Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KONFERENCA 2016 - IZZIVI ZOPERSTAVLJANJA TERORIZMU V REGIJI JV EVROPE

Pozdravno sporočilo ministrice za obrambo

Spoštovani, 

 

ob tej priložnosti bi vas rada toplo pozdravila in povabila v Slovenijo. V veliko čast mi je, da Ministrstvo za obrambo gosti že jubilejno, sedmo mednarodno regionalno konferenco z naslovom Izzivi zoperstavljanja terorizmu v regiji Jugovzhodne Evrope, ki jo organiziramo skupaj s Centrom za civilno-vojaške odnose iz Montereya in Veleposlaništvom Združenih držav Amerike. 

 

Živimo v hitro spreminjajočem se zapletenem varnostnem okolju, ki pred nas postavlja resne izzive obvladovanja celotnega niza tveganj, ki so jim izpostavljene naše države in s tem tudi naše organizacije. Mednarodni terorizem, organizirani kriminal, tveganja kibernetskega okolja, nenadzorovane migracije in s tem povezana tveganja predstavljajo resno grožnjo nacionalni in mednarodni varnosti. Učinkovito zoperstavljanje tem grožnjam je mogoče samo s tesnim sodelovanjem različnih subjektov na nacionalni in mednarodni ravni. Zato so skupna prizadevanja strokovnjakov iz državnih, nevladnih, akademskih in mednarodnih ustanov pomemben dejavnik pri zoperstavljanju navedenim tveganjem v Evropi in tudi širše. Namen mednarodne konference je ravno poglobiti sodelovanje in si izmenjati izkušnje ter dobre prakse na področju zoperstavljanja tem grožnjam. 

 

Glavna tema konference bo namenjena medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi zadnjih spoznanj ter dobrih praks na področju obvladovanja migracijske krize in s tem povezanih varnostnih tveganj. Naslov konference je »Extremist Infiltration and Arms Smuggling in the Light of Migration Crisis in Europe«. Tematika vsebinsko predstavlja nadgradnjo mednarodnih konferenc, ki so v obdobju 2007–2015 potekale v Sloveniji. Te so z različnih vidikov obravnavale vloge in pristojnosti posameznih subjektov iz nacionalnovarnostnega in mednarodnega okolja na področju zoperstavljanja terorizmu in drugih, s tem povezanih groženj ter potrebo po aktivni medsebojni koordinaciji in usklajenem delovanju pri izmenjavi obveščevalnih podatkov. S to konferenco si glede na neposredne varnostne procese in tveganja v regiji ne bi mogli izbrati bolj aktualne teme.

 

Veselim se srečanja z vami na konferenci in vas vabim k čim širši udeležbi.

 

 

Andreja Katič, ministrica za obrambo Republike Slovenije