Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONFERENCA 2011 - IZZIVI ZOPERSTAVLJANJA TERORIZMU V REGIJI JV EVROPE

Pozdravno sporočilo ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič

 

Spoštovani,

ob tej priložnosti bi vas rada toplo pozdravila in povabila v Slovenijo. V veliko čast mi je, da ministrstvo za obrambo in s tem Slovenska vojska gosti že četrto mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj s Centrom za civilno-vojaške odnose iz Montereyja, Ambasado Združenih držav Amerike in Inštitutom za korporativne varnostne študije.

Mednarodni terorizem predstavlja resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje terorizmu je možno samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni in mednarodni ravni. Zaradi navedenega so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nedržavnih, akademskih in mednarodnih inštitucij pomemben dejavnik v procesu zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope.  Namen mednarodne regionalne konference je ravno poglobitev sodelovanja in izmenjava izkušenj ter dobrih praks na področju zoperstavljanja tej pereči grožnji. Glavna tema prihajajoče konference bo namenjena medorganizacijskemu sodelovanju in koordinaciji aktivnosti v procesih zaščite kritične infrastrukture. Vsebinsko tematika predstavlja nadgradnjo mednarodnih konferenc, ki so v letih 2007, 2008 in 2010 potekale v Sloveniji in so z različnih vidikov obravnavale vloge in pristojnosti ter potrebo aktivne koordinacije in usklajenega delovanja posameznih subjektov iz nacionalnovarnostnega in mednarodnega okolja na področju zoperstavljanja terorizmu.

Veselim se srečanja z vami na prihajajoči konferenci in vas vzpodbujam k čim širši udeležbi .dr. Ljubica Jelušič
Ministrica za obrambo Republike Slovenije