Skoči na vsebino

O KONFERENCI

Program konference - PDF         Navodila avtorjem - PDF

 

 

6. mednarodna konferenca je nadaljevanje niza uspešnih konferenc, ki so bile organizirane v letih 2007, 2008, 2010, 2011 in 2012. Mednarodna konferenca predstavlja največji tovrstni dogodek povezan s problemi terorizma v tem delu Evrope in tudi širše. Predvsem zaradi njene kvalitete se vsako leto širi seznam držav in mednarodnih organizacij, ki so na konferenci prisotne s svojimi predstavniki. Zaradi navedenega smo do sedaj na konferencah gostili predstavnike OZN, EU, NATO, OVSE ter predstavniki drugih regionalnih organizacij, kot so RACVIAC, COE for Defence Against Terrorism iz Ankare, ki je v okviru NATA akreditriran center odličnosti za zoperstavljanje terorizmu. Tudi v okviru otvoritvenih predavanj so nas do sedaj počastili najvišji predstavniki Republike Slovenije, kot na primer dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, prof. dr. Ernest Petrič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in mnogi drugi. Na vsaki od konferenc je bilo prisotno čez 230 udeležencev iz tujine in Slovenije.