Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V javni obravnavi predlog novega Zakona o službi v Slovenski vojski

Na portalu E-demokracija in spletnih straneh Ministrstva za obrambo je objavljen predlog novega Zakona o službi v Slovenski vojski. S tem se začenja javna obravnava zakona, ki bo trajala do 31. januarja 2017. V tem času lahko strokovna in druga zainteresirana javnost ter posamezniki predlagajo dopolnitve predloga zakona, ki jih bo ministrstvo proučilo in na tej podlagi tudi dopolnilo predlagane rešitve.


Predlog novega Zakona o službi v Slovenski vojski, skupaj s predlogom novega Zakona o obrambi, ki je bil v javni obravnavi že v prvi polovici leta 2016, predstavlja temelje prenove sistemske zakonodaje na obrambnem področju, katere namen je omogočiti delovanje in nadaljnji razvoj obrambnega sistema, predvsem Slovenske vojske, v dolgoročnem obdobju. S sočasno pripravo novega Zakona o službi v Slovenski vojski in novega Zakona o obrambi se želi doseči preglednejšo normativno ureditev obrambnega področja tako, da se posamezna vprašanja celovito urejajo v enem zakonu in ne v obeh.


Temeljni cilji predloga zakona so: 

– urediti opravljanja vojaške službe, temeljne odnose pri izvajanju vojaške službe, posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem vojaške službe;

– urediti posebnosti delovnopravnega značaja, ki izhajajo iz specifičnosti in odgovornosti vojaške službe, dosedanje izkušnje pri popolnjevanju in delovanju poklicne vojske pa so pokazale, da niso ustrezno urejene;

– urediti zakonsko podlago za učinkovito delovanje poklicne vojske in njeno kadrovsko popolnjevanje;

– zvišati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski ter zagotoviti programirano zadrževanje in zaustavitev zmanjševanja kadrovske sestave Slovenske vojske.


Ministrstvo za obrambo vabi zainteresirano javnost, da s pripombami, z mnenji in s predlogi prispeva k izboljšanju predlaganih rešitev v predlogu novega Zakona o službi v Slovenski vojski.