Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAMEN

NAMEN:

Tokratno temo mednarodne konference posvečamo izredno pereči problematiki, povezani z valom nezakonitih migracij in drugimi varnostnimi tveganji, s katerimi se spoprijemajo države v Evropi. Nedavni napadi v Parizu so pokazali, da terorizem še vedno predstavlja izredno izpostavljeno grožnjo evropski in mednarodni varnosti. Naslov mednarodne konference je posvečen “Extremist Infiltration and Arms Smuggling in the Light of Migration Crisis in Europe”.

 

Terorizem, ekstremizem, radikalizem, organizirani kriminal, nedovoljena trgovina z orožjem, nezakonito priseljevanje in zaščita kritične infrastrukture so samo vrh ledene gore tveganj, s katerimi se dnevno srečujejo države v Evropi. Še posebno so v tem kontekstu izpostavljene države, ki so na ti. balkanski tihotapski poti, pa tudi ciljne države, kamor je usmerjen največji migracijski val. 

Naloga vsake demokratične države je, da s svojim nacionalnovarnostnim sistemom na svojem ozemlju sprejme vse potrebne ukrepe za varno in normalno delovanje družbene skupnosti. Vsi se zavedamo, da to nikakor ni lahka naloga. Živimo namreč v kompleksnem okolju, kjer je dinamika sprememb in s tem povezanih varnostnih tveganj vse večja. Odprtost demokratične družbe skozi vzvode prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala nalogo celovitega obvladovanja tveganj postavlja v še zahtevnejši položaj. Ko pa te dejavnike postavimo še v kontekst razvoja moderne tehnologije, vidimo, da je zagotavljanje varnosti pred temi grožnjami izredno težko. 

Ravno usklajenost delovanja organov ter služb na nacionalni in mednarodni ravni, zadolženih za preprečevanje terorističnih groženj, je tista osnovna zahteva, ki lahko bistveno pripomore k učinkovitejšemu odzivanju in zmanjševanju škodljivih posledic. Seveda sta nas gospodarska in finančna kriza postavili v položaj, ki je v večini držav pomenil zmanjševanje virov za delovanje nacionalnovarnostnega sistema ter s tem tudi manj učinkovito delovanje segmentov tega sistema. Na drugi strani pa je lahko vsaka kriza tudi priložnost, da bolj racionalno pogledamo na delovanje sistema kot celote in kritično opredelimo vlogo vsakega posameznega segmenta na nacionalni in mednarodni regionalni ravni.

V mednarodni skupnosti že dolgo velja dejstvo, da je učinkovit sistem mednarodnega odzivanja na grožnje mednarodni varnosti uspešen samo toliko, kot so uspešne posamezne države, tudi tiste slabše pripravljene. S tega stališča je lahko kriza prednost, v smislu, da smo se prisiljeni bolj racionalno odzivati na strukturiranje nacionalnovarnostnega sistema in s tem odpravljati prepreke sodelovanja med posameznimi resorji, ki so se nam še včeraj zdele nepremostljive. 

Poseben napor bo treba posvetiti tudi družbeni integraciji migrantov, ki prihajajo v Evropo. Izkušnje marginalizacije in odrinjenosti mladih ljudi v evropskih državah se kažejo v izraženem številu posameznikov, ki so se radikalizirali in skozi svoje ekstremistične poglede predstavljajo tudi največjo grožnjo Evropi. Posebej je pomembno ustrezno razumeti in predvsem zajeziti vrnitev ljudi, ki so iz Evrope odšli na krizna žarišča Sirije. Nedavni primeri terorističnih napadov kažejo, da ISIS zelo aktivno izvaja infiltracijo teh ljudi v Evropo, predvsem z namenom terorističnih dejanj.

 

Mednarodno sodelovanje, katerega predstavlja že sedma tradicionalna mednarodna konferenca, ki jo v sodelovanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Veleposlaništva ZDA in Centra za civilno-vojaška razmerja (CCMR) iz Montereya organiziramo v Sloveniji, ima tokratni vsebinski naslov »Extremist Infiltration and Arms Smuggling in the Light of Migration Crisis in Europe«. Ta dogodek v obvladovanje zapletenih varnostnih tveganj prinaša dodatne odlike, ki se kažejo v teh vidikih:

 

-pridobivanje novih znanj in izkušenj na področju zagotavljanja mednarodne varnosti;

-medsebojna izmenjava mnenj in prenos dobrih praks;

-spoznavanje ustreznih strokovnjakov z akademske in operativne ravni, med katerimi se širi mreža stikov, ki so nujni za uspešno mednarodno regionalno sodelovanje na področju zoperstavljanja terorizmu, množičnih migracij in s tem povezanih vprašanj radikalizacije in ekstremizma;

-pomoč varnostnim strukturam evropskih držav pri razvoju in nadgrajevanju nacionalnih mehanizmov na področju zagotavljanja nacionalne varnosti in koordinacije z mednarodnimi partnerji.

 

Vsebinski poudarek na konferenci bo posvečen predvsem nacionalnim in mednarodnim mehanizmom koordinacije in izmenjave obveščevalnih podatkov ter dobrih praks v razmerju do preprečevanja ekstremizma, radikalizacije in tihotapljenja nezakonitega orožja. Vsi ti procesi bodo obravnavani v okviru obvladovanja množičnih migracij, s katerimi je trenutno obremenjena Evropa.

 

 

ČASTNI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO: 

 

-Andreja KATIČ, ministrica za obrambo (predsednica častnega odbora), 

-Brent Robert HARTLEY, veleposlanik ZDA,

-generalmajor Alan GEDER, namestnik načelnika GŠSV,

-polkovnik mag. Vilibald POLŠAK, načelnik Centra vojaških šol,

-kapitan Tim DOOREY (upokojen), Center za civilno-vojaške odnose Monterey (CCMR).

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE SESTAVLJAJO:

 

-VVU XIV. razreda izr. prof. dr. Denis ČALETA,

-podpolkovnik Matt MANNING, ODC ZDA,

-Irena ČUFAR, ODC ZDA,

-poročnik Branko HARTMAN,

-Jelka KROŠELJ,

-VVU XI. razreda Katja VLAJ.