Skoči na vsebino

NOVICA

Sodelovanje med Slovenijo in Srbijo na obrambnem področju je na visoki ravni

Ministrica za obrambo Andreja Katič se na povabilo ministra za obrambo Republike Srbije Zorana Đorđevića mudi na uradnem obisku v Republiki Srbiji. Uradni obisk v Srbiji je ministrica začela v Nikincih, kjer je bila gostja na državni slovesnosti ob dnevu zmage nad fašizmom in dneva vojske Srbije. Po slovesnosti v Nikincih je v Beogradu potekalo uradno srečanje obeh delegacij, ki se je začelo s sprejemom z vojaškimi častmi pred ministrstvom za obrambo.

Med uradnimi pogovori sta ministrica Katič in srbski obrambni minister v uvodu ocenila dvostransko sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Strinjala sta se, da je uspešno ter izrazila podporo nadaljnjemu sodelovanju in pozitivnemu trendu tudi v prihodnje. V zadnjih letih je bilo vzpostavljeno predvsem sodelovanje na področjih financ, inšpekcij in obveščevalno-varnostne dejavnosti ter sodelovanja med obema vojskama. V prihodnje si tesnejšega sodelovanja želimo tudi na področjih usposabljanj za gorsko bojevanje, delovanja specialnih sil, logistike in sodelovanja med vojaškima muzejema. V letošnjem načrtu sodelovanja je sicer predvidenih 17 dogodkov, med drugim tudi na področju vojaškega šolanja na najvišji ravni.

Ministra sta govorila tudi o sodelovanju med državama na področju obrambne industrije. Ob robu lanske oktobrske skupne seje vlad obeh držav je bil organiziran uspešen dogodek, ki so se ga udeležili predstavniki številnih podjetij, ki delujejo v okviru Grozda obrambne industrije Slovenije. To je dokaz, da obstajajo številne možnosti in obojestranski interes za okrepitev sodelovanja med podjetji iz obeh držav. Ugotovljene so bile skupne poslovne priložnosti in ministra sta se strinjala, da bosta te aktivnosti v okviru svojih pristojnosti še naprej spodbujala, tudi preko skupnih projektov v okviru evropske obrambne agencije (EDA).

Ministrica je v pogovorih izpostavila tudi dobro in precej intenzivno sodelovanje med državama na področju zaščite in reševanja. Posebej veseli dejstvo, da se je sodelovanje v zadnjih letih še okrepilo. Preteklo sodelovanje slovenskih strokovnjakov pri gradnji sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter pri projektu razvoja prostovoljnih reševalnih služb v Srbiji kaže na trdno zavezo Slovenije, da prispeva h krepitvi odnosov med državama tudi na področju zaščite in reševanja.  

Ministrica Katič se je svojemu kolegu zahvalila za sodelovanje in pomoč pri urejanju arhivskega gradiva iz časa nekdanje skupne države, predvsem kar zadeva zemljiškoknjižne dokumente nekdanje JLA za nepremičnine v Sloveniji. Na tem področju je bil v zadnjem času narejen velik napredek in želimo si še nadaljnjega sodelovanja, je izpostavila ministrica.

Tema pogovorov je bilo tudi regionalno sodelovanje, ki se je v zadnjih letih okrepilo ter predstavlja temelj za varnost in stabilnost ter krepitev zaupanja in medsebojnega razumevanja v regiji. Ministra sta pozdravila uspešno sodelovanje pri vzpostavljanju Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (BMTF), ki predstavljajo enega izmed najvidnejših projektov v regiji. Ta ponuja priložnost za gradnjo vojaških zdravstvenih zmogljivosti, ki so kritični primanjkljaj tako v EU, Natu kot OZN. Glede aktivnosti v okviru mednarodnih operacij in misij, je minister Đorđević izpostavil operacijo Kfor in se zavzel za nadaljnjo prisotnost te misije na Kosovu, saj je to pomembno za ohranjanje miru in stabilnosti na tem območju in v regiji.

Glede evro-atlantskega povezovanja je ministrica poudarila, da Slovenija podpira evro-atlantsko perspektivo Srbije in je pripravljena pomagati na poti vključevanja v EU tudi na obrambnem področju. Pripravljeni smo na sodelovanje v smislu prenosa znanja in izkušenj v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj in raziskav, je povedala ministrica.

Ob koncu pogovorov sta ministra ocenila aktualne varnostnopolitične razmere v regiji. Ministrica je povedala, da Slovenija  pozorno in z zaskrbljenostjo spremlja razmere v regiji Zahodnega Balkana in izpostavila potrebo po miru in stabilnosti. Zahodni Balkan se še naprej spoprijema s številnimi varnostnopolitičnimi izzivi, kar zahteva nadaljnjo mednarodno prisotnost in podporo. Pri tem je ministrica izpostavila še begunsko problematiko, s katero se spoprijemajo vse države Zahodnega Balkana, saj tod poteka migracijska pot proti zahodni Evropi. Za učinkovitejše reševanje te problematike je potrebno še tesnejše sodelovanje EU in vseh držav na tej poti.

V okviru uradnega obiska je ministrico sprejel tudi predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ob robu slovesnosti v Nikincih, pa se je ministrica srečala tudi z aktualnim predsednikom Republike Srbije Tomislavom Nikolićem.

 

Foto: Aleš Sila, MORS

 

Video posnetek