Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V javni obravnavi predlog Zakona o kritični infrastrukturi

Na portalu E-demokracija in spletnih straneh Ministrstva za obrambo je objavljen predlog Zakona o kritični infrastrukturi, s čimer se začenja javna obravnava predloga tega predpisa, ki bo trajala do 31. januarja 2017. V tem času lahko strokovna in druga zainteresirana javnost predlaga spremembe in dopolnitve predloga zakona, ki jih bo Ministrstvo za obrambo proučilo in jih v besedilu zakona smiselno upoštevalo.

 

Temeljni namen predloga Zakona o kritični infrastrukturi je sistemsko urediti sistemske temelje področja kritične infrastrukture, ki vključuje ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture ter njeno zaščito, pri čemer se izhaja iz razumevanja, da obsega zaščita kritične infrastrukture vse aktivnosti, ki prispevajo k neprekinjenosti in celovitosti njenega delovanja.

 

Ob upoštevanju dejstva, da v posameznih sektorjih kritične infrastrukture obstoječi normativni dokumenti določene vidike (zaščite) kritične infrastrukture že urejajo, so cilji predloga zakona predvsem:

  • z ustreznim celovitim predpisom urediti področje kritične infrastrukture državnega pomena, torej tudi »nacionalno« kritično infrastrukturo;
  • z normativnim ukrepom prispevati k dvigu ravni odpornosti slovenske družbe na sodobne varnostne grožnje in tveganja;
  • vsem organom in organizacijam, ki so odgovorni za oziroma delujejo na področjih, ki so za slovensko družbo posebej pomembna, naložiti, da pri svojem delu upoštevajo tudi zahteve glede zagotavljanja neprekinjenega delovanja (kritične) infrastrukture, torej vidik zaščite kritične infrastrukture;
  • vse organe in organizacije pri zagotavljanju neprekinjenega in celovitega delovanja kritične infrastrukture zavezati k spoštovanju istih splošnih usmeritev (tj. načel);
  • med organi in organizacijami, ki delujejo na področjih sektorjev kritične infrastrukture, vzpostaviti primerna razmerja, predvsem z vidika delitve njihovih pristojnosti in odgovornosti za zaščito kritične infrastrukture;
  • naložiti dopolnitev normativne urejenosti ali sploh normativno ureditev, če le-ta še ne obstaja, v posameznih sektorjih kritične infrastrukture z vidika zaščite kritične infrastrukture.

Ministrstvo za obrambo vabi zainteresirano javnost, da s pripombami, mnenji in predlogi prispeva k izboljšanju rešitev, predlaganih v besedilu predloga Zakona o kritični infrastrukturi.

 

> Predlogi predpisov MO