Skoči na vsebino

LOKACIJA KONFERENCE

 

Center vojaških šol
Engelsova 15, 2000 Maribor
T: 02 449 50 44
F: 02 449 51 00

Predstavitev lokacije za izvedbo mednarodne regionalne konference z nazivom »Izzivi zoperstavljanja terorizmu v JV Evropi«

 

Zgodovinska perspektiva

 

Kadetnica v Mariboru je bila zgrajena v letih 1853 – 1856 kot “Kadetteninstitut” Avstro-Ogrske monarhije in so jo do leta 1870 uporabljali za usposabljanje starešin njene vojske. Do konca prve svetovne vojne je bila v njej še pehotna vojašnica, vojaška bolnišnica ter nato vnovič šola za podčastnike. V Kraljevini Jugoslaviji je bila v njej sprva šola za častnike tehnične smeri, nato pa je bila namenjena usposabljanju inženirskih podčastnikov. Med drugo svetovno vojno je bila v njej vojašnica nemške vojske, po njej pa jo je do konca vojne za neodvisnost Slovenije uporabljala JLA, dokler je ni prevzela Teritorialna obramba Republike Slovenije. Leta 1992 so stavbo predali lokalni skupnosti, ki pa zanjo ni našla ustreznih dejavnosti. Tako sta Ministrstvo za obrambo RS in Slovenska vojska  leta 2000 začela dejavnosti za njeno obnovo, ki se je zaključila z letom 2009.

 

Nameni obnove objekta Kadetnica so bili:

- razvojni (usposobiti objekt za vojaško znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost);

- zgodovinski (stavbi vrniti prvotni videz, namen in pomen ter v njej postaviti stalno zbirko Vojaškega muzeja Slovenske vojske);

- kulturni (rešiti pred propadom in zavarovati izjemen primer vojaške arhitekturne dediščine nacionalnega in mednarodnega pomena).

 

Kadetnica danes in v prihodnosti

 

V januarju 2009 se je v obnovljeni objekt preselilo Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske in njegove organizacijske enote: Center za doktrino in razvoj, Poveljniško-štabna šola, Šola za častnike, del Knjižnično-informacijskega centra  in Vojaški muzej Slovenske vojske.

 

Dejavnosti, ki se izvajajo v omenjenem poveljstvu so:

- osnovno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnikov v Šoli za častnike SV;

- nadaljevalno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnikov v Poveljniško štabni šoli;

- vojaško znanstveno raziskovalno in pedagoško delo v Centru za doktrino in razvoj;

- stalna in tematske razstave ter znanstveno raziskovalno delo na področju ohranjanja slovenske vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske vojske;

- knjižnično informacijska dejavnost v Knjižnično informacijskem centru.