Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na 5. seji plenuma Gasilske zveze Slovenije so najzaslužnejšim gasilcem podelili visoka gasilska priznanja

V Kopru je v soboto, 28. maja,  potekal 5. plenum Gasilske zveze Slovenije. Zbrane je nagovorila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič. Ob tej priložnosti pa je vodstvo Gasilske zveze Slovenije zaslužnim podelilo visoka gasilska priznanja.
Plenum gasilske zveze Slovenije je najvišji organ zveze med dvema rednima kongresoma. Na seji plenuma se delegati sestanejo enkrat letno in sprejemajo letno poročilo zveze, njen tekoči program in druge pomembne akte zveze ter usmeritve za delo v naslednjem obdobju. Seja je bila razdeljena na delovni in svečani del. V prvem delu so delegati sprejeli poročilo o izvajanju programa dela in porabi sredstev Gasilske zveze Slovenje s finančnim poročilom za leto 2010 ter poročili Nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije in revizorske hiše o poslovanju v preteklem letu. Sprejeli so tudi spremembe Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah ter pobudo za začetek postopka dopolnitve Statuta Gasilske zveze Slovenije. Na letošnjem plenumu so zbrani veliko razprav namenili delu z mladimi gasilci, kjer je bil med drugim predstavljen projekt Učnega centra gasilske mladine v Fiesi, ki so ga delegati podprli.
Tudi ministrica je v svojem nagovoru izpostavila pomen stalnega izobraževanja in usposabljanja, tako mladih gasilcev in gasilk kot tudi vseh drugih generacij tako v vrstah prostovoljnih gasilcev, kot tudi poklicnih gasilcev. Napisani in sprejeti so že vsi najpomembnejši normativni akti in programi usposabljanja, ki jih je potrebno sedaj uresničevati in seveda tudi dopolnjevati z novimi znanji in izkušnjami, ki jih gasilstvo pridobiva z novimi izzivi. Te pa prinaša sodoben način življenja, in novi viri ogrožanj je še dodala ministrica dr. Jelušič. Pri tem je izpostavila povsem nove izzive, kot je na primer razvoj in širjenje uporabe fotovoltaike, ki zaradi visoke požarne ogroženosti za gasilce predstavlja velik strokovni izziv. Ministrica je v svojem nagovoru še poudarila, da danes gasilska služba postaja velika javna reševalna služba, ki v vedno večji meri intervenira v primerih velikih prometnih nesreč z veliko poškodovanimi, zato je stalno usposabljanje gasilcev tudi na tem področju izjemnega pomena. Prav zaradi tega v Upravi RS za zaščito in reševanje tudi v prihodnje načrtujejo vrsto reševalnih vaj, v katerih bodo sodelovali tudi gasilci. V okviru dni zaščite in reševanja, ki bodo letos potekali v Kopru, bo veliko pozornosti namenjene tudi ekološki zaščiti akvatorija  in reševanju na morju ter v priobalnem pasu. Velika vaja, ki bo izvedena v tem okviru bo združila vse obalne gasilske enote, v njej pa bodo sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske z ladjo Triglav, katere del namembnosti je tudi zaščitno reševalni.  Svoj govor delegatom na 5. plenumu je ministrica sklenila z razmišljanjem, da gasilstvo združuje veliko najpomembnejših in temeljnih vrednot, kot so: tovarištvo, solidarnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, sožitje generacij in medgeneracijska solidarnost. Vse to so vrednote, ki jih danes nujno potrebuje naša družba in tudi naša politika, je še poudarila ministrica in dodala, da je treba te vrednote prenašati na mlade ljudi in mlajše generacije.  S tem v zvezi je apelirala tudi na razumen premislek,  ko se bomo odločali o pokojninski reformi. Ta je nujna in bistvenega pomena za našo prihodnost. V primeru  nesprejetja te reforme se bodo rezerve v okviru javnega sektorja zelo verjetno iskale tudi v obrambnem proračunu. Zaradi tega pa bo finančno prizadeto tudi področje zaščite reševanja in pomoči, v tem okviru tudi gasilska dejavnost, je še opozorila ministrica.
V svečanem delu zasedanja, ki so ga kulturno obogatili Obalni komorni orkester in povezovalec Daniel Cek. Poleg ministrice za obrambo RS sta prisotne nagovorila še Tomaž Gantar, vodja kabineta župana MO Koper in Anton Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki je tudi podelil najvišja gasilska priznanja za življenjsko delo v gasilstvu – Kipec gasilca in priznanje Matevža Haceta. Kipec gasilca so prejeli Metka Erjavec, Janko Drozg, Roman Krajner in Janez Liponik, priznanje Matevža Haceta pa Franc Černelič, Janko Turnšek in Marijan Zaviršek.


Zvočni posnetek (MP3)