Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAMEN

Družba namreč postaja z razvojem informacijske in drugih tehnologij vedno bolj zapletena in ranljiva. Živimo v družbi vedno večjega tveganja, saj imajo pozitivne razsežnosti razvoja tudi mnoge izjemno negativne posledice, ki se v ekstremni obliki lahko izrazijo s stopnjevanjem ogrožanja posameznikove, nacionalne ali mednarodne varnosti. Nesluten razvoj tehnologije je vsekakor prinesel napredek na vseh segmentih delovanja družbe. Na drugi strani pa je ta odvisnost družbe od delovanja tehnoloških sistemov le to postavila v položaj zelo velike odvisnosti, kjer lahko že majhne motnje v delovanju teh sistemov predstavljajo za delovanje družbe pomembne posledice. Odvisnost družbe od delovanja te infrastrukture pa ima ravno zaradi tega očitne neposredne in posredne učinke na njeno ogrožanje in predstavlja ravno zaradi tega zelo privlačen cilj delovanja mednarodnih teroristov. Teroristična dejanja, ki so imela v preteklosti lokalne značilnosti, s svojimi novimi pojavnimi oblikami, ravno zaradi te soodvisnosti dobijo globalne razsežnosti.  Kompleksnost mednarodnih odnosov in delovanje mednarodnega sistema, sili nacionalnovarnostne sisteme v interakcijo z mednarodnim okoljem. Moderni terorizem je dejansko postavil mednarodno skupnost pred ugotovitev, da je le ta globalni fenomen, ki zahteva globalen odziv na različnih nivojih in sicer od mednarodnega preko nacionalnega vse do lokalnega nivoja v vsaki manjši družbeni skupnosti. Terorizem pri svojem delovanju ni omejen z državnimi mejami, zato se lahko mednarodna skupnost temu pojavu učinkovito zoperstavi samo z izboljšanjem ukrepov na področju sodelovanja, organizacije, solidarnosti med državami, iniciativami, ki vsebujejo kombinacijo raznovrstnih strategij ter mehanizmov in nenazadnje povečanja izmenjave informacij pomembnih za zoperstavljanje temu svetovnemu problemu.

Seveda se je potrebno zavedati, da mednarodni terorizem ni edina grožnja delovanju moderne družbe saj jo neposredno ogrožajo še naravne nesreče, nesreče povzročene zaradi človeških napak in druga deviantna dejanja namerno povzročena s strani zunanjih ali notranjih subjektov v procesu delovanja kritične infrastrukture. V tem kontekstu govorimo o zelo pomembnih dilemah pred katerimi se danes nahajajo posamezne države pri obvladovanju posledic že storjenih terorističnih dejanj. Upravljanje posledic in koordinacija ukrepov, ki jih izvajajo organi nacionalne varnosti na nacionalni in mednarodni ravni, predstavlja ustrezen organizacijski izziv in pred strateški management postavlja zahteve po uveljavljanju novih znanj in spoznanje ter implementaciji dobrih praks, katerim smo priča v posameznih primerjalnih okoljih.
Mednarodno sodelovanje katerega predstavlja jubilejna peta mednarodna regionalna konferenca z naslovom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji jugovzhodne Evrope« in vsebinskim naslovom »Upravljanje s posledicami storjenega terorističnega dejanja – izzivi učinkovitosti in koordinacije« v proces zoperstavljanja terorizmu prinaša dodatne kvalitete, ki se odražajo v naslednjih vidikih:

-    pridobivanja novih znanj in izkušenj z obravnavanega področja;
-    medsebojne izmenjave mnenj in prenos dobrih praks;
-    spoznavanja ustreznih strokovnjakov iz akademskega in operativnega nivoja med katerimi se širi mreža kontaktov, ki so nujni za uspešno mednarodno regionalno sodelovanje na področju zoperstavljanja terorizmu in obvladovanja tveganj povezanih z upravljanjem s posledicami terorističnih dejanj.

Vsebinski poudarek na konferenci bo posvečen predvsem nacionalnim in mednarodnim mehanizmom koordinacije in medorganizacijskega sodelovanja v procesih odzivanja ustreznih organov na storjeno teroristično dejanje.

ČASTNI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO:

-    g. Peter STAVANJA – državni sekretar ministrstva za obrambo (predsednik častnega odbora)

-    g. Joseph A. Mussomeli – veleposlanik ZDA

-    g.  Boštjan PERNE–  direktor Obveščevalno-varnostne službe MORS
-    g. Primož ŠAVC – generalni direktor Direktorata za obrambno politiko
-    kapitan Paul SHEMELLA (upokojen) – Center za civilno-vojaške odnose Monterey (CCMR)
-    mag. Miran VRŠEC – direktor Inštituta za korporativne varnostne študije

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO:

-    VVU XIV doc. dr. Denis ČALETA
-     ga. Irena Čufar – ODC ZDA
-    Atashe ZDA
-    Doc. dr. Liliana BROŽIČ
-    por. Branko Hartman
-    ga. Jelka KROŠEL
-    g. Zvonko KRUNIĆ
-    ga. Darja PREŠERN
-    mag. Ivan HOSTNIK