še povečuje ranljivost moderne družbe na različna teroristična dejanja, na drugi strani pa omogoča terorističnim skupinam, da so z uporabo učinkov te tehnologije še uspešnejši v svojem delovanju.

 

Strategije zoperstavljanja terorizmu lahko zajemajo celoten spekter aktivnosti in jih lahko opredelimo kot pravne, politične, ekonomske, policijske, obveščevalne in nenazadnje tudi kot vojaške strategije. Medsebojna usklajenost izvajanja strategij je eden od pomembnih predpogojev za uspešno zoperstavljanje terorizmu. Sistem zoperstavljanja terorizmu mora zagotavljati kontinuirano izvajanje ukrepov, ki jih predvideva zakonski okvir in pristojnosti posameznih subjektov v sistemu nacionalne in mednarodne varnosti, po drugi strani pa mora zagotavljati operativnost v svojih postopkih, ki morajo biti čim manj moteči za posameznika in za delovanje celotnega družbenega sistema.

 

Kompleksnost mednarodnih odnosov in delovanje mednarodnega sistema, sili nacionalnovarnostne sisteme v interakcijo z mednarodnim okoljem. Moderni terorizem je dejansko postavil mednarodno skupnost pred ugotovitev, da je le ta globalni fenomen, ki zahteva globalen odziv na različnih nivojih in sicer od mednarodnega preko nacionalnega vse do lokalnega nivoja v vsaki manjši družbeni skupnosti. Terorizem pri svojem delovanju ni omejen z državnimi mejami, zato se lahko mednarodna skupnost temu pojavu učinkovito zoperstavi samo z izboljšanjem ukrepov na področju sodelovanja, organizacije, solidarnosti med državami, iniciativami, ki vsebujejo kombinacijo raznovrstnih strategij ter mehanizmov in nenazadnje povečanja izmenjave informacij pomembnih za zoperstavljanje temu svetovnemu problemu.

 

Regionalno sodelovanje katerega predstavlja mednarodna regionalna konferenca z naslovom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope« v proces zoperstavljanja terorizmu prinaša dodatne kvalitete, ki se odražajo v naslednjih vidikih:

- pridobivanja novih znanj in izkušenj z obravnavanega področja;

- medsebojne izmenjave mnenj in prenos dobrih praks;

- spoznavanja ustreznih strokovnjakov iz akademskega in operativnega nivoja med katerimi se širi mreža kontaktov, ki so nujni za uspešno mednarodno regionalno sodelovanje na področju zoperstavljanja terorizmu;

 

Vsebinski poudarek na konferenci bo posvečen predvsem nacionalnim in mednarodnim mehanizmom koordinacije in medorganizacijskega sodelovanja v procesih zoperstavljanja terorizmu.

 

ČASTNI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO:

- generalmajor mag. Alojz ŠTEINER – načelnik generalštaba Slovenske vojske

- g. Bradley FREDEN – Odpravnik poslov, Veleposlaništvo ZDA

- brigadir mag. Bojan Pograjc -  poveljnik PDRIU

- dr. Damir ČRNČEC – generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe MORS

- g. Primož ŠAVC – generalni direktor Direktorata za obrambno politiko

- kapitan Paul SHEMELLA (upokojen) – Center za civilno-vojaške odnose Monterey (CCMR)

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO:

- VVU XIV dr. Denis ČALETA - SV

- polkovnik Dale Addington – ODC ZDA

- dr. Tom Mockaitis – CCMR

- dr. Cris Matei – CCMR

- g. Matthew King – CCMR

- ga. Darja Prešeren - OVS

- g. Miloš Kosić - DOP

- podpolkovnik Jože GROZDE - SV

- maj. Marko Prvinšek - SV

- maj. Venčeslav Lorbek - SV

- stot. Slavko Korče - SV

- por. Branko Hartman - SV

- švod. Mitja Planinc - SV

- ga. Irena Čufar – ODC ZDA