Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONFERENCA 2012 - IZZIVI ZOPERSTAVLJANJA TERORIZMU V REGIJI JV EVROPE

Pozdravno sporočilo državnega sekretarja na Ministrstvu za obramboSpoštovani,

ob tej priložnosti bi vas rad toplo pozdravil in povabil v Slovenijo. V veliko čast mi je, da Ministrstvo za obrambo gosti že jubilejno peto mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj s Centrom za civilno-vojaške odnose iz Montereyja, Veleposlaništvom Združenih držav Amerike in Institutom za korporativne varnostne študije.

Mednarodni terorizem predstavlja resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje terorizmu je možno samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni in mednarodni ravni. Zaradi navedenega so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nedržavnih, akademskih in mednarodnih inštitucij pomemben dejavnik v procesu zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope in tudi širše. Namen mednarodne regionalne konference je ravno poglobitev sodelovanja in izmenjava izkušenj ter dobrih praks na področju zoperstavljanja tej pereči grožnji.

Glavna tema prihajajoče konference bo namenjena medsebojnemu sodelovanju in koordinaciji pri odpravljanju posledic terorističnih dejanj. Vsebinsko tematika predstavlja nadgradnjo mednarodnih konferenc, ki so v obdobju 2007-2011 potekale v Sloveniji. Te so z različnih vidikov obravnavale vloge in pristojnosti posameznih subjektov iz nacionalno-varnostnega in mednarodnega okolja na področju zoperstavljanja terorizmu ter potrebo po aktivni medsebojni koordinaciji in usklajenem delovanju.

Veselim se srečanja z vami na prihajajoči konferenci in vas vabim k čim širši udeležbi.


Peter Stavanja
Državni sekretar
Ministrstvo za obrambo