Skoči na vsebino

KONFERENCA 2014 - IZZIVI ZOPERSTAVLJANJA TERORIZMU V REGIJI JV EVROPE

Pozdravno sporočilo državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo

Spoštovani,

ob tej priložnosti bi vas rad toplo pozdravil in povabil v Slovenijo. V veliko čast mi je, da Ministrstvo za obrambo gosti že jubilejno šesto mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj s Centrom za civilno-vojaške odnose iz Montereyja, Veleposlaništvom Združenih držav Amerike in Institutom za korporativne varnostne študije.

Mednarodni terorizem predstavlja resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje terorizmu je možno samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni in mednarodni ravni. Zaradi navedenega so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nedržavnih, akademskih in mednarodnih inštitucij pomemben dejavnik v procesu zoperstavljanja terorizmu v regiji JV Evrope in tudi širše. Namen mednarodne regionalne konference je ravno poglobitev sodelovanja in izmenjava izkušenj ter dobrih praks na področju zoperstavljanja tej pereči grožnji.

Glavna tema prihajajoče konference bo namenjena medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi obveščevalnih informacij pri preprečevanju terorističnih groženj. Vsebinsko tematika predstavlja nadgradnjo mednarodnih konferenc, ki so v obdobju 2007-2013 potekale v Sloveniji. Te so z različnih vidikov obravnavale vloge in pristojnosti posameznih subjektov iz nacionalno-varnostnega in mednarodnega okolja na področju zoperstavljanja terorizmu ter potrebo po aktivni medsebojni koordinaciji in usklajenem delovanju pri izmenjavi obveščevalnih podatkov.

Veselim se srečanja z vami na prihajajoči konferenci in vas vabim k čim širši udeležbi.Zoran Klemenčič
Državni sekretar
Ministrstvo za obrambo