Skoči na vsebino

NOVICA

Varnost zemeljskih in betonskih pregrad za prebivalstvo v Sloveniji

Posodobitev izračunov porušitvenih valov


Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije organizira predstavitev projekta Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v Sloveniji – VODPREG 2, ki bo v sredo, 15. februarja 2017, ob 9. uri na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12.


V razvojno-raziskovalnih projektih Zemeljske in betonske pregrade strateškega pomena v Republiki Sloveniji – VODPREG in VODPREG 2 je bil med drugim podrobno obravnavan pregled vseh slovenskih pregrad, njihovo stanje in varnost ter varnost prebivalstva dolvodno od njih. Ugotovljeno je, da bi bilo treba posodobiti izračune porušitvenih valov in sprejeti navodilo za izdelavo ocene ogroženosti zaradi porušitve pregrad (nasutih in zidanih), katerega predlog je bil pripravljen v okviru projekta VODPREG 2. Glavni razlogi za posodobitev izračunov so, da je od leta 1996, ko so bili ti izračuni pripravljeni, znanost že toliko napredovala, da so razvite nove, bistveno natančnejše metode za izračun porušitvenih valov, kar vpliva na uporabo predpisanih metod določevanja teh valov. Podrobneje je bila obravnavana pregrada Loče.


Projekt bodo predstavili izvajalci Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IBE, d. d., in Hidrotehnik, d. d. Naročnik projekta je bila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Podrobnejši opis projekta je na naši spletni strani www/slo/page.php  pod zaporedno številko 101. Po zaslugi sodelavcev iz ARSO si lahko ogledate bazo pregrad tudi v Atlasu voda na spletni strani gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx;


Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!


Dodatne informacije:


Marko Lovše

Ministrstvo za obrambo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 471 22 73

GSM: +386 41 378 000

E-mail: marko.lovse@urszr.si